"districts" traduzione finlandese

EN

"districts" in finlandese

volume_up
district {sostantivo}

EN districts
volume_up
{plurale}

districts (anche: areas, regions, zones, loci)
It is also particularly important that we involve the municipalities, towns, districts and the citizens in this.
On myös erityisen tärkeää, että otamme tähän mukaan kunnat, kaupungit, alueet ja kansalaiset.
The local government districts in which these facilities are located are interested in managing them, but they do not have the funds to do so.
Paikalliset alueet, joissa tämä infrastruktuuri sijaitsee, ovat kiinnostuneita vastaamaan asiasta, mutta niillä ei ole siihen varoja.
However, the problem that arises, and this has just been mentioned, is how to enable the different administrative structures, the different districts and the other territories to coexist.
Esille nousee kuitenkin vasta mainittu ongelma siitä, miten eri hallinnolliset rakenteet, eri kunnat ja muut alueet saadaan toimimaan rinta rinnan.
districts (anche: circles)

Sinonimi (inglese) per "district":

district

Esempi di utilizzo "districts" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.
Näiden valistuneiden alueiden sijainti ei, luullakseni, hämmästytä teitä.
EnglishThere are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.
Varsovassa on vielä alueita, joilla ei ole mitään kunnollisia akateemisia lukusaleja.
EnglishIt is quite telling that the results of some voting districts have not been disclosed.
Varsin kuvaavaa on se, ettei kaikkien vaalipiirien tuloksia ole julkaistu.
EnglishRubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
Näiden alueiden kaduille ja takapihoille on usein levitetty roskaa.
EnglishOperators have to apply for a whole series of rights of way in towns, communes and districts.
Kaupungeilta, kunnilta ja hallinnollisilta alueilta on haettava useita asennusoikeuksia.
EnglishThose districts which have not suffered losses will therefore see their incomes decrease in any case.
Näissä menetyksiltä säästyneissä kunnissa tulot siis vähenevät kaikesta huolimatta.
EnglishIn some districts the spirit is opposed to municipal elections.
Joissakin kunnissa henkinen ilmapiiri on päinvastainen kuin vaaleissa.
EnglishSome towns, villages, districts, settlements and roads have been destroyed by the earthquake.
Se tuhosi kokonaan joitakin pieniä ja isohkoja kyliä, kaupunkien alueita, siirtokuntia ja teitä.
EnglishThe fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5% of our national woodland.
Palot riehuivat 15:llä 18:sta alueestamme ja pyyhkäisivät mukanaan viisi prosenttia koko maan metsistä.
EnglishIndeed, for some 'forestry' districts, which have lost 20% of their trees, this represents a huge loss.
20 prosentin menetys on valtava tappio tietyille metsäkunniksi kutsutuille paikkakunnille.
EnglishThere are two districts in my region which have low unemployment, but low average incomes.
Kotiseudullani on kaksi piirikuntaa, joissa on hyvin matala työttömyys mutta myös matala keskimääräinen tulotaso.
EnglishTraditionally, such border districts are often viewed as peripheral and as being marked by slow development.
Perinteisesti tällaisia raja-alueita on pidetty usein syrjäisinä ja hitaasti kehittyvinä alueina.
EnglishPoor districts are also to be found within large conurbations.
Köyhiä alueita löytyy myös isoilta kaupunkialueilta.
EnglishThe latter has carried out a mission in Kabul where streams of refugees were recorded in the northern districts.
Hän on ollut suorittamassa tehtävää Kabulissa, jonka pohjoisosissa on havaittu pakolaisvirtoja.
EnglishThe by-products industry employs tens of thousands of people around Europe, mainly in rural districts.
Eläinten sivutuotteet on ala, joka työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Eurooppaa, pääasiassa maaseuduilla.
EnglishWinegrowing is an important industry in many of the EU's Member States and gives jobs and vitality to rural districts.
Viininviljely on tärkeä ala monissa EU:n jäsenvaltioissa ja antaa työtä ja elinvoimaa maaseutualueille.
EnglishThis will result in falling standards in the majority of schools, especially in working-class districts and the countryside.
Tämä johtaa siihen, että useimpien koulujen taso laskee varsinkin työläisalueilla ja maaseudulla.
EnglishAt the same time, flames continued to devastate the districts of Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém and Viseu.
Samanaikaisesti liekit tuhosivat Aveiron, Bragançan, Guardan, Leirian, Santarémin ja Viseun hallintopiirejä.
EnglishAs I say, I am prepared to support the basic idea that regions and administrative districts should have freedom of choice.
Kuten sanottu, olen valmis hyväksymään sen periaatteen, että kunnilla ja alueilla on oltava valinnanvapaus.
EnglishEven the USA is divided into electoral districts.