"to escalate" traduzione finlandese

EN

"to escalate" in finlandese

EN to escalate
volume_up
{verbo}

to escalate (anche: to accelerate)
to escalate (anche: to alight, to ascend, to climb, to get up)
to escalate (anche: to ascend, to climb, to go up, to rise)
to escalate (anche: to balloon, to dilate, to expand, to flare)
As frequently happens in this region, one incident can quickly escalate into a crisis.
Kuten tällä alueella usein tapahtuu, yksi välikohtaus voi nopeasti laajeta kriisiksi.
to escalate
to escalate
First, prevention is always better than correction - not to mention letting a situation escalate into a crisis, as we have seen.
Ensimmäinen on se, että on aina "parempi katsoa kuin katua", puhumattakaan että annetaan tilanteen eskaloitua kriisiksi asti, kuten nyt on käynyt.
And if it focuses on minor crisis situations, what happens if a minor crisis escalates into a major one - because we all know that this is not unusual.
Jos unioni suuntautuu pieniin kriisipesäkkeisiin, mitä sitten tapahtuu pienen kriisin eskaloituessa suureksi kriisiksi? Me kaikki tiedämme, että niin tapahtuu usein.
ASEAN, the United Nations and the EU have a duty to work more intensively on this now, and not to wait until the situation escalates again before reacting.
ASEANin, YK:n ja EU:n velvollisuutena on nyt tehdä yhä tiiviimmin yhteistyötä asiassa, eikä pidä odottaa, että tilanne jälleen eskaloituu, ennen kuin toimimme.

Esempi di utilizzo "to escalate" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTherefore, we do not want to do anything to further escalate the tensions in this region.
Näin ollen emme halua toiminnallamme enää lisätä jännitteitä kyseisellä alueella.
EnglishWe know from personal, painful experience that problems only escalate as a result.
Tiedämme omasta tuskallisesta kokemuksestamme, että sillä tavoin ongelmat vain suurenevat.
EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Mielestäni korkean edustajan Catherine Ashtonin pitäisi toimia jännityksen vähentämiseksi.
EnglishA border crisis could easily escalate, with unforeseen consequences.
Rajakriisi voi kiristyä helposti, ja sillä voi olla ennennäkemättömiä seurauksia.
EnglishThey are the oil on the fire which will further escalate the spiral of violence.
Nuo asevirrat valavat öljyä liekkeihin, mikä sysää väkivallan noidankehää edelleen liikkeeseen.
EnglishWe are told constantly that we have to de-escalate the situation, which we did not create.
Meille todetaan jatkuvasti, että meidän on liennytettävä tilannetta, jota emme luoneet.
EnglishWe should prevent and tackle emerging problems before they escalate into a crisis.
Tulossa olevia ongelmia olisi ennaltaehkäistävä ja korjattava ennen niiden äitymistä kriisiksi.
EnglishBut I must confess that time is running out and the situation is threatening to escalate.
Minun on kuitenkin todettava avoimesti, että meiltä loppuu aika ja tilanne uhkaa kärjistyä.
EnglishWe have to work together to de-escalate the tension and to give diplomacy a chance.
Meidän on tehtävä yhteistyötä jännitteiden vähentämiseksi ja annettava diplomatialle mahdollisuus.
EnglishAs we have experienced, cultural differences can escalate at any time.
Kuten olemme havainneet, kulttuurierot voivat kasvaa koska tahansa.
EnglishWe have learnt that the consequences of problems can escalate to an unexpectedly high level.
Tiedämme jo sen, että ongelmien seuraukset saattavat kasvaa odottamattomiin mittasuhteisiin.
EnglishThe Commission is really trying to de-escalate and help so you can both resolve this conflict.
Komissio yrittää todella lieventää sitä ja auttaa teitä kumpaakin kiistan ratkaisemisessa.
EnglishWe are of the opinion that this conflict should not be allowed to escalate.
Olemme sitä mieltä, että tämä konflikti ei saa laajentua.
EnglishWe appear to be in a situation of hopelessness, and the spiral of violence is continuing to escalate.
Näytämme olevan toivottomassa tilanteessa, ja väkivallan noidankehä kiihtyy kiihtymistään.
EnglishCultural differences can - as we have seen increasingly in recent times - escalate all too easily.
Kuten olemme yhä enemmän nähneet viime aikoina, kulttuurierot voivat voimistua erittäin helposti.
EnglishThe dawdling probably caused the situation to escalate.
Hidastelu vaikutti todennäköisesti osaltaan tilanteen eskaloitumiseen.
EnglishI fear that the crisis in this utterly impoverished country will escalate and thus make it ungovernable.
Pelkään, että täysin köyhtyneen maan kriisi laajenee nopeasti ja muuttuu hallitsemattomaksi.
EnglishCrises can, however, escalate into full-scale hostilities.
Kriisit voivat kuitenkin kärjistyä laajoiksi vihamielisyyksiksi.
EnglishOn the contrary, the UN soldiers are being accused of taking sides and of helping to escalate the situation further.
YK:n sotilaita syytetään päin vastoin puolueellisuudesta ja tilanteen kärjistymisestä.
EnglishThese arms escalate and provoke prolonged conflicts.
Nämä aseet pahentavat kriisejä ja pidentävät niiden kestoa.