EN drift
volume_up
{sostantivo}

1. generale

drift (anche: descent)
volume_up
ajautuminen {sostantivo}
A drift towards violence would be a tragedy not only for South Africa but also for Europe and for the whole world.
Väkivaltaan ajautuminen ei olisi murheellista ainoastaan Etelä-Afrikan vaan myös Euroopan ja koko maailman kannalta.
However, there are often very high non-wage labour costs involved in employing these women in the service sector, thus the danger arises that these women may drift into the black economy.
Näiden naisten käyttämistä palvelualalla estävät usein erittäin korkeat palkkojen sivukustannukset, ja siksi uhkana on ajautuminen varjotalouteen.
Secondly, there is the need for an alliance between Parliament and the Commission in order to combat the expected intergovernmental drift, which may compromise the effective running of the service.
Toiseksi tarvitaan parlamentin ja komission välistä liittoa, jotta voidaan torjua ajautuminen hallitusten väliseen toimintaan, sillä se voisi vaarantaa yksikön tehokkaan toiminnan.
drift (anche: heap, hill, huddle, lump)
volume_up
kasa {sostantivo}
drift
volume_up
kasaantuma {sostantivo}
drift
volume_up
kasautuma {sostantivo}
drift (anche: development, trend)
volume_up
kehityssuunta {sostantivo}
drift
volume_up
ajelehtiminen {sostantivo}
They have to help us stop drifting towards a free trade area and set our course towards creating a high quality social model.
Niiden on autettava meitä lopettamaan ajelehtiminen kohti vapaakauppa-aluetta ja suuntaamaan kurssimme kohti korkeatasoisen sosiaalisen mallin luomista.
drift
volume_up
kulkeutuminen {sostantivo}
drift
volume_up
kinos {sostantivo}
drift
volume_up
ydinajatus {sostantivo}

2. Meteorologia

drift
volume_up
sivupoikkeama {sostantivo}
drift
volume_up
sorto {sostantivo}

Esempi di utilizzo "drift" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMr President, as long ago as 1994, Parliament tried to get drift nets banned.
Arvoisa puhemies, parlamentti pyysi jo vuonna 1994 ajoverkkojen kieltämistä.
EnglishIt is still possible to fish with drift nets in the North Sea and the Baltic.
Ajoverkoilla kalastaminen jää yhä mahdolliseksi Pohjanmerellä ja Itämerellä.
EnglishHowever, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.
Meidän on kuitenkin oltava varuillamme, jos haluamme välttyä ajautumasta tähän suuntaan.
EnglishFinally, two very brief comments on the amendments relating to drift nets.
Lopuksi kaksi hyvin lyhyttä kommenttia ajoverkkoja koskevista tarkistuksista.
EnglishBut the Presidency continues to avoid the matter and the drift continues.
Silti puheenjohtajavaltio välttelee edelleen aihetta, ja toimettomuus jatkuu.
EnglishThe 690 Italian fishing vessels have an average drift net length of some 12 kilometres.
Italian 690 kalastusaluksella ajoverkon keskipituus on noin 12 kilometriä.
EnglishIt still has a fleet of 40 boats, an old fleet still using drift-nets.
Tällä valtiolla on vielä 40, nyt jo vanhaa, alusta, joilla tehdään yhä töitä.
EnglishExactly the sort of drift, devoid of action, which I feared has ensued.
Se on johtanut juuri sellaiseen kehitykseen kuin pelkäsin eli ei mihinkään.
EnglishIn the Mediterranean drift nets are sometimes as much as 25 kilometres long.
Välimerellä käytetään joskus jopa 25 kilometrin pituisia ajoverkkoja.
EnglishRecently we have, from time to time, witnessed intergovernmental drift.
Olemme hiljattain silloin tällöin havainneet suuntausta hallitusten väliseen toimintaan.
EnglishThis plan emphasises the fact that drift nets are not profitable.
Tässä suunnitelmassa korostetaan sitä, että ajoverkot eivät ole kannattavia.
English– I would now like to say that in German, so that Mr Poettering and Mr Schulz can get my drift.
Sanon tämän nyt saksaksi, jotta jäsen Poettering ja jäsen Schulz tajuavat ydinajatukseni.
EnglishThe Seattle demonstrators put an end to this sidelong drift.
Seattlen mielenosoittajat panivat lopun tälle vääristyneelle kehitykselle.
EnglishDifficult and mountainous regions continue to see their populations drift away.
Vuoristoiset ja hankalat alueet autioituvat koko ajan.
EnglishIt is not good to be constantly saying that counties such as Algeria use drift nets too.
Ei ole hyvä viitata toistuvasti sellaisiin maihin, kuten Algeria, jotka käyttävät myös ajoverkkoja.
EnglishMr Poettering, on behalf of the PPE, welcomed this drift in direction.
PPE-ryhmän puolesta puhunut Poettering suhtautui myötämielisesti tähän vinoutuneeseen kehitykseen.
EnglishI welcome the Commission’s statements condemning that drift.
Pidän myönteisinä komission lausuntoja, joissa tuomitaan tämä suuntaus.
EnglishDo we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
Täytyykö meidän vajota terveys- ja sääntelykammoon ja -vimmaan?
EnglishDrift and indecision have been a fundamental characteristic of the British Presidency.
Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakauden peruspiirteitä ovat olleet toimettomuus ja päättämättömyys.
EnglishMr President, drift nets are also used in the Baltic, where they lead to overfishing of salmon.
Arvoisa puhemies, ajoverkkoja käytetään myös Itämerellä, ja ne johtavat lohen ryöstökalastukseen.

Impara nuove parole