"intake" traduzione finlandese

EN

"intake" in finlandese

volume_up
intake {sostantivo}
volume_up
take {sostantivo}

EN intake
volume_up
{sostantivo}

intake (anche: inhalation, inspiration)
intake
volume_up
otettu määrä {sostantivo}

Esempi di utilizzo "intake" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOur daily food intake is being taken over by pharmacists, chemists and genetic engineers.
Päivittäisestä ravinnostamme päättävät pian apteekkarit, kemistit ja geeniteknikot.
EnglishIt is because lifetime use has to be considered in the light of the intensity of the intake.
Koska elinikäistä käyttöä on tutkittava aineen saannin intensiteetin perusteella.
EnglishThis monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.
Tällä seurannalla on saatava tietoja sekä aikuisten että lasten makeutusaineiden saannista.
EnglishAny alcohol intake, however small, will affect brain activity to some extent.
Pienikin määrä alkoholia vaikuttaa jossain määrin aivotoimintaan.
EnglishFor the same reasons, I am opposed to labelling of mandatory daily intake.
Vastustan samasta syystä pakollista päiväsaantia koskevaa merkintää.
EnglishThese tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake' for animals.
Nämä testit tuottavat tulokseksi niin kutsutun "hyväksyttävän päivittäisen annoksen" eläimille.
EnglishCrucially, it had not been designed as a study of the intake of sweeteners.
Tutkimusta ei kaiken lisäksi ollut suunniteltu makeutusaineiden saantia koskevaksi tutkimukseksi.
EnglishThe Acceptable Daily Intake (ADI) of TBT for a person is 0.25 μg/per kilogram weight/per day.
Suurin hyväksyttävä saanti ihmiselle on 0,25 mikrogrammaa painokiloa kohti vuorokaudessa.
EnglishIn my view, we have started to place pigs before people as far as food intake is concerned.
Asetamme sian mielestäni ravinnon saannissa jo ihmisen yläpuolelle.
EnglishThe standard says that the entire daily intake can be imputed to toys.
Normeissa todetaan, että koko päiväsaanti voidaan saada leluista.
EnglishSoft drinks contribute to a large extent to the intake of sweeteners and are also consumed by children.
Limonadeilla on suuri osuus makeutusaineiden saannissa, ja niitä juovat myös lapset.
EnglishWith the intake of new projects we are shooting randomly from the hip.
Pelkkä projektien lisääminen ei johda haluttuihin tuloksiin.
EnglishTherefore, after continuous intake, there certainly will be an accumulation which can be dangerous.
Näin ollen niiden jatkuva saanti johtaa tietenkin kertymiin, jotka voivat olla vaarallisia.
EnglishIt concluded that dietary intake levels were well below the safety thresholds.
Se tuli siihen tulokseen, että ravintoaineiden saannin raja-arvot ovat paljon alhaisemmat kuin turvallisuusrajat.
EnglishA daily intake of 600 grams for people 11+ should be our target.
Tavoitteenamme olisi oltava, että yli 11-vuotiaat syövät 600 grammaa hedelmiä ja vihanneksia päivittäin.
EnglishThe WHO health report refers to a low intake of fruit and vegetables as one of seven health risks.
WHO:n terveysraportissa hedelmien ja kasvisten alhainen kulutus mainitaan yhtenä seitsemästä terveysriskistä.
EnglishA high intake of fruit and vegetables reduces the risk of a large number of diseases and prevents overweight.
Runsas hedelmien ja vihannesten syöminen vähentää monien sairauksien riskiä ja ehkäisee ylipainoa.
EnglishThe problem with the directive is partly Article 5, which concerns establishing the maximum daily intake.
Ongelmana direktiivissä on muun muassa 5 artikla, joka koskee päivittäisen enimmäisannoksen määräämistä.
EnglishThere is no scientific mechanism to translate an acceptable daily intake into a maximum use level.
Ei ole tieteellistä menetelmää, jolla hyväksyttävä päiväsaannin määrä voitaisiin muuttaa käytön enimmäismääräksi.
EnglishIn Brussels, there has been an intake of 8 600 pupils this year, although the intended number was just 7 300.
Brysselissä sisään on otettu tänä vuonna 8 600 oppilasta, vaikka tarkoitettu lukumäärä oli vain 7 300.