"distracted" traduzione finlandese

EN

"distracted" in finlandese

EN distracted
volume_up
{aggettivo}

distracted (anche: antsy, jumpy, nervous, nervy)
distracted (anche: upset, beside oneself)
distracted

Sinonimi (inglese) per "distracted":

distracted
English

Esempi di utilizzo "distracted" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, we should now proceed with our programme and not be distracted too much.
Meidän olisi nyt jatkettava ohjelmaamme menemättä liiaksi tolaltamme.
EnglishIt has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran.
Muut Lähi-idän tapahtumat, kuten sota Libanonissa, Irakissa ja Iranissa, ovat häirinneet sitä.
EnglishThe former, prevention, means we must not be distracted from the real culprits in this tragedy.
Ennaltaehkäiseminen tarkoittaa, ettemme saa unohtaa tämän murhenäytelmän todellisia syyllisiä.
EnglishThe worst thing is that other people seem to be distracted...
Kaikista pahinta on se, että toiset eivät tunnu huomaavan mitään ...
EnglishThe numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
Luvut ovat kauhistuttavia, ja silti EU ja sen jäsenvaltioiden hallitukset näyttävät keskittyvän aivan muuhun.
EnglishWe must not allow ourselves to be distracted by political tricks and stratagems.
Meidän ei pidä osallistua poliittisiin peleihin.
EnglishLet us not be distracted by 'mumbo jumbo' is what she has said.
Älkäämme hämmentykö hänen käyttämästään hölynpöly-ilmaisusta.
EnglishSorry, Mr President, I was a little distracted – Mrs Frassoni was flirting with me there.
Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että huomioni kiinnittyi äsken muualle: jäsen Frassoni flirttaili minulle.
EnglishWhen we get to Cancún, let us not be distracted by arguments about form.
Mennessämme Cancúniin meidän ei pidä antaa muotoseikkoja koskevien argumenttien viedä ajatuksiamme pois oleellisesta.
EnglishNow, I know you're all distracted, so I'll take that off.
Tiedän, että tämä vie huomion, joten otan sen pois.
EnglishThey are, of course, deluding themselves if they think that the workers will be distracted by false promises and PR tricks.
He pettävät itseään, jos luulevat hämäävänsä työntekijöitä väärin lupauksin ja PR-tempuin.
EnglishWhatever else we may think, the US President is bound to be distracted by domestic considerations.
Mitä tahansa me sitten kuvittelemmekin, Yhdysvaltain presidentin huomio tulee pakostakin keskittymään kotimaan asioihin.
EnglishYou must not allow yourself to be distracted by the sole issue of enlargement, however important this may be.
Teidän ei pidä nimittäin keskittää huomiotanne pelkkään laajentumisasiaan, olipa se kuinka merkittävä tahansa.
EnglishI have been distracted during the course of this address.
EnglishIndeed, very often, these institutions are distracted by the need to resolve conflicts between powers.
Tällaisissa tehtävissä huomio nimittäin varsin usein kohdistuu liiaksi auktoriteettien välisten konfliktien ratkaisemiseen.
EnglishWe should not, therefore, get distracted by restrictions upon the financial perspective as long as the net result is to be positive.
Emme saa antaa rahoitusnäkymien rajoitusten johtaa meitä harhaan, kun nettotulos on positiivinen.
EnglishI would also like to add that I failed, because I must have been distracted, to sign the register yesterday.
Haluaisin myös lisätä, etten kirjoittanut nimeäni eilen läsnäololistaan, koska huomioni oli varmaankin kiinnittynyt muualle.
EnglishBut Mr Nielson was otherwise distracted.
EnglishMr President, I was distracted by Mr Knolle, but I will spare you the details of what he wanted to tell me.
Arvoisa puhemies, olin vielä hämmentynyt jäsen Knollen vuoksi, mutta en halua kertoa teille sitä, mitä hän halusi minulle nyt sanoa.
EnglishWe are not in the least distracted from these important activities by pursuing the legislation which is before the House today.
Nämä tärkeät toimenpiteet eivät suinkaan unohdu, vaikka keskitymme tänään parlamentin käsiteltävänä olevaan lainsäädäntöön.