"energy" traduzione finlandese

EN

"energy" in finlandese

volume_up
energy {sostantivo}

EN energy
volume_up
{sostantivo}

1. generale

energy (anche: drive, steam, go)
volume_up
energia {sostantivo}
The cheapest energy, of course, is energy that we do not use, in other words energy we save.
Halvinta energiaa on tietysti energia, jota emme käytä, eli säästämämme energia.
The energy generated would be cheaper than that from a gas pipeline from Sicily.
Tuotettu energia olisi edullisempaa kuin Sisiliasta kaasuputkea pitkin saatava energia.
Innovation and energy - especially energy security - are key in this regard.
Innovointi ja energia - erityisesti energiavarmuus - ovat tässä suhteessa avainseikkoja.
energy (anche: force, might, potency, power)
volume_up
voima {sostantivo}
Energy is part of the ETS and carbon price must be the main driver of development.
Energia on osa päästökauppajärjestelmää, ja hiilen hinnan on oltava kehitystä voimakkaimmin eteenpäinvievä voima.
The major thrust of the report is the demand for the doubling of the amount of renewable energy to 12% by 2010.
Mietinnön suurin liikkeellepaneva voima on vaatimus uusiutuvien energialähteiden kaksinkertaistamisesta 12 %:iin vuoteen 2010 mennessä.
The things that secure success are creativity, creative energy, new ideas that can form the basis for all new development.
Menestyksen takaavat luovuus, luova voima ja uudet ajatukset, jotka voivat muodostaa perustan kaikelle uudelle kehitykselle.
energy (anche: activity, activeness)
volume_up
aktiivisuus {sostantivo}
Every country needs energetic citizens, and activity and energy are the keywords of young people.
Jokainen valtio tarvitsee energisiä kansalaisia, ja aktiivisuus ja energia ovat olennaisesti nuoriin liittyviä asioita.
energy (anche: vigour, moxie, go, pep)
volume_up
tarmo {sostantivo}
All my energy, all my commitment and all my enthusiasm would be channelled into ensuring that this is a Parliament of which we can be proud.
Koko tarmoni, koko sitoutuneisuuteni ja koko intoni olisi kanavoitu varmistamaan, että tämä on parlamentti, josta me voimme olla ylpeitä.
Because the past 65 years have shown that, when Americans and Europeans devote their energies to common purpose, there is almost nothing we are unable to accomplish.
Edelliset 65 vuotta ovat osoittaneet, että kun yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset käyttävät tarmonsa yhteistä tarkoitusta varten, ei ole tuskin mitään, mitä emme voisi saada aikaan.

2. Fisica

energy
volume_up
energia {sostantivo}
The cheapest energy, of course, is energy that we do not use, in other words energy we save.
Halvinta energiaa on tietysti energia, jota emme käytä, eli säästämämme energia.
The energy generated would be cheaper than that from a gas pipeline from Sicily.
Tuotettu energia olisi edullisempaa kuin Sisiliasta kaasuputkea pitkin saatava energia.
Innovation and energy - especially energy security - are key in this regard.
Innovointi ja energia - erityisesti energiavarmuus - ovat tässä suhteessa avainseikkoja.

Sinonimi (inglese) per "energy":

energy

Esempi di utilizzo "energy" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Energian hintapiikki aiheuttaa valtavan paineen keskivertokuluttajan taloudelle.
EnglishI have repeatedly expressed concern about the EU’s growing dependence on energy.
Olen tuonut toistuvasti esille huolen EU:n yhä kasvavasta energiariippuvuudesta.
EnglishConclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen (
EnglishThe EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
EU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energian käyttö aiheuttaa 80 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
EnglishYou talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Arvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
English. - The report advocates a 'common European foreign policy on energy'.
kirjallinen. - (EN) Mietinnössä kannatetaan ”EU:n yhteistä energiapolitiikkaa”.
EnglishWe have before us decisions in the field of both environmental and energy policy.
Meillä on edessämme sekä ympäristöpoliittisia että energiapoliittisia päätöksiä.
EnglishFurthermore, it would be good if the Treaties could include a chapter on energy.
Olisi myös hyvä, että perussopimuksiin sisällytettäisiin energiaa koskeva luku.
EnglishYour proposals will result in a more expensive and less reliable energy supply.
Ehdotuksenne merkitsevät entistä kalliimpaa ja epäluotettavampaa energiahuoltoa.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Meidän on käytettävä tähän enemmän aikaa ja energiaa tulevien kuukausien aikana.
EnglishThere are over a dozen items of European legislation on energy efficiency alone.
Yksistään energiatehokkuudesta on laadittu yli tusinan verran yhteisön säädöksiä.
EnglishFirst of all, its lack of realism in relation to the EU internal energy market.
Siinä ei ensinnäkään suhtauduta realistisesti energian sisämarkkinoihin EU: ssa.
EnglishAt the same time, each Member State decides whether or not to use nuclear energy.
Lisäksi jokainen jäsenvaltio voi päättää itse, käyttääkö se ydinenergiaa vai ei.
EnglishThis is of course good but can never justify nuclear power as an energy source.
Se on tietysti hyvä, mutta ei voi koskaan oikeuttaa ydinvoimaan energialähteenä.
EnglishWe salute the ongoing commitment of Commissioner Papoutsis to renewable energy.
Kunnioitamme komissaari Papoutsisin jatkuvaa sitoutumista uusiutuvaan energiaan.
EnglishCountries must have the right to choose the technology they use to obtain energy.
Mailla on oltava oikeus valita teknologia, jota ne käyttävät energian saamiseen.
EnglishThis goes against the principle of solidarity, which should govern energy policy.
Tämä on vastoin yhteisvastuuperiaatetta, jonka tulisi koskea energiapolitiikkaa.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.