"inuit" traduzione finlandese

EN

"inuit" in finlandese

volume_up
inuit {sostantivo}

EN inuit
volume_up
{sostantivo}

inuit
volume_up
inuiitti {sostantivo}

Esempi di utilizzo "inuit" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe should not ban the hunts traditionally conducted by Inuit communities.
Meidän ei pitäisi kieltää inuiittiyhteisöjen perinteisesti harjoittamaa metsästystä.
EnglishThe living conditions of the Inuit people are under threat, and biological diversity is in danger.
Inuiittien elinolot ovat uhattuina ja biologinen monimuotoisuus vaarassa.
EnglishThe snow and the ice were my sandbox, and the Inuit were my teachers.
Lumi ja jää olivat hiekkalaatikkoni ja inuiitit opettajiani.
EnglishAll of my time was spent outside with the Inuit, playing.
Vietin kaiken aikani ulkona inuiittien kanssa leikkien.
EnglishThe derogation for the Inuit and other indigenous peoples that forms part of the compromise is in line with the wishes of our group.
Kompromissiin sisältyvä inuiitteja ja muita alkuperäiskansoja koskeva poikkeus vastaa ryhmämme toiveita.
EnglishA second important element in the proposal is the logical exemption of Inuit and other indigenous communities.
Toinen tärkeä ehdotukseen sisältyvä seikka on se, että inuiitteihin ja muihin alkuperäisyhteisöihin sovelletaan loogisesti poikkeusta.
EnglishI believe that this agreement will protect seals from cruelty and, at the same time, protect the culture of the Inuit communities.
Katson, että tämä sopimus suojelee hylkeitä julmuudelta, ja samanaikaisesti se suojelee inuiittiyhteisöjen kulttuuria.
EnglishFinally, an embargo on which the Commission gives assurances that there would be no impact on Inuit traditional hunting is unrealistic.
Kauppasaarto, joka ei komission vakuutusten mukaan haittaa inuiittien perinteistä metsästystä, on epärealistinen.
EnglishA substantial part of this compensation package is to support the Greenland economy and the desperately poor Inuit population of Greenland.
Huomattava osa tästä korvauspaketista on tarkoitettu Grönlannin talouden ja sen äärimmäisen köyhän inuiittiväestön tukemiseen.
EnglishWe have been told that we should not disturb the Inuit people, as if traditional Inuit fishermen, since the beginning of time, used steel leghold traps.
Meille on sanottu, että inuiitteja ei saa häiritä, aivan kuin inuiittien perinteisessä kalastuksessa olisi käytetty aikojen alusta asti ansarautojen terästä.
EnglishOf course, this is to assume that the indigenous Inuit populations would not be driven to similarly desperate measures such as piracy as a result of losing their livelihoods.
Tämä tietenkin edellyttää, että alkuperäisiä eskimokansoja ei ajeta merirosvouksen kaltaisiin epätoivoisiin tekoihin sen takia, että he menettävät elinkeinonsa.
EnglishThe Inuit exemption will ensure that the interests of Inuit and other indigenous communities traditionally engaged in the hunting of seals will not be adversely affected.
Inuiitteja koskevalla poikkeuksella varmistetaan, ettei asetus vaikuta haitallisesti inuiittien ja muiden perinteistä hylkeenmetsästystä harjoittavien alkuperäisyhteisöjen etuihin.