"duties" traduzione finlandese

EN

"duties" in finlandese

volume_up
duty {sostantivo}

EN duties
volume_up
{plurale}

Mrs Oddy, as you are well aware, Members' duties are individual duties.
Parlamentin jäsen Oddy, kuten tiedätte, jäsenten velvollisuudet ovat henkilökohtaisia.
Life can be very confusing, with lots of rights and duties.
Oikeudet ja velvollisuudet voivat saada elämän tuntumaan kovin sekavalta.
In a normal society, rights and duties go hand in hand.
Normaalissa yhteiskunnassa oikeudet ja velvollisuudet etenevät rinnakkain.
duties (anche: favors)

Sinonimi (inglese) per "duty":

duty

Esempi di utilizzo "duties" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe German Presidency is particularly concerned to see Europol take up its duties.
Europolin toiminnan käynnistäminen on puheenjohtajamaa Saksan keskeisin tavoite.
EnglishIf the duties assigned to the European Union make this necessary, it will happen.
Näin tapahtuukin, jos Euroopan unionille osoitetut tehtävät edellyttävät sitä.
EnglishThe preparation of women for leadership duties must, therefore, be a priority.
Ensisijaisena tavoitteena on siten oltava naisten valmentaminen johtotehtäviin.
EnglishImport duties and production subsidies are incompatible with our liberal values.
Vientitullit ja tuotantotuki eivät sovi yhteen liberaalien arvojemme kanssa.
EnglishWe want environmental taxes in order to reduce taxes and duties in other areas.
Haluamme ympäristöveroja, jotta voisimme vähentää veroja ja maksuja muilla aloilla.
EnglishTomorrow in Parliament we will be discussing the Miller report on excise duties.
Huomenna parlamentissa keskustellaan Millerin valmisteveroja koskevasta mietinnöstä.
EnglishIt is a disgraceful neglect by all of us of our duties in the single market.
Me kaikki laiminlyömme velvollisuuksiamme sisämarkkinoilla häpeällisellä tavalla.
EnglishThat objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
Päämäärä, joka yksinkertaisesti on yksi valtion tärkeimpiä velvollisuuksia.
EnglishDuties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
Ammatin vaatimukset eivät saa sulkea ketään oman perheen tai yhteisön ulkopuolelle.
EnglishIn the meantime, customs duties will be reduced by 20%, 50% and 80% by 2009.
Siihen asti tulleja vähennetään 20, 50 ja 80 prosenttia vuoteen 2009 mennessä.
EnglishLikewise, your responsibilities and duties under the Treaties are important.
Myös teidän perussopimuksiin perustuvat velvoitteenne ja tehtävänne ovat tärkeitä.
EnglishI call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
Kehotan teitä heräämään, täyttämään virkavelvollisuutenne ja ottamaan vastuun.
EnglishThere are currently three such persons who have been suspended from their duties.
Tällä hetkellä kolme sellaista henkilöä on pidätettyinä virantoimituksesta.
EnglishAs I have said, 84 exporters have had the undertakings replaced by duties instead.
Kuten sanoin, 84 vientiyrityksen kohdalla sitoumukset on korvattu tulleilla.
EnglishCommunity aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
Yhteisön apua ei tulla käyttämään verojen, tullien tai muiden maksujen maksamiseen.
EnglishYou are right to ask now what the duties of the European Public Prosecutor might be.
Kysytte nyt aivan syystäkin: mitkä olisivat Euroopan syyttäjäviranomaisen tehtävät?
EnglishIs there nothing the Commission can do about this during the course of its duties?
Eikö se ole millään lailla ristiriidassa komission velvollisuuksien kanssa?
EnglishWe are also of the opinion that protective import duties on olives should be removed.
Lisäksi oliivien tuontiin sovellettavat suojatullit olisi mielestämme poistettava.
EnglishBut we have also demanded that Turkey should fulfil its responsibilities and duties.
Olemme lisäksi vaatineet, että Turkin on muistettava vastuunsa ja velvollisuutensa.
EnglishDo we want a Parliament that fulfils its legislative duties in a dynamic manner?
Haluammeko parlamentin, joka kykenee täyttämään lainsäädäntövelvoitteensa dynaamisesti?