"to depart" traduzione finlandese

EN

"to depart" in finlandese

EN to depart
volume_up
[departed|departed] {verbo}

1. generale

This is particularly important in a region such as mine where air transport is the only way of arriving or departing.
Tämä on erityisen tärkeää sellaisella alueella kuin minun, jossa lentoliikenne on ainoa tapa saapua tai lähteä.
We would therefore commend to the Commissioner our Amendment No 6, which ensures that the ship cannot depart until that information is transmitted to shore.
Sen vuoksi me suosittelisimme komissaarille tarkistustamme 6, jossa varmistetaan se, että laiva ei voi lähteä satamasta ennen kuin tiedot on välitetty maihin.

2. formale

to depart
volume_up
poiketa [poikkean|poikennut] {v.} (tavoista, ajatuksista ym.)
In this case however I judged that I should depart from normal practice.
Tässä tapauksessa kuitenkin arvioin, että minun piti poiketa siitä.
The Commission cannot depart from this principle and does not want to do so.
Komissio ei voi eikä halua poiketa tästä periaatteesta.
Ladies and gentlemen, I trust you will allow me to depart briefly from the agenda just before I finish.
Hyvät kuulijat, sallinette minun aivan lopuksi poiketa hieman esityslistasta.
to depart
volume_up
luopua [luovun|luopunut] {v.} (tavoista, ajatuksista ym.)
This is therefore the last opportunity to depart from a passive policy.
Nyt onkin viimeinen mahdollisuus luopua passiivisesta politiikasta.
However, we must not depart from our guiding principle of solidarity.
Emme saa kuitenkaan luopua ohjaavasta yhteenkuuluvuuden periaatteestamme.
The fundamental question arises as to whether we want to depart from this practice.
Olennainen kysymys kuuluukin, haluammeko luopua tästä järjestelmästä.

3. antiquato

4. Inglese britannico

Esempi di utilizzo "to depart" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe must ensure that any alternative arrangements do not depart from this.
Meidän on oltava varmoja, etteivät vaihtoehtoiset järjestelyt poikkea tästä.
EnglishIt is not a commercial commodity and nothing should make us depart from this idea.
Se ei ole kauppatavaraa, ja emme saa antaa minkään johtaa meitä harhaan tästä periaatteesta.
EnglishTo call it the Employment Summit, however, would be to depart from its real purpose.
Sen nimeäminen työllisyyshuippukokoukseksi vie kuitenkin harhaan sen tavoitteita ajatellen.
EnglishMr President, I have to depart a little bit from what I intended to say.
Arvoisa puhemies, minun on poikettava hieman siitä, mitä aioin sanoa.
EnglishIt is not 'commercial goods', and nothing must be allowed to make us depart from that notion.
Se ei ole kaupallinen hyödyke, eikä minkään pidä saada meitä poikkeamaan tästä ajatuksesta.
EnglishIt seems to me a real possibility that it will depart from it.
Minusta näyttää todelliselta mahdollisuudelta, että se poikkeaa siitä.
EnglishI could not undertake to depart from the institutional agreement.
En voinut luvata poikkeamista toimielinten välisestä sopimuksesta.
EnglishIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Jos komissio luopuu suuntaviivoista, tuomioistuimet voivat kumota sen päätökset.
EnglishCertain parts of the report depart from the outcome of the Convention.
Eräiltä osin mietintö poikkeaa valmistelukunnan tuloksesta.
EnglishSo for once I will depart from the my group's position and vote against conditional censure.
Siksi erkanen - tämän yhden kerran - ryhmäni kannasta ja äänestän ehdollista epäluottamusta vastaan.
EnglishI am sorry to depart from this rather poetic atmosphere but we still have some work to do.
Olen pahoillani, että pilaan tämän varsin runollisen tunnelman, mutta meillä on vielä töitä tehtävänämme.
EnglishHow are we prepared to depart from this repressive logic?
Millaiset valmiudet meillä on hylätä tämä tukahduttamispolitiikka?
EnglishThe programme for 2002 will not depart from this objective.
Tätä ajatusta ei ole unohdettu vuoden 2002 työohjelmassa.
EnglishWe depart from that principle at our peril and here we clearly have departed from it.
Jos poikkeamme tuosta periaatteesta, se tapahtuu omalla vastuullamme, ja tällä kertaa olemme selvästi poikenneet siitä.
EnglishThere are however a number of important points where we depart from the logic set out in the common position.
On kuitenkin lukuisia tärkeitä kohtia, joista olemme eri mieltä yhteisen kannan logiikan kanssa.
EnglishI do not plead for us to depart from that.
Siksi kunnioitan ja tuen tätä demokraattista menettelyä, enkä halua meidän luopuvan siitä.
EnglishWhat about areas like my own constituency in the West of Ireland, from where 1 000 lorries depart every week?
Entä oman vaalipiirini kaltaiset Länsi-Irlannin alueet, joista lähtee joka viikko liikkeelle 1 000 rekka-autoa?
EnglishThe same level of safety must be guaranteed to Europeans, no matter which Community airport they depart from.
Eurooppalaisille on taattava sama turvallisuustaso riippumatta siitä, miltä yhteisön kentältä heidän lentonsa lähtee.
EnglishMay I depart from normal practice by asking you to pay greater attention to the allocated time slots.
Olkaa ystävällinen ja sallikaa minulle poikkeuksellisesti tämä huomautus: te voitte ehkä myös kunnioittaa hieman annettua puheaikaa.
EnglishMr President, I should like to compliment the Commission on its proposal and I hope that Parliament will not depart from it too much.
Arvoisa puhemies, kiitän komissiota ehdotuksesta ja toivon, että parlamentti ei poikkea siitä liikaa.