"disunited" traduzione finlandese

EN

"disunited" in finlandese

EN disunited
volume_up
{aggettivo}

disunited (anche: discordant)

Sinonimi (inglese) per "disunited":

disunited

Esempi di utilizzo "disunited" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe worst thing is that the European Union became disunited during this period.
Pahinta on, että Euroopan unionista on tullut tänä aikana epäyhtenäinen.
EnglishI reject the notion that European Union Member States are in any way disunited on the matter.
En hyväksy näkemystä, jonka mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat erimielisiä aiheesta.
EnglishSome groups are disunited; we are united in that position.
Jotkin ryhmät ovat erimielisiä, mutta meillä on yhteinen kanta tässä asiassa.
EnglishThere can be no doubt that this has been a disunited Europe.
Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että Eurooppa on tällä kertaa ollut epäyhtenäinen.
EnglishMilitary potential - disunited, scattered - we can see how it is.
Sotilaalliset mahdollisuudet ovat epäyhtenäiset ja hajanaiset, voimme nähdä, mikä on tilanne.
EnglishWhen we are disunited, inevitably, the Americans will see to it that their interests and points of view prevail.
Kun toimimme erillämme, amerikkalaiset painottavat väistämättä omia etujaan ja näkökulmiaan.
EnglishThe beginning of today's session revealed how disunited, polarised and easily manipulated we are.
Tämän päivän istunnon alku osoitti, kuinka epäyhtenäisiä, jakautuneita ja helposti manipuloitavia me olemme.
EnglishWith a disunited energy policy, we depend on the political whim of one country’s state monopoly.
Jos energiapolitiikkamme on epäyhtenäistä, olemme riippuvaisia yhden maan valtionmonopolin poliittisista päähänpistoista.
EnglishWe failed, though, in our attempt to do so, being politically disunited and lacking any military presence.
Poliittisesti jakautuneina epäonnistuimme kuitenkin yrityksessämme, emmekä ole sotilaallisesti lainkaan läsnä Irakissa.
EnglishDivided and disunited, we are weak. We will not be able to look after our interests or promote the values on which the Union is built.
Hajanaisina ja eripuraisina olemme heikkoja, emmekä kykene hoitamaan etujamme emmekä edistämään niitä arvoja, joille unioni perustuu.
EnglishI am firmly convinced that this report by Mr Della Vedova deserves one rather than our later being suddenly disunited.
On täysin vakuuttunut siitä, että esittelijä Della Vedovan mietintö ansaitsee yksimielisen tukemme, eikä vaarana saa olla, että kantamme eriävät myöhemmin uudelleen.
EnglishThus, the lofty ambitions of the Lisbon Strategy will not be achieved through discordant, disunited and partial activity with different rules of the game for different Member States.
Lissabonin strategian yleviä tavoitteita ei siis saavuteta eripuraisella, epäyhtenäisellä ja puolueellisella toiminnalla, jossa eri jäsenvaltioilla on erilaiset pelisäännöt.