"incursion" traduzione finlandese

EN

"incursion" in finlandese

volume_up
incursion {sostantivo}

EN incursion
volume_up
{sostantivo}

incursion (anche: intrusion, invasion)
volume_up
tunkeutuminen {sostantivo}
Turkish incursions in the north contribute to complicating the situation, no matter how calm and measured the central and the Kurdish regional governments' reactions may have been - at least for now.
Turkin tunkeutuminen pohjoiseen vaikeuttaa tilannetta entisestään, vaikka keskushallinnon ja kurdien aluehallinnon reaktiot ovat olleet - tai ovat ainakin nyt - hyvin rauhallisia ja harkittuja.

Sinonimi (inglese) per "incursion":

incursion

Esempi di utilizzo "incursion" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut this Magdalena Medio region has been subject to an incursion by those same guerrillas.
Magdalena Medion alue on kuitenkin joutunut noiden samojen sissien hyökkäysten kohteeksi.
EnglishThis was broken down by the incursion of lax ideas on education.
Tilanne muuttui kasvatusta koskevien sallivien ideologioiden vallatessa alaa.
EnglishThis is extremely important in view of the incursion into our lives of the information society.
Tämä on hyvin tärkeää nyt, kun tietoyhteiskunta alkaa vaikuttaa monin tavoin elämäämme.
EnglishObviously, it is justifiable and understandable for Guinea to defend itself against any incursion.
On toki oikeutettua ja luonnollista, että Guinea puolustautuu kaikkea maahantunkeutumista vastaan.
EnglishWhat is clear, at any rate, is that the Kurdish issue cannot be resolved with an incursion into northern Iraq.
Joka tapauksessa selvää on, ettei kurdikysymystä voida ratkaista hyökkäyksellä Pohjois-Irakiin.
EnglishAs the House will know, this was the second major incursion from Chechnya since early August.
Kuten parlamentti tietänee, tämä oli toinen merkittävä hyökkäys Tsetsenian kautta elokuun alun hyökkäyksen jälkeen.
EnglishAnd as the resolution states, more than 1 800 people have died in the latest incursion by Turkey into northern Iraq.
Kuten päätöslauselmassa on todettu, yli 1 800 ihmistä on kuollut Turkin viime hyökkäyksessä Pohjois-Irakiin.
EnglishEach incursion spreads renewed panic amongst the waiting population and revives the hatred.
Jokainen osapuolten välinen väärinkäytös levittää yhä uudelleen pakokauhua paluuta odottavien keskuudessa ja kuumentaa uudelleen vihantunteet.
EnglishWe have, on repeated occasions, raised with the Commission the consequences of the incursion of the 'newest stock exchange' into Euronext.
Komission kanssa on toistuvasti otettu esille seuraukset, jotka aiheutuvat "uusimman arvopaperipörssin" tunkeutumisesta Euronextiin.
EnglishRichard Dawkins urges all atheists to openly state their position — and to fight the incursion of the church into politics and science.
Richard Dawkins kehottaa kaikkia ateisteja kertomaan avoimesti kantansa — ja torjumaan kirkon tunkeutumisen politiikkaan ja tieteeseen.
EnglishLast Wednesday, Turkey's Grand National Assembly voted by an overwhelming majority in favour of a Turkish military incursion into northern Iraq.
Viime keskiviikkona Turkin parlamentti äänesti ylivoimaisella enemmistöllä Pohjois-Irakiin kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen puolesta.
EnglishThe fact remains that this was a military incursion into neighbouring territory which is not under the control of the central authorities in Iraq.
Tosiasiaksi jää, että tässä on kyse sotilaallisesta interventiosta naapurimaan alueelle, joka ei muuten kuulu Irakin keskushallinnon alaisuuteen.
EnglishAs regards the conflict in the south-east of Turkey, the plan to launch an incursion into northern Iraq has existed at least since spring 2006.
Turkin kaakkoisosan konfliktin osalta mainittakoon, että suunnitelma hyökkäyksestä Pohjois-Irakiin on ollut vireillä vähintään keväästä 2006 lähtien.
EnglishSubject: Turkish incursion into Iraq What view does the Council take of the new large-scale incursion into Iraq by a heavily armed section of the Turkish army?
Aihe: Turkin hyökkäys Irakiin Kuinka neuvosto arvioi raskaasti aseistettujen Turkin armeijan joukkojen uutta massiivista hyökkäystä Irakiin?
EnglishThe upheavals caused by each incursion of the Turkish military into Iraq undermine the efforts to stabilise the area and inflict unnecessary suffering on the Kurdish population.
Jokainen Turkin armeijan hyökkäys Irakiin hankaloittaa pyrkimyksiä alueen vakauttamiseksi ja aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä kurdiväestölle.
EnglishI have the feeling that the incursion against Yugoslavia has whet the appetite of those warmongers who want to join the United States of America in its role as the world' s gendarmerie.
Minusta tuntuu siltä, että hyökkäys Jugoslaviaa vastaan on lisännyt niiden sodanlietsojien ruokahalua, jotka haluavat haastaa Yhdysvaltojen aseman maailmanpoliisina.