"embroiled" traduzione finlandese

EN

"embroiled" in finlandese

EN embroiled
volume_up
{aggettivo}

embroiled
volume_up
sotkeutunut jhk (epämiellyttämään tilanteeseen)
embroiled
volume_up
mukaan joutunut (epämiellyttämään tilanteeseen)

Sinonimi (inglese) per "embroiled":

embroiled
English

Esempi di utilizzo "embroiled" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe cannot allow ourselves to become embroiled in the internal political argument.
Emme voi antaa itsemme sotkeentua sisäisiin poliittisiin keskusteluihin.
EnglishI am referring to the drama in which the Nigerian citizen Amina Lawal is embroiled.
Tarkoitan Nigerian kansalaisen Amina Lawalin hankalaa tilannetta.
EnglishHamas seems to be embroiled in its struggle with Fatah and to be kept on a tight leash by Iran.
Hamas vaikuttaa olevan sotkeutunut kamppailuunsa Fatahin kanssa ja olevan Iranin tiukassa hallinnassa.
EnglishWhat is even more splendid is when the authors of this matter become embroiled in intensive talks afterwards.
Vielä hienompaa on se, että asian alullepanijat syventyvät sitten sen jälkeen kiihkeisiin keskusteluihin.
EnglishIt is unacceptable for the US to grant Cubans who are embroiled in bomb attacks 'political asylum'.
Ei voida hyväksyä, että Yhdysvallat myöntää pommi-iskuihin osallistuneille kuubalaisille "poliittisia turvapaikkoja".
EnglishWe are deeply embroiled in the matter and there is in actual fact not just one conflict; there are four.
Olemme kaulaamme myöten mukana tässä konfliktissa, ja itse asiassa kyseessä ei ole ainoastaan yksi konflikti vaan neljä.
EnglishSeveral European nations have also become embroiled in the transplant trade, including Moldova, Serbia, Turkey and Russia.
Useita Euroopan valtioita on myös sotkeutunut laittomaan elinkauppaan, mukaan lukien Moldova, Serbia, Turkki ja Venäjä.
EnglishThe EU has become embroiled in this mess.
EnglishThese latter are so embroiled in petty squabbles that they are blind to the fact that Parliament’s importance is waning.
Nämä ovat niin sotkeutuneita pikkumaisiin riitoihin, että ne ovat sokeutuneet sille seikalle, että parlamentti on menettämässä merkitystään.
EnglishI ask the Commission to give this serious thought, because I fear that we shall otherwise become embroiled very soon in a difficult situation.
Pyydän komissiota harkitsemaan tätä vakavasti, sillä muutoin pelkään meidän hyvin pian ajautuvan vaikeaan tilanteeseen.
EnglishLast week, we were embroiled in complex negotiations about new resolutions, but I am pleased that we all retraced our steps.
Kävimme viime viikolla monimutkaisia neuvotteluja uusista päätöslauselmista, mutta olen tyytyväinen siihen, että palasimme kaikki samaa tietä takaisin.
EnglishIf the defenders of neoliberal doctrine had listened to the warnings of the socialists, we would not now be embroiled in this crisis.
Jos uusliberaalin opinkappaleen puolustajat olisivat kuunnelleet sosialidemokraattien varoituksia, emme olisi nyt sotkeentuneina tähän kriisiin.
EnglishGiven the general political crisis situation in which Ukraine is currently embroiled, all this still seems far removed from reality.
Kun otetaan huomioon Ukrainassa tällä hetkellä vallitseva yleinen poliittinen kriisitilanne, tämä kaikki vaikuttaa olevan edelleen kaukana todellisuudesta.
EnglishI am not, of course, going to become embroiled in a war of figures, as there are quite a few other people who are ready to do so.
Vaikka en tietenkään ryhdykään kiistelemään tautitapausten lukumäärästä, niitä on kuitenkin jonkin verran, ja ne siis todistavat, ettei tauti ole hallinnassa.
EnglishIn this regard, I did not like the comments of the Council, which has taken the bait, which has become embroiled in the current media war.
Tältä osin en pitänyt neuvoston huomautuksista, ja katson, että neuvosto on nielaissut syötin ja sotkeutunut tiedotusvälineissä parhaillaan käytävään sotaan.
EnglishFurthermore, in Mr Busquin from Belgium and Mr Lamy from France, we have two people in the Commission who, it has been proven, are embroiled in scandal.
Lisäksi belgialaisen Busquinin ja ranskalaisen Lamyn myötä komissiossa on kaksi henkilöä, jotka ovat todistettavasti sekaantuneet skandaaleihin.
EnglishMainly, however, I am against this directive because it brings to the fore the foreign nature of the system in which the UK is embroiled.
Vastustan kuitenkin tätä direktiiviä pääasiassa siksi, että siinä tuodaan esiin sen järjestelmän todellinen luonne, johon Yhdistynyt kuningaskunta on sotkeutunut.
EnglishThere was also the fact, of course, that our committee became embroiled in an decidedly impassioned discussion on the enshrining of the traditional family model.
Tietenkin siihen liittyi myös se, että me olimme valiokunnassa käyneet erittäin tiiviin keskustelun perinteisen perhemallin määrittämisestä.
EnglishAre we conspiring against Putin, who will give us gas, and getting embroiled in the trouble the Americans want in the Gulf so we cannot have cheap oil?
Vehkeilemmekö meille kaasua antavaa Putinia vastaan ja ajaudummeko Persianlahdella niihin vaikeuksiin, joita yhdysvaltalaiset haluavat, niin että emme saa enää halpaa öljyä?
EnglishOur navies have been run down and we are frightened to act lest we fall foul of some aspect of human rights legislation, or become embroiled in lengthy judicial procedures.
Laivastomme on ajettu alas emmekä uskalla toimia, jottemme vain rikkoisi jotain ihmisoikeuslain kohtaa ja joutuisi osallisiksi pitkällisiin oikeusprosesseihin.