"go away" traduzione finlandese

EN

"go away" in finlandese

volume_up
go {sostantivo}

EN go away
volume_up
{interiezione}

go away

Traduzioni simili a "go away" in finlandese

go sostantivo
to go verbo
away aggettivo
Finnish
away avverbio

Esempi di utilizzo "go away" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Sitten hän pyysi heitä menemään pois työskentelemään tuomiensa ongelmien parissa.
EnglishThis issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.
Tämä kysymys ei ratkea itsestään, ja hallituksia voi kaatua, jos valot sammuvat.
EnglishHe must know, as must this House, that I will not allow this issue to go away.
Hän ja Euroopan parlamentti varmaankin tietävät, etten aio päästää asiaa käsistäni.
EnglishThe response was brief, but the question is a very serious one and it will not go away.
(EN) Vastaus oli lyhyt, mutta kysymys on hyvin vakava, eikä ongelma näin poistu.
EnglishThe problems are not going to go away and we have heard that in the debate today.
Ongelmat eivät häviä, ja olemme kuulleet tämän asian keskustelussa tänään.
EnglishProblems that are not dealt with out of misplaced amicability do not go away.
Ongelmat, jotka jätetään väärästä ystävällisyydestä käsittelemättä, eivät vain katoa.
EnglishHowever, funding is the very lifeblood of SMEs, so the matter will not go away for long.
Koska rahoitus auttaa pk-yritysten toimintaa, tähän aiheeseen kuitenkin palataan.
EnglishIf you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.
Jos haluat suorittaa tarkistuksen heti, palaa Etusivu-välilehteen ja valitse Tarkista nyt.
EnglishThat is the reality of the situation and it is an issue which, rightly, will not go away.
Tilanne on todella tämä, eikä asia ratkea itsestään, mikä on ihan oikein.
EnglishThe Council should not bury its head in the sand and hope that this problem will go away.
Neuvosto ei saa väistellä vastuutaan ja toivoa, että tämä ongelma häviää.
EnglishThe ground water is heavily contaminated with mercury, and that is not going to go away.
Elohopea on pilannut pohjaveden pahoin, eikä se lähde sieltä mihinkään.
EnglishWe have to say to the reluctant Commission that this issue will not go away.
Meidän on todettava vastahankaiselle komissiolle, ettei tästä asiasta päästä yli eikä ympäri.
EnglishIt is something that will not go away and as each week passes it approaches quicker and quicker.
Tämä ongelma ei poistu itsestään, vaan se lähestyy viikko viikolta yhä nopeammin.
EnglishThe issue is being decided at present by the Court of Human Rights and will not go away.
Ihmisoikeustuomioistuin tekee parhaillaan asiasta päätöstä, eikä asian ajamisesta luovuta.
EnglishThe concerns of the thousands of workers and their families affected will not go away.
Tuhansien asianosaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä huolet eivät kuitenkaan poistu.
EnglishIt is a question asked many times before, Commissioner, but one that is not going to go away.
Se on vanha kysymys, mutta jäämme kysymään, milloin, arvoisa komissaari.
EnglishThailand has said it is unwilling to grant that, but that is a problem that will not go away.
Thaimaa on todennut olevansa haluton takaamaan suojaa, mutta ongelma ei katoa itsestään.
EnglishThere are equivalence problems, and these will not go away.
Vastaavuuteen liittyvissä asioissa on ongelmia, eivätkä ne poistu jatkossakaan.
EnglishIt is not like the flu: you cannot take antibiotics and it will go away.
Aids ei ole kuin flunssa, joka menee ohi antibiootteja syömällä.
EnglishIs our approach that if we do not talk about it, it will go away?
Onko lähestymistapamme sellainen, että vaikenemalla tästä sairaudesta saamme sen katoamaan?