"distributor" traduzione finlandese

EN

"distributor" in finlandese

volume_up
distributor {sostantivo}

EN distributor
volume_up
{sostantivo}

1. generale

distributor
volume_up
jakelija {sostantivo}
With New CRM Solution, Distributor Improves Productivity and Customer Satisfaction More Noble Trade
Jakelija parantaa tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä uudella CRM-ratkaisulla Lisää (englanninkielinen) Noble Trade
If the distributor does not agree with the grounds given, it can have recourse to a mediator or a court.
Jos jakelija ei ole tyytyväinen esitettyihin perusteluihin, se voi viedä asian välimiesoikeuteen tai tuomioistuimeen.
But the complaints have been dealt with in so far as the importer or the distributor has withdrawn the product, so there is no danger consequently.
Valituksia on kuitenkin käsitelty aina niin pitkälle, että maahantuoja tai jakelija on vetänyt tuotteen markkinoilta, joten vaaraa ei siis ole.
distributor
volume_up
virranjakaja {sostantivo}

2. Business

distributor
volume_up
jälleenmyyjä {sostantivo}
Amendment No 2 deals with the possibility of freeing the distributor by means of the return of contributions once the contract has finished.
Tarkistus 2 koskee mahdollisuutta vapauttaa jälleenmyyjä palauttamalla maksuja sopimuksen päätyttyä.
Lastly, Amendment No 4 refers to the protection of producers against pressures applied by the distributor to force them to extend the contract.
Lopuksi, tarkistus 4 koskee valmistajan suojelua niiltä paineilta, joita jälleenmyyjä voi aiheuttaa pakottamalla valmistajan sopimusajan pidentämiseen.

Sinonimi (inglese) per "distributor":

distributor

Esempi di utilizzo "distributor" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYou have given the example of the distributor in Amsterdam who could open a branch in London.
Otitte esimerkiksi Amsterdamissa olevan jälleenmyyjän, joka voisi avata Lontooseen sivuliikkeen.
EnglishThis applies equally to the manufacturer in China, the importer in Cologne or the distributor in Copenhagen.
Tämä koskee valmistajaa Kiinassa, maahantuojaa Kölnissä ja jakelijaa Kööpenhaminassa.
EnglishIn other words, the distributor should not be permanently bound by the initial investment of the producer.
Toisin sanoen, jälleenmyyjää ei pysyvästi rasitettaisi valmistajan alkuperäisellä investoinnilla.
EnglishThe question of the responsibility of the manufacturer and that of the distributor has also been raised.
On myös tuotu esiin valmistajan ja jakelijan vastuu.
EnglishContact your local distributor for purchase information
Kysy tarkempia tietoja paikalliselta toimittajalta
EnglishDoes this Charter simply aim to be an expensive distributor of compensation in the dreadful fullness of time?
Onko tämän perusoikeuskirjan myötä tarkoituksena vain luoda kallis ja hirvittävän hidas korvausautomaatti?
EnglishThe possibility should exist, in certain circumstances, of freeing the distributor by means of a reintegration of the investment.
Tietyissä olosuhteissa pitäisi olla mahdollisuus vapautua investoinnin palauttamisen kautta.
EnglishIs it the importer, the distributor or another party?
EnglishWhat is the position of the official distributor of the brand concerned in the Member State in which the imported beverages are sold?
Mikä on kyseisen merkin virallisen jakelijan asema?
EnglishThe lead paint in the Mattel case was detected first in the course of the tests carried out on behalf of the European distributor.
Mattelin tapauksessa lyijymaali havaittiin ensimmäiseksi testeissä, jotka tehtiin eurooppalaisen jakelijan puolesta.
EnglishThe then distributor indicated at the time that it would conduct further studies before placing the product on the market again.
Sitten tukkumyyjä esitti tuolloin, että se jatkaisi uusien tutkimusten tekemistä ennen kuin saattaisi tuotteen jälleen markkinoille.
EnglishSo far as this particular distributor is concerned, they have agreed to voluntarily withdraw from the markets where they have been contested.
Mitä tulee tähän nimenomaiseen jakelijaan, se on suostunut vetäytymään vapaaehtoisesti markkinoilta siellä, missä niin on vaadittu.
EnglishWhile this would not be permitted by our legislation in Europe, the distributor in question is not travelling to Europe, he is in fact selling the medicine from a base in America.
Se ei ole meidän lakiemme mukaan sallittua Euroopassa, mutta hän ei menekään Eurooppaan, hän tarjoaa sitä Amerikasta käsin.
EnglishAt the same time, we need better cooperation between Member States, European institutions, producers, as well as producer and distributor organisations.
Samaan aikaan jäsenvaltioiden, Euroopan unionin toimielinten, tuottajien sekä tuottaja- ja jakelijajärjestöjen on tehtävä entistä parempaa yhteistyötä.
EnglishIf we want competition and liberalisation, then the industry must not be structured vertically, with everything, from extraction to the last distributor, being in the same pair of hands.
Jos haluamme lisätä kilpailua ja vapauttaa markkinat, vertikaalinen tuotantorakenne ei saa olla porauksesta loppujakeluun saakka samoissa käsissä.