"distinguished" traduzione finlandese

EN

"distinguished" in finlandese

EN distinguished
volume_up
{aggettivo}

distinguished (anche: appreciable, considerable, eminent, healthy)
She has a very distinguished history in dealing with these issues.
Hänellä on erittäin huomattava historia näiden asioiden käsittelemisessä.
I am told that we have a distinguished visitor in the official gallery.
Minulle on kerrottu, että viralliselle lehterille on saapunut huomattava vieras.
The distinguished representation of Sinn Féin has of course departed, but I speak on this question not as a lobbyist or a bureaucrat but as a democrat.
Sinn Féinin huomattava edustus tietenkin erottui, mutta en puhu tästä kysymyksestä lobbaajana tai byrokraattina vaan demokraattina.
distinguished (anche: celebrated, fabled, famed, famous)
They need a 'European soul' , as a distinguished Spanish professor once said.
He tarvitsevat "eurooppalaisen sielun", kuten eräs kuuluisa espanjalainen professori sanoi.
The European Union has distinguished itself internationally for its adherence to this approach, both in Europe and with regard to those countries whose development we support.
Euroopan unioni on kansainvälisesti kuuluisa tämän lähestymistavan noudattamisesta niin Euroopassa kuin niissäkin valtioissa, joiden kehitystä tuemme.

Sinonimi (inglese) per "distinguished":

distinguished

Esempi di utilizzo "distinguished" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFirst, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
Ensimmäinen asia: ehdotettu menettely heijastaa esidemokraattista ajattelutapaa.
EnglishI fully share the interest and support of the distinguished Member of Parliament.
Jaan täysin arvoisan parlamentin jäsenen kiinnostuksen ja kannatuksen asiaa kohtaan.
EnglishMy distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
Arvostettu kollegani, professori Tim Congdon on kirjoittanut tästä pamfletin.
EnglishIt was distinguished by being white meat, because the calf had only ever drunk milk.
Sen tunnusmerkki oli valkoinen liha, koska vasikkaa oli ruokittu pelkällä maidolla.
EnglishMr President, intergroups have a long and distinguished history in this Parliament.
Arvoisa puhemies, työryhmillä on pitkät ja erityislaatuiset perinteet parlamentissa.
EnglishIt is therefore my great pleasure and honour to speak from this most distinguished place.
Niinpä minulla on suuri ilo ja kunnia puhua tässä mitä merkittävimmässä paikassa.
EnglishDoes he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
Onko hän aikeissa matkustaa vai viihdyttääkö hän silloin joitakin arvovaltaisia vieraita?
EnglishI thank him and I wish him a long and distinguished career as a representative.
Kiitän häntä ja toivotan hänelle pitkää ja ansiokasta uraa edustajana.
EnglishThe information must be clearly distinguished from commercial advice or advertising.
Tiedot on erotettava selvästi kaupallisesta neuvonnasta tai mainonnasta.
EnglishEven before the first Paralympic Games were held in 1960, they were distinguished ...
Jopa ennen kuin ensimmäiset paralympialaiset järjestettiin vuonna 1960, ne erottuivat...
EnglishOrdnance Survey has been in existence for 215 years and has a long and distinguished record.
Ordnance Survey on toiminut 215 vuoden ajan, sen historia on pitkä ja ansiokas.
EnglishSo, we are asking for the educational objectives to be clearly distinguished and regulated.
Me pyydämmekin, että kasvatustavoitteet säädettäisiin ja määriteltäisiin selkeästi.
EnglishEU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
EU:ssa tuotettu ruoka on tunnettu korkeasta laadusta ja sen mukaisista korkeista standardeista.
EnglishHe had a distinguished career in Brussels, laying the foundation for the single market.
Hän teki hienon uran Brysselissä luomalla perustan sisämarkkinoille.
EnglishIn section I of the report the distinguished MEP refers to the Beijing Platform Fraction.
Mietinnön I kohdassa arvoisa jäsen viittaa Pekingin toimintaohjelmaan.
EnglishAll these challenges have also distinguished the Czech Presidency, which has just come to an end.
Kaikki nämä haasteet ovat leimanneet juuri päättynyttä Tšekin puheenjohtajakautta.
EnglishI welcome the young men and women so distinguished, and wish them a pleasant stay in Strasbourg.
Toivotan nuoret tervetulleiksi ja toivon heille mieluisaa oleskelua Strasbourgissa.
EnglishI fully support the remarks made by the distinguished representative of the Luxembourg presidency.
Tuen täysin puheenjohtajavaltion Luxemburgin edustajan esittämiä huomautuksia.
EnglishI was at the Campione d'Italia casino, a distinguished casino which is well-known in Europe.
Olin Campione d'Italia -nimisessä hienossa kasinossa, joka on hyvin tunnettu Euroopassa.
EnglishMadam President, you are one of a distinguished line which includes Louise Weiss and Simone Veil.
Arvoisa puhemies, te kuulutte samaan sarjaan Louise Weissin ja Simone Veilin kanssa.