"employers" traduzione finlandese

EN

"employers" in finlandese

volume_up
employer {sostantivo}

EN employers
volume_up
{plurale}

employers
Associate the European Parliament, the unions and employers with this process.
Liittäkää Euroopan parlamentti, ammattijärjestöt ja työnantajat tähän prosessiin.
Their health and safety are jeopardised by unscrupulous employers.
Häikäilemättömät työnantajat vaarantavat heidän terveytensä ja turvallisuutensa.
Obviously by the employers who approve the framework of the pure market.
Todennäköisesti työnantajat, jotka hyväksyvät puhtaat markkinakehykset.

Esempi di utilizzo "employers" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAll employers should provide pension and accident insurance for their employees.
Jokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
EnglishThe present directive applies to more than 14 million workers and 820 employers.
Nykyisellä direktiivillä katetaan yli 14 miljoonaa työntekijää ja 820 työnantajaa.
EnglishThere will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.
Myös työnantajille aiheutuu lisämaksuja, jotka voivat johtaa irtisanomisiin.
EnglishShops are important employers and so they should come in for this kind of subsidy.
Kauppa on keskeinen työllistäjä ja se tulisi siten liittää tällaisen tuen piiriin.
EnglishTo criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
Kansallisten työnantajien kriminalisointi syvenevän laman aikana on järjetöntä.
EnglishWill we soon see a requirement for employers and jobseekers to consult an EU bureau?
Vaaditaanko työnantajia ja työnhakijoita kohta kääntymään EU:n viraston puolueen?
EnglishSupport for employers and colleagues could play a crucial role during treatment.
Työntekijöiden ja työtovereiden tukeminen hoidon aikana voisi olla ratkaisevan tärkeää.
EnglishTo date, 8 000 employers and 184 000 jobseekers have registered on the portal.
Tähän mennessä portaaliin on rekisteröitynyt 8 000 työnantajaa ja 184 000 työnhakijaa.
EnglishIt is an employers' organisation recognised as a European social partner.
Se on työnantajajärjestö, joka on tunnustettu eurooppalainen työmarkkinaosapuoli.
EnglishMotherhood cannot be viewed as a problem for employers or for the economy.
Lasten hankintaa ei saa pitää työnantajia tai taloutta koettelevana ongelmana.
EnglishYou referred to the role of employers and the EU institutions are themselves employers.
Viittasitte työnantajien merkitykseen, ja EU:n toimielimethän ovat työnantajia.
EnglishFirstly, the costs to employers of creating employment are far too high.
Työnantajien kustannukset uusien työpaikkojen luomiseksi ovat aivan liian suuret.
EnglishEmployers must determine and assess risks and inform the workers of these risks.
Työnantajien on määritettävä ja arvioitava riskejä ja tiedotettava niistä työntekijöille.
EnglishEmployers, for their part, will once again enjoy quite indecent subsidies.
Yritysten johtajat nauttivat sen sijaan jälleen kerran julkeista tukiaisista.
EnglishWorks councils should provide a bridge between employers and employees.
Yritysneuvostojen olisi määrä luoda silta työnantajien ja työntekijöiden välille.
EnglishI stress that farms are also important employers in our rural communities.
Korostan, että maatilat ovat myös tärkeitä työllistäjiä maaseutuyhteisöissä.
EnglishNow we are placing the responsibility on employers who employ people with no documents.
Nyt asetamme vastuun työnantajille, jotka työllistävät luvattomia henkilöitä.
EnglishEffective legislation at European Union level changed employers' attitudes.
Euroopan unionin tason tehokas lainsäädäntö muutti työnantajien asenteita.
EnglishFlexicurity will lead to more flexibility for employers and less security for workers.
Joustoturva antaa lisää joustavuutta työnantajille ja vähentää työntekijöiden turvaa.
EnglishEmployers should also ensure that they arrange for  occupational health service .
Lisäksi työnantajan tulee huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä.