"faction" traduzione finlandese

EN

"faction" in finlandese

volume_up
faction {sostantivo}
EN

faction {sostantivo}

volume_up
1. Politica
faction
volume_up
siipi {sostantivo}
faction

Sinonimi (inglese) per "faction":

faction

Esempi di utilizzo "faction" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis would be equivalent to financing the war effort of that specific faction.
Tämä olisi sama kuin jos me rahoittaisimme kyseisen ryhmittymän sodankäyntiä.
EnglishHe has again been kicked out by the Liberal faction in the European Parliament.
Hän lensi Euroopan parlamentin liberaalien ryhmästäkin.
EnglishYesterday it was one faction, today it is the other; who will be the perpetrators or the victims tomorrow?
Eilen tekojen takana olivat yhdet, tänään toiset - ketkä ovat huomenna tekijöitä, ketkä uhreja?
EnglishThen, the Democratic Party also has a D'Alema-Letta faction, which has its own newspaper, Il Riformista.
Demokraattisella puolueella on myös D'Alema-Letta-ryhmä, jolla on oma sanomalehtensä Il Riformista.
EnglishThen, on 8 October, fighting erupted in the town of Muhajiriya, controlled by a Darfuri rebel faction.
8. lokakuuta taistelut puhkesivat Muhajiriyan kaupungissa, jota hallitsee darfurilainen kapinallisryhmittymä.
EnglishI regret to have to say that even Euronews reports have been surprisingly biased towards the orange faction.
Minun on valitettavasti sanottava, että jopa Euronews-kanavan raportit ovat olleet yllättävän puolueellisia oranssien hyväksi.
EnglishWe want the association of producers to be the ones issuing the certificate rather than any political faction in Somalia.
Me haluamme, että todistuksen myöntää ennemminkin tuottajayhdistys kuin yksikään Somalian poliittinen ryhmittymä.
EnglishI wonder whether the same thing would have happened if it had been perhaps a German terrorist from the Red Army Faction?
Haluaisinpa tietää, olisiko tämä voinut tapahtua, jos kyse olisi ollut saksalaisesta Punaisen armeijakunnan terroristista.
EnglishMuhammad Abbas’s ruling Fatah faction would also be hard pushed to meet our level of legitimacy with the legacy of cronyism and corruption.
Muhammad Abbasin johtaman, vallassa olevan Fatah-ryhmän olisi myös vaikea saavuttaa edellyttämäämme legitimiteettitasoa tuttavien suosimisen ja lahjonnan vuoksi.
EnglishNow, this kind of inaccuracy gives the impression that we favour one faction rather than the other, whereas impartiality is what is needed.
Tällaisen epätarkan ilmaisun myötä annamme sellaisen vaikutelman, että suosimme yhtä leiriä toisen kustannuksella, vaikka toimintamme olisi oltava tasapainoista.
EnglishInstead, and scandalously, thousands of Russian army soldiers took part in the vote, together with an armed faction of the Kremlin-appointed leader Kadyrov.
Sen sijaan äänestykseen osallistuivat tuhannet Venäjän armeijan sotilaat yhdessä Kremlin nimittämän johtajan Kadyrovin aseistettujen joukkojen kanssa.
EnglishWe can also help to achieve a goal which was never at odds with the wishes of the blue faction, but was just misrepresented by politicians and in the media.
Voimme myös auttaa saavuttamaan erään tavoitteen, jota sininen ryhmä ei koskaan vastustanut mutta jota poliitikot ja tiedotusvälineet ovat yksinkertaisesti tulkinneet väärin.
EnglishI would like to thank the rapporteur and his colleagues from the Social Democratic faction for their hard work in ensuring a safe environment for our children.
Haluaisin kiittää esittelijöitä ja hänen kollegoitaan sosialidemokraattisesta ryhmästä heidän tekemästään ankarasta työstä turvallisen ympäristön varmistamiseksi lapsillemme.
EnglishThe history of the country shows clearly that no one faction can ever impose itself and its political and cultural philosophy on the whole country.
Maan historia osoittaa selvästi, ettei mikään yksittäinen poliittinen ryhmittymä voi koskaan saada koko maata puolelleen ja kannattamaan poliittista ajatteluaan ja kulttuurifilosofiaansa.
English   In the name of the European Socialist faction and the Hungarian Socialist delegation, I welcome today’s resolution proposal by the European Parliament.
   Euroopan sosiaalidemokraattien ryhmän ja Unkarin sosiaalidemokraattien valtuuskunnan puolesta ilmaisen tyytyväisyyteni Euroopan parlamentin tänään esittämään päätöslauselmaesitykseen.
EnglishThis corruption mainly hinges on the illegal management of public money, and the relationship between one political faction and a faction of businessmen and white-collar organised crime.
Korruptio riippuu lähinnä laittomasta julkisten varojen hoidosta, ja yhden poliittisen ryhmän sekä liikemiesten ja järjestäytyneiden valkokaulusrikollisten ryhmän suhteesta.