"foregone conclusion" traduzione finlandese

EN

"foregone conclusion" in finlandese

EN foregone conclusion
volume_up
{sostantivo}

foregone conclusion (anche: truism, self-evidence, a matter of course, axiomatic)
Citizens' rights are not a foregone conclusion - we have fought for them.
Kansalaisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys - olemme taistelleet niiden puolesta.
As we all know, that was not a foregone conclusion.
Kuten me kaikki tiedämme, lopputulos ei ollut itsestäänselvyys.
It must be remembered that all this activity was certainly not a foregone conclusion.
On muistettava, että kaikki tämä toiminta ei ollut missään tapauksessa lopputuloksena itsestäänselvyys.

Sinonimi (inglese) per "foregone conclusion":

foregone conclusion

Traduzioni simili a "foregone conclusion" in finlandese

to forego verbo
Finnish
conclusion sostantivo

Esempi di utilizzo "foregone conclusion" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, the achievement of the above objectives is not a foregone conclusion.
Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole kuitenkaan ennalta varmaa.
EnglishThe answer to that question is neither simple nor a foregone conclusion.
Tähän kysymykseen ei ole helppo vastata, eikä siitä ole etukäteen varmuutta.
EnglishAccession is one option, but it is not a foregone conclusion.
Liittyminen on yksi mahdollisuus, mutta se ei ole itsestään selvä lopputulos.
EnglishWe wish to emphasise that the outcome of Turkey’s accession procedure must not be a foregone conclusion.
Haluamme korostaa, ettei Turkin liittymisprosessin tulos saa olla ennalta varma.
EnglishTo my mind nothing, least of all war, is a foregone conclusion.
Mikään lopputulos, eikä ainakaan sota, ei mielestäni ole ennalta varma.
EnglishSo I believe that we should not see war as a foregone conclusion.
Tämän vuoksi uskon, ettemme saisi pitää sotaa ennalta varmana asiana.
EnglishThis is not always a foregone conclusion in the different Member States.
Se ei aina ole itsestään selvää kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishIn the case of the Russian elections, however, it was a foregone conclusion.
Venäjän vaaleissa tulos oli kuitenkin ennalta varma.
EnglishThirdly, it was not a foregone conclusion that a woman would be chosen to succeed Sirkka Hämäläinen.
Kolmanneksi ei ollut kirkossa kuulutettu, että Sirkka Hämäläisen seuraajaksi valitaan nainen.
EnglishThe main problem will be whether the United States will ratify and of course this is not a foregone conclusion.
Suurin ongelma tulee olemaan se, ratifioiko Yhdysvallat sen, ja tätä on tietenkin vaikea ennustaa.
EnglishThis ratification is by no means a foregone conclusion.
Ratifioiminen ei ole lainkaan itsestään selvä asia.
EnglishClearly, nothing is a foregone conclusion and additional efforts, imagination and courage are still vital.
On selvää, että mikään ei ole varmaa, että mielikuvituksen ja rohkeuden osalta on aivan välttämättä ponnisteltava lisää.
EnglishStanding side by side with those who are fighting for democracy and freedom should be a foregone conclusion for us in Europe.
Demokratiaa ja vapautta puolustavien rinnalla seisomisen pitäisi olla meille EU:ssa itsestään selvää.
EnglishThis was not a foregone conclusion, far from it.
EnglishAt present, we trust that the Commission will produce these sound proposals, but it is not a foregone conclusion that it will do so.
Tällä hetkellä luotamme siihen, että komissio esittää hyvät ehdotuksensa, mutta luottamuksemme ei ole automaattista.
EnglishThat is a bit rich when we know that the right or opportunity to attend school is not a foregone conclusion in many EU countries.
Se on aika uskalias väite, kun tiedämme, että oikeus tai mahdollisuus käydä koulua ei ole itsestään selvä monissa EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishIs the result of that a foregone conclusion, or will a 'no' vote there be just swept aside like the French and Dutch referendums?
Onko sen lopputulos itsestään selvä, vai jätetäänkö kielteinen tulos huomiotta, kuten kävi Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten kanssa?
EnglishYesterday, our group did not take the floor to discuss enlargement again, because the outcome is a foregone conclusion.
Ryhmämme ei käyttänyt eilen puheenvuoroa eikä osallistunut jälleen kerran laajentumisesta käytävään keskusteluun, koska lopputulos oli ennalta selvä.
EnglishFor instance, it is a foregone conclusion that Europol is less likely than a number of other institutions to allow public access to its documents.
On itsestään selvää, että esimerkiksi Europolilla on vähemmän mahdollisuuksia laatia julkisia asiakirjoja kuin monilla muilla toimielimillä.
EnglishThe end of the Taliban dictatorship opens the door to a process of democratic reconstruction, which, however, is still far from a foregone conclusion.
Talebanien diktaattorivallan päättyminen pohjustaa tietä demokraattiselle jälleenrakennukselle, joka on kuitenkin vielä kaukana edessäpäin.