"employment situation" traduzione finlandese

EN

"employment situation" in finlandese

EN employment situation
volume_up
{sostantivo}

employment situation
volume_up
työllisyys {sostantivo}
The Employment in Europe report is the Commission's analysis of the employment situation and its presentation of the policy messages which come out of that analysis.
Kertomuksessaan " Työllisyys Euroopassa" komissio analysoi työllisyystilannetta ja esittää tästä analyysistä johdetut poliittiset viestit.
It is important for ministers for employment and social affairs to develop sectoral policies that can remedy the employment situation and reduce poverty.
On tärkeää, että työllisyys- ja sosiaaliministerit laativat alakohtaisia toimintalinjoja, joilla voidaan parantaa työllisyystilannetta ja vähentää köyhyyttä.

Traduzioni simili a "employment situation" in finlandese

employment sostantivo
to employ verbo
situation sostantivo

Esempi di utilizzo "employment situation" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe therefore recommended affirmative action to improve the employment situation for women.
Siksi suosittelimme myönteisiä toimia naisten työllisyystilanteen parantamiseksi.
EnglishThe central tenet of our economic policy must be to try to improve the employment situation.
Talouspolitiikan keskiöön on nostettava ponnistelut työllisyyden parantamiseksi.
EnglishThe negative impact on the employment situation is unavoidable, and for two main reasons.
Kielteinen vaikutus työllisyystilanteeseen on väistämätön pääasiassa kahdesta syystä.
EnglishThat is true, but the employment situation in Europe is anything but encouraging.
Tämä pitää paikkansa, mutta Euroopan unionin työllisyystilanne ei todellakaan näytä valoisalta.
EnglishMany of the social problems which arise are reflected in the employment situation.
Monet syntyvistä sosiaaliongelmista näkyvät työllisyystilanteessa.
EnglishIn the long term this will certainly have a positive impact on the employment situation.
Pitemmällä aikavälillä tällä kehityksellä on varmasti myönteinen vaikutus työllisyyteen.
EnglishTheir main worries concern the economic and employment situation.
Heidän suurimmat huolensa koskevat taloudellista tilannetta ja työllisyystilannetta.
EnglishThe improvement in the employment situation is the main principle behind the budget.
Työllisyyden parantaminen on talousarvion keskeinen periaate.
EnglishThe second point I would like to discuss concerns the employment situation in rural areas.
Toinen kohta, johon haluaisin puuttua, liittyy maaseudulla vallitsevaan työllisyystilanteeseen.
EnglishOn two previous occasions I have talked about the employment situation.
Olen kaksi kertaa aikaisemmin ottanut esiin työllisyystilanteen.
EnglishThe employment situation in Europe seems to be slightly improving.
Euroopan työllisyystilanne vaikuttaa lopultakin hieman parantuvan.
EnglishThe employment situation is improving, although it is certainly not improving fast enough, Mrs Moreau.
Työllisyystilanne on kohentumassa. Kehitys on tosin hidasta, parlamentin jäsen Moreau.
EnglishNext, we must take a thorough look at the employment situation within the EU shipping industry.
Seuraavaksi meidän on tarkasteltava perinpohjaisesti EU:n merenkulkualan työllisyystilannetta.
EnglishI would like to express my concern at the current employment situation.
haluan tuoda esiin huoleni nykyisestä työllisyystilanteesta.
EnglishThe object is to improve the competitiveness of the European economy and, with it, the employment situation.
Tavoitteena on parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä ja siten työllisyyttä.
EnglishThen the second part of the sitting - questions on the employment situation in the European Union.
Sitten täysistunnon toisella puoliskolla kysymyksiä työllisyystilanteesta Euroopan unionissa.
EnglishThe improvements in the employment situation over recent years show the fruits of past reforms.
Työllisyystilanteen kohentuminen viime vuosina osoittaa aikaisempien uudistusten tuottaneen tulosta.
EnglishThe employment situation in the European Union is not very good.
Euroopan unionin työllisyystilanne ei ole erityisen hyvä.
EnglishThe European Social Fund plays a key role in improving the employment situation and creating jobs.
Euroopan sosiaalirahastolla on keskeinen asema työllisyystilanteen kohentamisessa ja työpaikkojen luomisessa.
EnglishHowever, it was also the one that had the greatest difficulties in terms of its competitiveness and employment situation.
Sillä oli kuitenkin myös suurimmat vaikeudet kilpailukyvyn ja työllisyystilanteen osalta.