"distinctive" traduzione finlandese

EN

"distinctive" in finlandese

EN distinctive
volume_up
{aggettivo}

distinctive
Standing at a height of 185 m, the distinctive silhouette of the high-rise will complement Frankfurt’s skyline.
Selvästi erottuva 185-metrinen pilvenpiirtäjä täydentää Frankfurtin kaupunkikuvaa.
Tobacco cultivation remains a distinctive sector of activity, affecting 110 000 families and generating 400 000 seasonal jobs.
Tupakanviljely on edelleen oma, selvästi erottuva tuotannonalansa, joka koskettaa 110� 000:ta perhettä ja tarjoaa 400� 000 kausiluonteista työpaikkaa.
We support American efforts there but we now have a clear and distinctive position also for the European Union in helping drive the process forward.
Tuemme Yhdysvaltain ponnisteluja alueella, mutta Euroopan unionilla on nyt myös selkeä ja selvästi erottuva, prosessin edistymistä auttava asema.
distinctive
distinctive

Sinonimi (inglese) per "distinctive":

distinctive
distinct

Esempi di utilizzo "distinctive" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey will be carefully restored and remain distinctive components of the site’s design.
Rakennukset entisöidään huolella, ja niistä tulee olennainen osa uusia toimitiloja.
EnglishDistinctive cultures are made by distinctive peoples and not the other way round.
Omaleimaiset kulttuurit syntyvät erilaisista ihmisistä, ei toisin päin.
EnglishIn other words, advanced communication is a distinctive natural characteristic of humanity.
Pitkälle kehittynyt viestintä on siis ihmiskunnalle luonteenomainen ominaisuus.
EnglishThey get a wider choice of product and separate and distinctive labelling.
He saavat laajemman tuotevalikoiman sekä erilliset ja selkeät merkinnät.
English2008, the year in which this economic and financial crisis started, was very distinctive.
Vuosi 2008, jolloin tämä talous- ja rahoituskriisi alkoi, oli hyvin erityislaatuinen.
EnglishTo use a distinctive phrase: they are in a sense the European Union's internal peripheries.
Voidaan kuvaavasti todeta, että ne ovat tavallaan Euroopan unionin sisäisiä syrjäseutuja.
EnglishThat is why we need differentiated collection and distinctive labelling of PVC.
Sen vuoksi PVC on kerättävä erilleen ja merkittävä erikseen!
EnglishOne of the EU's distinctive marks is the free movement of goods.
Eräs keskeinen EU: n ajama asia on muun muassa tuotteiden vapaa liikkuvuus.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Eräässä suhteessa koko Afrikan manner eroaa Euroopasta.
EnglishOlive oil, which is produced in large quantities, adds to the distinctive taste of Greek food.
Oliiviöljy, jota tuotetaan suuria määriä, antaa oman erityismakunsa kreikkalaiseen ruokaan.
EnglishNations were deprived of their right to their own distinctive identity.
Kansoilta riistettiin oikeus omaan yksilölliseen identiteettiin.
EnglishGalicia's economy is based on it and I could go so far as to say that its distinctive culture is too.
Galician talous ja jopa alueelle tunnusomainen kulttuuri perustuvat mereen.
EnglishMr Meijer offered his own distinctive views on Chiang Kai-Shek and on his successors in Taiwan.
Jäsen Meijer esitti omia näkemyksiään Tšiang Kai-šekistä ja hänen seuraajistaan Taiwanissa.
EnglishThat way we would bring about an increase in much needed, distinctive and versatile software.
Siten loisimme erittäin kaivatun, omaleimaisen ja monipuolisen ohjelmiston nousun Euroopassa.
EnglishWhat should the elements of that distinctive European model be?
Mitä tähän erityislaatuiseen eurooppalaiseen malliin pitäisi sisältyä?
EnglishThe European Union must adopt this distinctive approach and promote it at international level.
Juuri tätä omaa linjaa Euroopan unionin pitää noudattaa ja edistää.
EnglishFor this reason, appropriate regulation for the distinctive features of this branch is needed.
Tämän vuoksi tällä alalla tarvitaan asianmukaista sääntelyä sen erityisominaisuuksien vuoksi.
EnglishI would like to perhaps put a distinctive slant on this legislation.
Haluaisin käsitellä direktiiviä ehkäpä erilaisesta näkökulmasta.
EnglishThe distinctive feature of Europe's culture is its national diversity.
Euroopan kulttuurin keskeinen piirre on sen kansalliset erot.
EnglishWhat about genuine cooperation on equal terms and respecting the distinctive nature of each partner?
Entä aito, tasapuolisesti ja kunkin osapuolen erityislaatua kunnioittaen tapahtuva yhteistyö?