"favourable" traduzione finlandese

EN

"favourable" in finlandese

volume_up
favour {sostantivo}

EN favourable
volume_up
{aggettivo}

1. generale

favourable (anche: adept, decent, fine, good)
volume_up
hyvä {agg.}
Let me just note, Mr Tannock, that your favourable reference to liberal democrats created a lot of happiness in the middle of the room.
(EN) Haluaisin vain todeta, hyvä Charles Tannock, että suotuisa viittauksenne liberaaliin demokratiaan aiheutti suurta iloa istuntosalin keskiosassa.
I therefore believe this is a good time to assess our budgetary work throughout this legislature and I confess that my assessment is not wholly favourable.
Siksi uskon, että nyt on hyvä aika arvioida talousarviota koskevaa työtämme kautta koko lainsäädäntökauden.
favourable (anche: affirmative, positive, upbeat)
It was favourable and made two general observations.
Komission lausunto oli myönteinen, ja siinä tehtiin kaksi yleistä huomiota.
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
Tässä myönteisessä ja tasapainoisessa mietinnössä annetaan perustuslakisopimuksesta myönteinen lausunto.
I hope this will be a favourable stimulus, in particular for the popularisation of online selling.
Toivon, että se on myönteinen kannuste, erityisesti verkkomyynnin suosion lisäämiseksi.

2. Inglese britannico

favourable (anche: benign, gracious, favorable)
volume_up
suopea {agg.}

Sinonimi (inglese) per "favourable":

favourable
favour

Esempi di utilizzo "favourable" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
Tästä syystä ne voivat saada ja antaa rahoitusta suhteellisen edullisin ehdoin.
EnglishAs I do not regard this as a particularly favourable result, I have voted ‘no’.
Koska en katso tätä erityisen onnistuneeksi tulokseksi, äänestin mietintöä vastaan.
EnglishThe clear leader of countries in the region with favourable results is Poland.
Alueen valtioiden selvä voittaja, jonka tulokset olivat myönteisiä, oli Puola.
EnglishParliament took a much more favourable view of the possibility of dégagement .
Parlamentti omaksui paljon myönteisemmän asenteen mahdolliseen vapauttamiseen.
EnglishIt is in the Union's interests that the process should have a favourable outcome.
On unionin etujen mukaista, että prosessi johtaa myönteiseen lopputulokseen.
EnglishIn my experience, people in Bosnia take a generally favourable view of this mission.
Kokemukseni mukaan bosnialaiset suhtautuvat operaatioon yleisesti myönteisesti.
EnglishI am all the more pleased to note the generally very favourable tone of the report.
Olen sitäkin tyytyväisempi mietinnön yleisesti ottaen erittäin myönteiseen sävyyn.
EnglishI therefore take a favourable view of the proposal and I congratulate the Commission.
Sen vuoksi pidän komission ehdotusta myönteisenä ja onnittelen komissiota siitä.
EnglishHowever, top performance requires special attention under favourable circumstances.
Huippusuoritus edellyttää kuitenkin erityishuomiota ja suotuisia olosuhteita.
EnglishThe Council is prepared to give favourable consideration to the GSP+ proposal.
Neuvosto on valmis suhtautumaan myönteisesti GSP+-järjestelmää koskevaan ehdotukseen.
EnglishMr Piétrasanta's report is also favourable towards the 1998 MEDA Programme report.
Myös Piétrasantan mietintö tukee vuoden 1998 MEDA-ohjelman vuosikertomusta.
EnglishThe majority of the political elite believes that this is the most favourable option.
Poliittisen eliitin enemmistön mielestä tämä on kaikkein otollisin vaihtoehto.
English– with greater ease (with much less individual effort and more favourable regulations)
– helpommin (tarvitaan paljon vähemmän omia toimia ja asetukset ovat edullisempia)
EnglishInitial reactions from all the political groups were extremely favourable.
Kaikkien poliittisten ryhmien ensireaktiot ovat olleet äärimmäisen myönteisiä.
EnglishPerhaps favourable economic conditions are masking the importance of this issue.
Ehkä suotuisat taloudelliset suhdanteet estävät meitä huomaamasta tämän aiheen tärkeyttä.
EnglishThe consumer's freedom to choose the most favourable legislation must prevail.
Direktiivissä on säilytettävä kuluttajien vapaus valita kaikkein suotuisin lainsäädäntö.
EnglishWe want to assume a favourable position worldwide in the Information Society.
Haluamme itsellemme hyvän aseman maailmanlaajuisessa tietoyhteiskunnassa.
EnglishWe must now demonstrate that, in fact, the economic effects are favourable.
Meidän on nyt näytettävä, että taloudelliset vaikutukset voivat olla juuri suotuisia.
EnglishFinally, we must first and foremost create a favourable climate for entrepreneurship.
Lopuksi, meidän on ennen kaikkea luotava yrittäjyydelle suotuisa ilmapiiri.
EnglishTo conclude, I strongly believe the new framework will be more favourable to consumers.
Lopuksi, uskon lujasti, että uudet puitteet ovat kuluttajille entistä suotuisammat.