EN disturbing
volume_up
{aggettivo}

This was a most disturbing report and I will send it to your services.
Tämä oli hyvin järkyttävä uutinen, ja aion lähettää raportin yksiköillenne.
Mr President, the human rights situation in Vietnam is disturbing.
. - (DE) Arvoisa puhemies, Vietnamin ihmisoikeustilanne on järkyttävä.
This was a harsh and disturbing, but extremely significant revelation.
Se oli vaikea ja järkyttävä, mutta myös äärimmäisen tärkeä oppi.
disturbing (anche: disruptive, distracting, fazed, invasive)
The other disturbing factor is that there appears to be a policy of double standards.
Toinen häiritsevä tekijä on ehdotuksen ilmeinen kaksinaismoralismi.
This trend is so disturbing that there is no way that I can support the agreement.
Tämä suuntaus on niin häiritsevä, etten voi mitenkään kannattaa tätä sopimusta.
The all-embracing approach that we found disturbing at first has been amended in respect of key elements.
Kaikenkattavaa lähestymistapaa, joka meistä oli ensin häiritsevä, on tarkistettu keskeisten osien osalta.
The case of the conventions is a disturbing warning: we have so many, but there they are, they lie there, they await ratification, they are not operational.
Sopimusten tapaus on levottomuutta herättävä vaatimus; niitä on niin monia, mutta ne vain lojuvat odottamassa vahvistusta eivätkä toimi.

Sinonimi (inglese) per "disturbing":

disturbing

Esempi di utilizzo "disturbing" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAmong the negative developments I would include the disturbing decision of Likud.
Kielteisten asioiden joukkoon sijoittaisin Likud-puolueen tekemän vakavan päätöksen.
EnglishBut a few years ago, I noticed a disturbing trend in leadership preparation.
Joitakin vuosia sitten huomasin huolestuttavan trendin johtamisen valmisteluissa.
EnglishThere are other aspects of the legislation which are also extremely disturbing.
Lainsäädännössä on myös muita kohtia, jotka ovat äärimmäisen huolestuttavia.
EnglishThis is a very disturbing statistic which has also been referred to by other speakers.
Tämä on huolestuttava tilastotieto, johon myös monet muut puhujat viittasivat.
EnglishThis development, which the Council is monitoring carefully, is deeply disturbing.
Tämä kehitys, jota neuvosto seuraa tarkasti, on erittäin huolestuttava.
EnglishParticularly disturbing are the reports of the reconstruction of the city of Kashgar.
Erityisen huolestuttavia ovat Kashgarin kaupungin jälleenrakentamista koskevat tiedot.
EnglishIt is disturbing that despite this pressure there has been no progress in these cases.
On outoa, ettei tapausten tutkinnassa ole lainkaan edistytty painostuksesta huolimatta.
EnglishIt is disturbing to note the major rush towards the militarisation of the European Union.
On järkyttävää huomata kova ryntäys kohti Euroopan unionin militarisointia.
EnglishI should now like to say a few words on a disturbing moment in these negotiations.
Haluan sanoa seuraavaksi muutaman sanan eräästä järkyttävästä hetkestä näissä neuvotteluissa.
EnglishI watched a very disturbing report on CNN about the state of the Pearl River in China.
Katsoin CNN-kanavalta järkyttävän raportin Pearl-joen tilasta Kiinassa.
EnglishHaving said which, it is really very, very sad and disturbing to note that ...
Näissä oloissa on todellakin kovin surullista ja huolestuttavaa, kun joudun toteamaan, että...
EnglishIn Africa, the situation remains disturbing in the Great Lakes region.
Afrikan osalta tilanne on edelleen huolestuttava suurten järvien alueella.
EnglishSecondly, Europe must not remain inert in face of such disturbing manipulative operations.
Toiseksi, Eurooppa ei voi jäädä toimettomaksi näin huolestuttavan manipulaation edessä.
EnglishWhat makes this particularly disturbing is the widespread ignorance of such crime.
Asiasta tekee erityisen huolestuttavan yleinen tietämättömyys tämäntyyppisestä rikollisuudesta.
EnglishThe findings in the special report drawn up by the Court of Auditors are disturbing.
Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan esittämät toteamukset ovat huolestuttavia.
EnglishThis trend is all the more disturbing because homosexuality is not illegal in Egypt.
Tämä suuntaus on sitäkin huolestuttavampaa, koska homoseksuaalisuus ei ole Egyptissä laitonta.
EnglishIt is an extremely sensitive sea, and we should not risk disturbing the balance there.
Itämeri on erityisen herkkä merialue, emmekä saa ottaa riskiä, että sen tasapaino järkkyisi.
EnglishThe disproportionate responses from Russia are no less disturbing.
Venäjän suhteettomat reaktiot eivät ole yhtään sen vähemmän huolestuttavia.
EnglishEqually disturbing is the situation with the catastrophic effect of landmines.
Tilanne on yhtä huolestuttava myös maamiinojen suhteen, joiden vaikutukset ovat katastrofaaliset.
EnglishAs has already been mentioned, some disturbing news has emerged from the Commission in recent days.
Kuten edellä jo todettiin, komissiolta on saatu viime päivinä hälyttäviä uutisia.