"disregard" traduzione finlandese

EN

"disregard" in finlandese

volume_up
disregard {sostantivo}
volume_up
regard {sostantivo}

EN disregard
volume_up
{sostantivo}

disregard (anche: heedlessness, insensitivity)
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Siten vain paljastetaan EU:n ylimielinen piittaamattomuus demokraattisesta mielipiteestä.
This disregard has done much to encourage the current situation.
Tämä piittaamattomuus on edistänyt selvästi nykyisen tilanteen syntymistä.
Their disregard does not even stop at the de facto genocide of local populations that depend on the environment for their livelihood.
Tämä piittaamattomuus ei edes pääty ympäristöstä elinkeinonaan riippuvaisen paikallisen väestön varsinaiseen kansanmurhaan.
disregard (anche: scorn)
volume_up
halveksinta {sostantivo}
Worse, however, is its disregard of the recommendation of this Parliament about the need to strike a better balance at the Court between men and women.
Vieläkin pahempaa on kuitenkin sen välinpitämättömyys parlamentin suosituksesta luoda tilintarkastustuomioistuimeen parempi miesten ja naisten välinen tasapaino.

Esempi di utilizzo "disregard" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt would not do for us to neglect or disregard them in our fight against terrorism.
Meidän ei pidä unohtaa tai laiminlyödä niitä taistelussamme terrorismia vastaan.
EnglishThese tests have been carried out in flagrant disregard of international opinion.
Nämä kokeet on tehty välittämättä lainkaan kansainvälisestä mielipiteestä.
EnglishYou can only give any real weight to your policy if you disregard reality.
Voitte antaa politiikallenne todellista arvoa vain, ellette piittaa todellisuudesta.
EnglishWe do not disregard the case for some data retention for security purposes.
Emme pidä mahdottomana, että joitakin tietoja voitaisiin säilyttää turvallisuussyistä.
EnglishBut the objectives that are set out disregard reality and current dangers.
Asetetuissa tavoitteissa ei kuitenkaan oteta huomioon tosiasioita eikä nykyisiä uhkia.
EnglishFurthermore, the President' s disregard for the rule of law became evident.
Toisaalta presidentin halveksunta oikeusvaltion sääntöjä kohtaan tuotiin selvästi ilmi.
EnglishIt shows complete disregard for the victims and is nothing but inappropriate chicanery.
Siinä ei tarkastella lainkaan uhreja, vaan pilaillaan vääränä ajankohtana.
EnglishIt is an expression of the highest arrogance and disregard for the citizens' voice.
Se osoittaa mitä suurinta ylimielisyyttä ja piittaamattomuutta kansalaisten tahtoa kohtaan.
EnglishDoes Mahatma Ghandi's home country really wish to disregard this now?
Haluaako Mahatma Gandhin kotimaa todella jättää tämän asian nyt huomioimatta?
EnglishThis I regard as no more and no less than a flagrant disregard of international asylum law.
Tätä pidän todella kansainvälisen turvapaikkaoikeuden räikeänä väheksymisenä.
EnglishIf you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
EnglishThat in our opinion means that we must not disregard this model completely.
Tämä merkitsee meidän mielestämme, että emme voi täysin olla ottamatta huomioon tätä mallia.
EnglishThe latter can choose to disregard these initiatives entirely if it suits them.
Viimeksi mainitut voivat päättää olla huomioimatta näitä aloitteita täysin, jos se sopii heille.
EnglishIn fact, you are now showing disregard for these very goals and values.
Itse asiassa osoitatte nyt piittaamattomuutta juuri näitä tavoitteita ja arvoja kohtaan.
EnglishCertain details, which we disregard, will then make sense, too.
Myös tietyt yksityiskohdat, joihin emme kiinnitä huomiota, käyvät sitten järkeen.
EnglishNot very much; we still have peace – if we disregard the latest outbreaks of civil war.
Emme paljoakaan. Rauha vallitsee edelleen, kun emme ota huomioon viimeisimpiä sisällissotia.
EnglishWe tried to disregard irrelevant, party-political considerations.
Olemme yrittäneet jättää huomiotta asiaankuulumattomat puoluepoliittiset näkemykset.
EnglishIt is however impossible to disregard the differences between our two systems.
On kuitenkin mahdoton jättää huomiotta järjestelmiemme eroja.
EnglishNo Member State can be allowed to disregard Europe's fundamental values and principles.
Yhdenkään jäsenvaltion ei voida sallia olla kunnioittamatta EU:n perusarvoja ja -periaatteita.
EnglishHowever, we must not disregard the added value which the Blue Card can bring to Europe.
Emme saa kuitenkaan olla piittaamatta lisäarvosta, jota sinisellä kortilla tarjotaan Euroopalle.