"holders" traduzione finlandese

EN

"holders" in finlandese

volume_up
holder {sostantivo}

EN holders
volume_up
{plurale}

holders
Is it the wage earners, or the holders of movable capital incomes?
Tukevatko palkansaajat vai siirrettävien pääomatulojen haltijat?
Consumers and rights-holders are not the only ones to suffer.
Tästä eivät kärsi pelkästään kuluttajat ja oikeuksien haltijat.
Copyright holders are given an absolute right to protection, with the banning of copying for private use for example.
Tekijänoikeuksien haltijat saavat täydellisen suojan, jolla esimerkiksi kopiointi yksityiskäyttöön kielletään.
holders
holders

Sinonimi (inglese) per "holder":

holder
English

Esempi di utilizzo "holders" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe result will be quicker procedures and more protection for policy holders.
Tämä johtaa nopeampiin menettelyihin ja vakuutusten ottajien parempaan suojeluun.
EnglishPatent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Patentinhaltijoiden on hyväksyttävä rinnakkaislääkkeiden tuotanto köyhissä maissa.
EnglishIt is simply promoting the delegitimisation of holders of political office.
Se toimii tällä tavalla poliittisten viranhaltijoiden legitimaatiota vastaan.
EnglishIn other words, this is an issue concerning millions of right-holders throughout Europe.
Tämä asia koskee toisin sanoen miljoonia oikeuksien haltijoita koko Euroopassa.
EnglishFirst of all, there must be harmony between the current group holders.
Ensinnäkin nykyisten ryhmittymien haltijoiden välillä on oltava yhteisymmärrys.
EnglishThis agreement affects holders of diplomatic, service and official passports.
Tämä sopimus koskee diplomaatti-, virka- ja virkamatkapassin haltijoita.
EnglishWe must ensure that the originators and copyright holders are also protected.
On taattava, että myös tekijänoikeuksien haltijan ja oikeuksien omistajan edut turvataan.
EnglishThe European Health Insurance Card covers its holders for 'essential health care'.
Eurooppalaisella sairausvakuutuskortilla sen haltijalle taataan ”välttämätön sairaanhoito”.
EnglishThe foundation's scholarship holders distanced themselves from this policy in an open letter.
Säätiön apurahan saajat sanoutuivat irti tästä politiikasta avoimessa kirjeessä.
EnglishEven diplomatic passport holders may have problems at border crossings.
Rajan ylitys voi tuottaa hankaluuksia jopa diplomaattipassin omistaville henkilöille.
EnglishAnother important issue is the question of remuneration for patent holders.
Toinen tärkeä kysymys koskee patentinhaltijoille maksettavaa korvausta.
EnglishIt is vital that the holders of rights should enjoy equal protection throughout the Community.
On tärkeää, että oikeuksien haltijoilla on sama suoja kaikkialla yhteisössä.
EnglishIt is clearly a key issue for copyright and trademark holders.
Se on selvästi keskeinen kysymys tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien haltijoille.
EnglishThe holders of these licences include major global energy concerns.
Näiden lupien haltijoihin lukeutuvat suurimmat globaalit energiakonsernit.
EnglishThat is essential for building people's trust in public office holders.
Tämä on välttämätöntä, jotta vahvistetaan ihmisten luottamusta julkisiin viranhaltijoihin.
EnglishBut, on balance, China remains a huge problem for intellectual property rights holders.
Kiina on kaiken kaikkiaan kuitenkin valtava ongelma teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille.
Englishholders of MMF shares/units, which are used in the calculation of the monetary
Näitä tietoja käytetään raha-aggregaatti M3:n laskemisessa.
EnglishIt is the pacemaker, then, for holders of bad financial assets.
Se on siis tiennäyttäjä arvoltaan alentuneiden omaisuuserien haltijoille.
EnglishProducers are also involved and, in particular, trademark holders.
Asia koskee myös tuottajia ja erityisesti tavaramerkkien haltijoita.
EnglishDiscoverers of genes, according to your report, should still equate to patent-holders.
Mietintönne mukaan geenien löytäjät on asetettava tasaveroisiksi aineenomistajien kanssa kuten ennenkin.