"to dismiss" traduzione finlandese

EN

"to dismiss" in finlandese

volume_up
to dismiss [a case] {v.}
volume_up
miss {sostantivo}

EN to dismiss
volume_up
[a case] [dismissed|dismissed] {verbo}

1. Diritto

To dismiss Europe as a project of the elite is, if you will pardon my saying so, simply unjustified.
Suokaa anteeksi, että sanon näin, mutta on yksinkertaisesti perusteetonta hylätä unioni eliitin hankkeena.
This is not a time to dismiss childcare but to increase quality, affordable childcare for all.
Nyt ei ole oikea aika hylätä lastenhoitoa vaan lisätä kaikille tarjottavia laadukkaita ja kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja.
For the sake of the future, we should not dismiss economically sound methods which have shown themselves to be effective.
Sen vuoksi ei kuitenkaan pidä hylätä tehokkaaksi havaittuja taloudellisia keinoja.
to dismiss
Turkish membership cannot therefore be dismissed on religious or geographical grounds.
Turkin jäsenyyttä ei siis voida evätä uskonnollisin tai maantieteellisin perustein.

Esempi di utilizzo "to dismiss" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Emme saa haaskata heidän kokemustaan emmekä torjua heidän haluaan jatkaa työntekoa.
EnglishThe amendments dismiss the application of the principle for reasons I do not share.
Tarkistuksissa toissijaisuusperiaatetta ei ole sovellettu syistä, joita en voi hyväksyä.
EnglishFor my part, however, I think it is too early to dismiss Corpus Juris.
Omasta puolestani katson, että on vielä liian aikaista torjua Corpus Jurista.
EnglishThe Parliament has the power to dismiss the European Commission through a vote of censure.
Parlamentilla on valta hajottaa komissio antamalla sille epäluottamuslause.
EnglishTo dismiss the Add People to your contact list pane, click No, thanks.
Jos haluat sulkea Lisää henkilöitä yhteystietoluetteloosi -ruudun, valitse Ei kiitos.
EnglishIt is easy simply to dismiss the chance of success of these projects.
On helppo pelkästään vähätellä näiden hankkeiden onnistumismahdollisuuksia.
EnglishThe Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
Venäläisten on ymmärrettävä, että he eivät voi torjua suoralta kädeltä meille tärkeitä asioita.
EnglishWe hope that Member States will not ignore or dismiss this House's wish for action.
Toivomme, että jäsenvaltiot eivät sivuuta tai hylkää parlamentin toivetta toimiin ryhtymisestä.
EnglishLet us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
Karistetaan heti pois se ajatus, että onnettomuuksia ei voida luonnostaan aavistaa etukäteen.
EnglishAnd do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
Älkää pitäkö minua skeptisenä, sillä minulla on kokemusta asioista.
EnglishMr White says that one response might be to dismiss the Commission.
Ja sitten kollega White sanoo: reaktiona tähän voisi olla komission lähettäminen kotiin.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
Nyt on liian aikaista nostaa yksi järjestelmä jalustalle ja antaa jollekin toiselle huono arvosana.
EnglishSome people dismiss this as an issue but I think it is very important.
Jotkut sivuuttavat tämän seikan, mutta minusta se on hyvin tärkeää.
EnglishYou also said you will dismiss from office a member of the Commission who behaves inappropriately.
Sanoitte myös erottavanne virastaan komission jäsenen, joka käyttäytyy sopimattomasti.
EnglishI know there are sceptics who dismiss it as more procedures.
Tiedän, että löytyy epäilijöitä, jotka sanovat: taas hallintomenettelyä.
EnglishI do not entirely dismiss all EU actions in relation to terrorism.
En kuitenkaan täysin vähättele EU:n toimia terrorismin alalla.
English2:24 And I wondered, what made my dreams so easy to dismiss?
2:24 Ja mietin, mikä teki minun unelmistani niin merkityksettömiä?
EnglishIf I stand up and speak as an Englishman, they will dismiss it.
Jos kerron mielipiteitäni englantilaisena, he sivuuttavat ne.
EnglishThere is important foreign policy in the first pillar and we should not dismiss its usefulness.
Ensimmäiseen pilariin sisältyy tärkeää ulkopolitiikkaa, eikä meidän pidä vähätellä sen hyödyllisyyttä.
EnglishSo we can't just uniformly dismiss all patterns like that.
Joten emme voi järjestään torjua kaikkia tuollaisia kuvioita.