"to drown" traduzione finlandese

EN

"to drown" in finlandese

EN to drown
volume_up
[drowned|drowned] {verbo}

Mr President, if a man wants to drown his dog he first accuses it of having rabies.
Arvoisa puhemies, se joka haluaa hukuttaa koiransa, syyttää sitä raivotaudista.
Animals often drown in a different way, are clubbed to death or kill each other.
Eläimet saatetaan hukuttaa eri tavoin, ne saatetaan nuijia kuoliaaksi tai ne saattavat tappaa toisensa.
Ladies and gentlemen, I do not propose to drown you in numbers.
Hyvät parlamentin jäsenet, en halua hukuttaa teitä lukuihin.
With its moves towards free trade and deregulation, Brussels is trying to drown our seafarers, eliminate our workers and sink our ports.
Bryssel haluaa hukuttaa merimiehemme, eliminoida satamatyöläisemme ja upottaa satamamme vapaakauppajärjestelmällä ja sääntelyn vapauttamisella.
Finally, I also believe that we should consider other regional initiatives, but not allow the strategy to drown in them.
Uskon myös, että meidän on harkittava muita alueellisia aloitteita, mutta emme saa antaa strategian hukkua niihin.
Many flee into the sea in makeshift dinghies, running the considerable risk of drowning.
Monet pakenevat meriteitse itse kyhäämissään pikkuveneissä ja joutuvat suureen vaaraan hukkua.
Another 14 year old, who was fleeing a police gas attack, drowned after falling into a river.
Toinen, poliisin kaasuhyökkäystä pakeneva 14-vuotias hukkui jokeen.

Esempi di utilizzo "to drown" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFreedom in Gibraltar, for those who drown in attempting to enter the EU?
Vapautta Gibraltarin edustalla, niille jotka hukkuvat, kun he haluavat päästä EU:hun?
EnglishWe would all drown in letters from anxious people demanding that the forests be protected.
Me hukkuisimme hätääntyneiden ihmisten kirjeisiin, joissa vaaditaan metsien suojelua.
EnglishThe shrill voice of the rejectionist must not be allowed to drown us out.
Vastustajien kiivas ääni ei saa peittää meidän ääntämme kuuluvista.
EnglishWe would rather have them drown in the Mediterranean than give them access to our labour market.
Heidän olisi mieluummin haluttu hukkuneen Välimereen kuin tulevan EU:n työmarkkinoille.
EnglishSome make it, others drown, and the process goes on and on.
Jotkut pääsevät perille, jotkut hukkuvat, ja näin tapahtuu kerta toisensa jälkeen.
EnglishAs you know, when big business arrives, small businesses drown.
Kuten hyvin tiedätte, suuryrityksen tulo merkitsee pienten tuhoa.
EnglishIf we allow Europe to be watered down as a result of enlargement, we will drown in our own political quagmire.
Jos annamme laajentumisen vesittää Euroopan, uppoamme omaan poliittiseen suohomme.
EnglishNo one knows how many drown each year in this manner.
Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka moni hukkuu vuosittain tällä tavoin.
EnglishSo let us take steps to let these people in, instead of leaving them to drown at sea.
Ryhtykäämme siis toimiin päästääksemme nämä ihmiset maihin sen sijasta, että jätämme heidät hukkumaan merelle.
EnglishThey are the lucky ones; many drown striving to make it.
He ovat onnekkaita, sillä useat hukkuvat yrittäessään päästä EU:hun.
EnglishObviously, there are still a lot of problems to be solved, but we must not drown in details.
Vielä on tietenkin paljon asioita, jotka pitää ratkaista, mutta emme saa antaa yksityiskohtien häiritä liikaa.
EnglishWe do not want our fishermen to drown; that is why they must have new, safe engines for their protection.
Emme toivo kalastajiemme hukkuvan, joten heillä on oltava uudet, turvalliset moottorit turvanaan.
EnglishI also hope that the report will not drown in red tape.
Toivon myös, että mietintö ei huku liialliseen byrokratiaan.
EnglishIt was not because they had reached Utopia but because they knew that otherwise they would both drown.
Tämä ei johtunut siitä, että ne olivat päässeet ihannemaahan, vaan siitä, että ne tiesivät muuten hukkuvansa molemmat.
EnglishThe sea is going to rise and we are all going to drown except, of course, for our centrist colleagues who know how to swim.
Merenpinta nousee ja kaikki hukkuvat, paitsi tietysti keskustalaiset kollegamme, jotka osaavat uida.
EnglishSo the Arctic summer ice will not vanish by 2013 and polar bears have not, and will not, drown because of global warming.
Niinpä arktinen kesäjää ei katoa vuoteen 2013 mennessä, eivätkä jääkarhut huku ilmaston lämpenemisen takia.
EnglishIn fact, I believe that if it were not for FRONTEX, there would be far more people who would drown or perish than is already the case.
Olen nimittäin sillä kannalla, että ilman Frontex-virastoa hukkuisi tai menehtyisi paljon enemmän ihmisiä kuin nyt.
EnglishBut unable to delay it all the time, you decided to drown it and the draft regulation has overloaded the label to the point at which it is illegible.
Kun ette voinut hidastaa sitä koko ajan, päätitte tukahduttaa sen, ja asetusehdotus kuormittaa liiaksi etikettiä ja tekee sen lukukelvottomaksi.
EnglishI would hope that the concept of European solidarity becomes more than just an empty platitude bandied about in order to drown out a very different reality.
Toivon, että eurooppalaisen solidaarisuuden käsite ei jää pelkäksi latteudeksi, jota toistellaan hyvin toisenlaisen todellisuuden peittelemiseksi.
EnglishThey are wounded and either drown or have to suffer still more, as a second shot, designed mercifully to finish them off, would cause a two-dollar fall in the value of the skin.
Ne haavoittuvat ja sitten joko menehtyvät tai jotuvat kärsimään lisää, sillä toinen luoti, joka armollisesti lopetettaisi eläimen, laskisi kahdella dollarilla nahan hintaa.