"distillation" traduzione finlandese

EN

"distillation" in finlandese

volume_up
distillation {sostantivo}

EN distillation
volume_up
{sostantivo}

1. Chimica

distillation
volume_up
tislaus {sostantivo}
Distillation and the grubbing-up premium are typical end-of-pipe solutions.
Tislaus ja raivauspalkkio ovat tyypillisiä end of the pipe -ratkaisuja.
Downstream, there is distillation, a traditional tool.
Tuotantoprosessin loppuvaiheessa perinteinen keino on tislaus.
The elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
Veropetosten nostaminen hallituksen virallisen politiikan asemaan: palinka-viinan tislaus.
distillation
volume_up
viinanpoltto {sostantivo}
distillation
volume_up
uuttaminen {sostantivo}
distillation
volume_up
erottaminen {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "distillation":

distillation

Esempi di utilizzo "distillation" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut arbitrary, senseless compulsory distillation should not be the rule.
Kyseessä ei saa olla pakollinen tislaaminen, jossa ei ole järjen häivää.
EnglishWhile La Rioja sells all it has, in Navarra we have to resort to crisis distillation.
Kun La Rioja myy kaiken mitä sillä on, Navarrassa meidän on turvauduttava kriisitislaukseen.
EnglishEUR 500 million per year for distillation had become untenable.
Tislaukseen käytetään 500 miljoonaa euroa vuodessa, eikä se voi enää jatkua.
EnglishMillions of hectolitres go into crisis distillation every year.
Miljoonia hehtolitroja päätyy vuosittain niin sanottuun kriisitislaukseen.
EnglishAid for distillation must be stopped because it is wasteful.
Tislaukselle annettava tuki on lopetettava, koska se on epätaloudellista.
EnglishOn the fifth aspect, that of distillation, you are right: it has to be stopped completely.
Viidennestä kysymyksestä eli tislauksesta totean, että olette oikeassa: se on lopetettava kokonaan.
EnglishExpenditure on distillation regularly amounts to more than EUR 500 million per year.
Tislausmenot ovat tavallisesti yli 500 euroa vuodessa.
EnglishCompulsory distillation has not proved its worth.
Aikaisemmin käytössä ollut pakollinen tislausvelvollisuus ei osoittautunut hyväksi.
EnglishThe support for wine distillation, for example, is in my view a pointless waste of limited resources.
Viinin tislaukselle annettava tuki on mielestäni rajallisten resurssien järjetöntä tuhlaamista.
EnglishWine is still being produced especially for distillation, and that was never in the mind of the inventor.
Viiniä tuotetaan edelleenkin erikseen tislausta varten, mikä ei ole koskaan ollut tarkoitus.
EnglishFinally, I come to compulsory distillation: I have to wag my finger at my old friend Mr Martin here.
Lopuksi pakollisen tislauksen osalta minäkin tahtoisin hieman näpäyttää vanhaa ystävääni Martinia.
EnglishIn addition, I feel that the resources allocated to the emergency distillation of wine surpluses should be limited.
Lisäksi katson, että viiniylijäämien hätätislaukseen varattuja varoja pitäisi rajata.
EnglishAs for compulsory distillation, we should be more flexible.
Pakollisen tislaamisen osalta tarvitaan enemmän joustavuutta.
EnglishCorrections have been made to the regulations on distillation and the rights for planting new vines.
Tislausmääräyksiä ja oikeuksia uusiin istutuksiin tarkistettiin, jäsenvaltioiden omavastuuta lisättiin.
EnglishWe want to see our farmers producing better and better wine and maintaining potable alcohol distillation.
Haluamme, että viljelijämme tuottavat yhä parempaa viiniä ja jatkavat juotavaksi tarkoitetun alkoholin tislausta.
EnglishMy first point concerns the reinclusion of compulsory distillation, which had actually been removed from the Commission proposal.
Ensimmäinen seikka on komission ehdotuksesta poistetun pakollisen tislauksen palauttaminen.
EnglishDistillation is a craft, a truly traditional craft.
EnglishIn the case of wine-growing, we came to the conclusion that neither the grubbing-up nor the distillation premium met expectations.
Viininviljelyssä olemme tulleet siihen tulokseen, etteivät raivaus- eikä tislauspalkkiot vastaa odotuksia.
EnglishWe should not promote distillation.
EnglishThis avoids surplus production, which is marketed at prices far below the costs of production and distillation.
Siten vältettäisiin viinin ylituotanto, jonka vuoksi viiniä myydään hintaan, joka jää huomattavasti tuotanto- ja tilauskustannusten alapuolelle.