EN displacement
volume_up
{sostantivo}

1. generale

displacement (anche: go, move, play, secondment)
volume_up
siirto {sostantivo}
volume_up
korvaaminen {sostantivo}
displacement (anche: transition)
volume_up
siirtymä {sostantivo}
displacement
volume_up
syrjäytys {sostantivo}
displacement
volume_up
maanpakolaisuus {sostantivo}

2. Fisica

displacement
volume_up
uppoama {sostantivo}
displacement
volume_up
uppouma {sostantivo}

Esempi di utilizzo "displacement" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishInternal displacement is one of our great tragedies resulting from terrorism.
Maan sisäinen pakolaisuus on yksi suurimpia terrorismin aiheuttamia tragedioita.
EnglishFor 15 years civil war, displacement and destruction have reigned in that country.
15 vuoden ajan maata on vaivannut sisällissota, karkotukset ja tuhoaminen.
EnglishWe know that the displacement of pollution by wind interferes with this.
Tiedämme, että epäpuhtauksia kuljettava tuuli vaikuttaa epäpuhtauksien määrään.
EnglishIn the 21st century, displacement must not continue to be used as a political tool.
Ihmisten siirtäminen ei 2000-luvulla enää saa olla poliittinen väline.
EnglishThis displacement of responsibility means, in effect, that no one is ultimately responsible."
Tämä vastuun siirtäminen tarkoittaa käytännössä, ettei kukaan ole viime kädessä vastuussa.
EnglishBut charges, too, will naturally accelerate the process of displacement by other means of communication.
Mutta myös maksut nopeuttavat luonnollisesti muiden viestimien korvaavaa vaikutusta.
EnglishThat is bad for jobs, bad for safety and it leads to a displacement of economic activities.
Se on huonoa työllisyyden ja turvallisuuden kannalta ja johtaa taloudellisen toiminnan siirtymiseen.
EnglishPeople should not be attempting to maintain the process of displacement.
Ei pidä pyrkiä säilyttämään siirtämisprosessia.
EnglishThe latest outbreak resulted in death and injury and the displacement of 3000 people.
Viimeisimmät levottomuudet johtivat useiden ihmisten kuolemaan ja loukkaantumisiin, ja 3000 ihmistä joutui jättämään kotinsa.
EnglishThe conflict in Sierra Leone cost tens of thousands of lives and the displacement of millions.
Sierra Leonen konflikti maksoi kymmenien tuhansien ihmisten hengen ja aiheutti miljoonien ihmisten hätäsiirtolaisuuden.
EnglishThe Assyrian community is descended from an ancient people who inhabited these lands and it is threatened with forced displacement.
Assyrialaisyhteisö polveutuu muinaisesta, alueen asuttaneesta kansasta, jota uhkaa pakkosiirto.
EnglishBe that as it may, we are against any repression and displacement of local populations, and that is the reason for our vote.
Näin ollen vastustamme mitä tahansa kansojen sortoa ja pakkosiirtoja, ja tämän tuomme julki äänillämme.
EnglishFollowing mass displacement, the civilian population is prey to aggression and breaches of fundamental human rights.
Suurten maansisäisten pakolaisvirtojen seurauksena siviiliväestö on joutunut iskujen ja ihmisoikeusrikkomusten saaliiksi.
EnglishThe operation's direct target is the civilian population and has led to the internal displacement of 150 000 people.
Operaatio on kohdistunut suoraan siviiliväestöön, minkä seurauksena 150 000 ihmistä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi.
EnglishBoth the Czechs and the Sudeten Germans have experienced more than enough horror and suffering through war and displacement.
Sekä tšekit että sudettisaksalaiset ovat kokeneet enemmän kuin tarpeeksi kauhua ja kärsimystä sodassa ja siirtymisessä.
EnglishHow can it be that an EU that preaches human rights allows the murder of 600 000 people and the displacement of four million?
Miten on mahdollista, että EU, joka saarnaa ihmisoikeuksista, antaa murhata 600 000 ihmistä ja pakkosiirtää neljä miljoonaa?
EnglishAppropriate action must be taken to prevent the displacement of effort leading to damage in other areas and to other stocks.
Sopiviin toimiin on ryhdyttävä, jotta estetään ponnistusten hukkaanmeno, joka aiheuttaisi vahinkoa muille alueille ja muille kannoille.
EnglishFor this reason, I also thank Russia and those countries on the forum of the UN Security council who oppose the displacement of borders in Europe.
Tästä syystä kiitän myös Venäjää ja niitä YK:n turvallisuusneuvoston maita, jotka vastustavat Euroopan rajojen siirtoja.
EnglishMany of these people have lived in Germany for over a decade, having found shelter there from displacement, persecution and violence.
Monet näistä ihmisistä ovat eläneet Saksassa yli kymmenen vuotta ja löytäneet sieltä suojan maastakarkoitusta, vainoa ja väkivaltaa vastaan.
EnglishWhat we have to do in managing the budget is to do more to combat the waste of EU funds in the shape of displacement effects and lack of efficiency.
Talousarviota toteutettaessa on torjuttava tehokkaammin EU:n varojen tuhlausta, joka johtuu nollavaikutuksesta ja tehottomuudesta.