"go between" traduzione finlandese

EN

"go between" in finlandese

volume_up
go between {sostantivo}

EN go between
volume_up
{sostantivo}

go between

Esempi di utilizzo "go between" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe European part of the Delegation met before 1 May and decided that we would go there between 2 and 9 May.
Edustajien Euroopan osasto kokoontui ennen vappua ja teki päätöksen matkasta 2.
EnglishMany of us are involved in cases of parental abduction, sometimes even as a country' s go-between.
Monet meistä ovat joutuneet tekemisiin vanhempiensa sieppaamiksi joutuneiden lasten tapausten kanssa, joskus jopa välittäjänä jossakin maassa.
EnglishFrom now on, the Commission will be acting as go-between between the two decision-making institutions on this matter.
Komissio esiintyy tästä hetkestä alkaen tämän aihepiirin osalta niiden kahden toimielimen välisenä välittäjänä, joiden tehtävänä on tehdä päätös asiasta.
EnglishOur fellow Member, Mrs Durant, is acting as go-between in these talks, because she knows the situation in Brussels and in Belgium very well.
Kollegamme Isabelle Durant toimii välittäjänä näissä neuvotteluissa, sillä hän tuntee Brysselin ja Belgian tilanteen erittäin hyvin.
EnglishWhether or not this peace will last will also depend on how we go about strengthening ties between the countries in the region and developing their ties with us.
Tämän rauhan kestävyys riippuu myös siitä, miten osaamme vahvistaa alueen maiden välisiä suhteita ja kehittää maiden suhteita meihin.
EnglishWe already have one with Kazakhstan, and we will certainly try to go on building bridges between the different countries of the Caucasus and Central Asia.
Olemme jo tehneet sellaisen Kazakstanin kanssa, ja me pyrimme todellakin jatkamaan siltojen rakentamista Kaukasuksen ja Keski-Aasian eri valtioiden välille.
EnglishThere is a long, long way to go, but open dialogue between the partners, which will be strengthened with the forum proposed by Mr Poettering, cannot and must not stop.
Kuljettavana oleva tie on hyvin pitkä, mutta avointa vuoropuhelua ja kumppanuutta, jota Poetteringin ehdottama foorumi voisi vahvistaa, ei voida eikä sitä pidä keskeyttää.