"divergent" traduzione finlandese

EN

"divergent" in finlandese

EN divergent
volume_up
{aggettivo}

divergent (anche: different, dissimilar, diverse, various)
It seems an almost impossible feat to get 12 different economies with divergent economic situations to sing from the same hymn sheet.
Näyttää lähes mahdottomalta löytää yhteistä nimittäjää 12 erilaiselle kansantaloudelle, joilla on kaikilla erilainen suhdannetilanne.
One issue that is now receiving people' s undivided attention is that of the divergent rate of inflation in the euro countries.
Yksi niistä kysymyksistä, jotka saavat kuitenkin nyt runsaasti huomiota, on euroalueen maiden erilainen inflaatiovauhti.
divergent (anche: abnormal, deviant, discrepant, variant)
Still less would it be possible to fix a rate which would also suit the persistently divergent economy of the UK.
Vielä mahdottomampaa olisi määrätä korkotaso, joka sopisi myös Ison-Britannian taloudelle, joka on jatkuvasti muista poikkeava.
divergent

Sinonimi (inglese) per "divergent":

divergent
English

Esempi di utilizzo "divergent" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMoreover, I must also express my astonishment at the references to divergent systems.
En voi olla myöskään kummastelematta erilaisia järjestelmiä koskevia huomautuksia.
EnglishThere are, in Belarus, two sharply divergent conceptions of what the country is.
Valko-Venäjällä on kaksi toisistaan jyrkästi poikkeavaa näkemystä siitä, millainen maa on.
EnglishIn a torrent of words, he covers all manner of widely divergent issues.
Hän käsittelee siinä monisanaisesti kaikenlaisia laajoja ja erilaisia aiheita.
English(DE) Madam President, expectations in relation to the strategy are widely divergent.
(DE) Arvoisa puhemies, strategiaa koskevat odotukset ovat hyvin eriäviä.
EnglishI am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
Minua huolestuttaa se, ettei eriäville tieteellisille kannoille ole annettu lainkaan sijaa.
EnglishI particularly wish to emphasise the inclusion of the divergent waste hierarchy.
Haluan painottaa etenkin poikkeavan jätehierarkian sisällyttämistä.
EnglishBecause of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.
Näiden erilaisten lähestymistapojen vuoksi emme päässeet sopimukseen.
EnglishThe reason our points of view started out so divergent is that wine is a very emotional subject.
Näkemyksemme olivat alkuun hyvin erilaiset, koska viini on voimakkaasti tunnekysymys.
EnglishThere are one or two areas where we have somewhat divergent views.
On olemassa pari aluetta, joista meillä on hieman eriävät näkemykset.
EnglishMy fear is that, if the US goes down the path of military tribunals, we are on divergent paths.
Mikäli Yhdysvallat pysyttelee sotatuomioistuinten linjalla, pelkään pahoin, että tiemme eroavat.
EnglishThe reason I ask this is that I have had widely divergent information.
Kysyn tätä, koska olen saanut hyvin ristiriitaisia tietoja.
EnglishWe hear that there are divergent views in the Council - so be it.
Neuvostossa on kuulemma erimielisyyksiä, ja niitä voi toki olla.
EnglishYesterday's exchange of views confirmed that positions remain divergent on this point.
Eilinen näkemystenvaihto vahvisti, että jäsenvaltioilla on edelleen eriäviä näkemyksiä tästä kysymyksestä.
EnglishThat could result in divergent case-law and quasi-systematic appeals to a higher court.
Tämä voisi johtaa eriävään oikeuskäytäntöön ja lähes järjestelmälliseen muutoksenhakuun ylemmissä tuomioistuimissa.
EnglishAs if the divergent national interests of the Member States had already been consigned to the European past!
Ikään kuin jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset edut olisi siirretty ikuisesti Euroopan historiaan!
EnglishYou know that the asymmetrical shocks of the last 25 years have been greatly amplified by divergent policies.
Tiedätte poliittisten erojen voimistaneen viimeisten 25 vuoden aikana tapahtuneita taloushäiriöitä.
EnglishWe will discuss policy approaches early on, so that we will avoid divergent regulation down the road.
Keskustelemme poliittisista lähestymistavoista varhaisessa vaiheessa, jotta voimme ehkäistä erilaista sääntelyä.
EnglishIf there are going to be such divergent opinions, then in my opinion, we are going to continue to be ineffective.
Jos mielipiteemme eroavat tällä tavalla, toimemme jäävät mielestäni tehottomiksi myös vastaisuudessa.
EnglishThere are, frankly, divergent views, not just within my group but within most groups on this issue.
Suoraan sanottuna näkemykset tästä kysymyksestä eroavat eivät ainoastaan omassa ryhmässäni vaan useimmissa ryhmissä.
EnglishThat is why it is difficult to reconcile the divergent interests of consumers, industries and rightholders.
Sen vuoksi on vaikea yhdistää näiden kolmen tahon, kuluttajien, teollisuuden ja oikeudenhaltijoiden intressejä.