EN

drive {sostantivo}

volume_up
1. generale
drive (anche: ride)
volume_up
ajo {sostantivo}
The big problem at the moment is that we must not diminish the holder's right to drive.
Tällä hetkellä eräs suuri ongelma on se, että emme saa rajoittaa ajokortin haltijan ajo-oikeuksia.
It will also be necessary to ensure compliance with driving and rest periods.
Lisäksi on varmistettava ajo- ja lepoaikojen noudattaminen.
The figures that are to be monitored are of course the driving and rest times.
Valvottavia tietoja ovat tietenkin ajo- ja lepoajat.
drive (anche: energy, steam, go)
The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.
Energia-alaan vaikuttavat kysyntä, tarjonta ja ympäristövaikutukset.
The energy sector is the driving force behind economic growth.
Energia-ala on talouskasvun moottori.
The energy sector is a driving force behind economic growth.
Energia-ala on talouskasvun moottori.
drive (anche: motivation)
drive (anche: driveway)
drive (anche: campaign, escapade, snatch)
drive (anche: ride)
volume_up
ajelu {sostantivo}
drive (anche: mileage)
drive (anche: gumption)
However, the political drive needed to get the Euro-Mediterranean strategy off the ground has been lacking.
Kuitenkin poliittinen tarmokkuus, jota tarvitaan Euro-Välimeri-strategian nostamiseksi täyteen vauhtiin, on ollut vähäistä.
2. Sport
drive
drive
3. Tecnologia
drive
volume_up
veto {sostantivo}
4. Psicologia
drive
5. Informatica
drive
volume_up
asema {sostantivo}
Double-click the drive that Windows is installed on (typically, the C: drive).
Kaksoisnapsauta asemaa, jolle Windows on asennettu (tavallisesti C: -asema).
Under Drive [Volume Label], click the drive that contains the paging file you want to change.
Valitse Asema [Aseman nimi] -kohdassa asema, joka sisältää muutettavan sivutustiedoston.
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimize the drive now.
Jos aseman pirstoutuneisuus on yli 10 %, asema kannattaa optimoida heti.
drive (anche: device driver, driver)
volume_up
ajuri {sostantivo}
drive

Esempi di utilizzo "drive" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat way, you can access your stuff through the SkyDrive tab in your Outlook.com
Tällä tavalla voit käyttää tiedostojasi SkyDrive-välilehden kautta Outlook.comin
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Katso vinkkejä ilmaisen SkyDrive-tilin käyttämiseen verkossa ja tietokoneessasi.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool to create a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishShut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
Sammuta Windows To Go -työtilasi, irrota muistitikku ja käynnistä tietokoneesi.
EnglishSkyDrive lets you upload batches of photos from your phone directly to SkyDrive.
SkyDrive antaa sinun ladata puhelimestasi valokuvajoukkoja suoraan SkyDriveen.
EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Vetypolttokennot ovat yksi lupaavista kokeellisista ajoneuvojen käyttötekniikoista.
EnglishYou cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Et voi ajaa toiseen maahan vain väliaikaisen ajokortin tai todistuksen turvin.
EnglishThat is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
Näin ollen on myös suuri ero siinä, ajanko suuri- vai pienikokoisella autolla.
EnglishSpeaking of SkyDrive, it's a handy place to store your vacation photos and videos.
SkyDrivestä puheen ollen, se on kätevä paikka varastoida lomavalokuvat ja -videot.
EnglishSystem protection might not be turned on for the drive those files are stored on.
Järjestelmän suojaus ei ehkä ole käytössä asemassa, johon tiedostot on tallennettu.
EnglishLet us drive forward the whole single market agenda, which is still too incomplete.
Edistäkäämme koko yhtenäismarkkinaohjelmaa, joka on vielä liian puutteellinen.
EnglishThe risk is that we will drive it underground even further than has been the case.
Vaarana on, että ajamme tämän kaupan aiempaakin suuremmassa määrin maan alle.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool for creating a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishBitLocker encrypts your hard drive's data, helping to keep your stuff safe.
BitLocker salaa kiintolevyn tiedot, jolloin ne eivät joudu ulkopuolisten käsiin.
EnglishFor example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
Jos esimerkiksi tallennat kaikki valokuvasi SkyDriveen, ne ovat aina ulottuvillasi.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Näin karkotamme junamatkustajat lentoyhtiöiden asiakkaiksi keskipitkillä matkoilla.
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Kuinka pitkään voit käyttää autoasi toisessa maassa sen kotimaan rekisterikilvillä?
EnglishYes, but the files and folders won't be available if the drive is disconnected.
Ei, ellei kyseessä ole juuri tietynlaisessa USB-muistitikussa oleva kansio.
EnglishA video camera that records to an internal hard drive or flash memory card
videokamera, jolla voidaan tallentaa sisäiselle kiintolevylle tai muistikortille
EnglishRight-click the drive that is your disc burner, and then click Properties.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tallentavaa asemaasi ja valitse Ominaisuudet.