"inference" traduzione finlandese

EN

"inference" in finlandese

volume_up
inference {sostantivo}
EN

inference {sostantivo}

volume_up

Sinonimi (inglese) per "inference":

inference
English

Esempi di utilizzo "inference" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe inference is obvious: we need harmonization, as the rapporteur himself concludes.
Johtopäätös on päivänselvä: tarvitsemme yhdenmukaistamista, kuten esittelijäkin totesi.
EnglishYou may need more time to do it but you cannot just say that it is down to inference.
Tarvitsette siihen ehkä enemmän aikaa, mutta ette voi vain sanoa, että se on päättelyasia.
EnglishThis is not at all the case, but it is possible misleadingly to make use of such an inference.
Näin ei suinkaan ole, mutta tätä päätelmää on mahdollista hyödyntää harhaanjohtavasti.
EnglishHis inference was that countries might consider not holding referenda.
Hän antoi ymmärtää, että jäsenvaltioiden kannattaisi ehkä olla järjestämättä kansanäänestyksiä.
EnglishWe will be asking for a split vote in order to isolate these words, to prevent such an inference.
Aiomme pyytää kohta kohdalta -äänestystä näiden sanojen poistamiseksi, jotta tällaista sekaannusta ei pääsisi syntymään.
EnglishHowever, I do not support the inference in the explanatory memo that the introduction of the CCCTB is in any way necessary to counter fiscal fraud.
En kuitenkaan tue perusteluosan päätelmää siitä, että yhteisen konsolidoidun veropohjan käyttöönotto olisi mitenkään välttämätön veropetosten torjumiseksi.
EnglishIt is stated that Britain has not opted into this area of Community law and the inference is that it will not affect us - but is that true?
On todettu, ettei Yhdistynyt kuningaskunta osallistu yhteisön lainsäädännön tähän osa-alaan ja että johtopäätelmänä on, ettei se vaikuta meihin - mutta onko se totta?
EnglishI must say that I cannot agree with the inference that this initiative promotes health tourism or enables health insurance companies to reduce costs.
Minun on sanottava, etten ole samaa mieltä siitä päätelmästä, jonka mukaan aloite edistää terveysmatkailua tai auttaa sairausvakuutusyhtiöitä karsimaan kulujaan.
EnglishI agree with what I might call the inference in the honourable Member's question that children and young people are a special priority for the European Commission.
Parlamentin jäsen tavallaan päätteli kysymyksessään, että Euroopan komissio kiinnittää huomiota erityisesti lapsiin ja nuoriin, ja yhdyn tähän päätelmään.