"delegates" traduzione finlandese

EN

"delegates" in finlandese

volume_up
delegate {sostantivo}

EN delegates
volume_up
{plurale}

delegates
The administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
Sitoutumattomien jäsenten hallinto on todennut, että valtuutetut pitää valita yksimielisesti.
It does not say that the delegates shall be chosen by vote, but by what other method are joint decisions to be taken?
Siinä ei sanota, että valtuutetut valitaan äänestyksellä, mutta millä muulla menetelmällä yhteisiä päätöksiä voi tehdä?
They are going to change the rules so that the delegates - so-called - can be chosen by the President of the Parliament rather than the delegators.
Se aikoo muuttaa sääntöjä siten, että parlamentin puhemies voi valita niin kutsutut valtuutetut delegoijien sijasta.

Sinonimi (inglese) per "delegate":

delegate

Esempi di utilizzo "delegates" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
Se on tärkein viesti, jonka tämä parlamentti voi antaa Pittsburghin edustajille.
EnglishBut the fact that those delegates did what they did you have to grant them.
Mutta näille kollegoille on annettava mahdollisuus yrittää saavuttaa tavoitteensa.
EnglishFor these reasons the CSU European delegates are against this resolution.
Tästä syystä CSU:n Euroopan parlamentin ryhmä vastustaa tätä päätöslauselmaa.
EnglishDelegates of the people can also become victims of these kinds of terrorist attacks.
Myös kansanedustajat saattavat joutua tällaisten terroritekojen uhreiksi.
EnglishThis is mostly the case, but not always when the so-called special delegates are involved.
Useimmiten näin onkin, mutta ei aina niin sanottujen erityislähettiläiden tapauksessa.
EnglishIt is chaired by Winston Churchill and is attended by 800 delegates.
Kongressin puheenjohtajana on Winston Churchill, ja siihen osallistuu 800 edustajaa.
EnglishSome people, including certain delegates in this House, are trying to trivialise the issue.
Eräät henkilöt, jopa täällä parlamentissa, yrittävät latistaa tätä seikkaa.
EnglishIt had a good ethnic balance and there was a significant number of women among the delegates.
Se oli etnisesti hyvin tasapainoinen, ja osallistujista merkittävä määrä oli naisia.
EnglishOn 12 December, the delegates adopted a Declaration of Principles and Plan of Action.
Valtuuskuntien jäsenet antoivat 12.� joulukuuta poliittisen julistuksen ja toimintasuunnitelman.
EnglishI am back from the ASEP meeting in Manila, where I was one of the delegates.
Olen juuri palannut Manilassa pidetystä ASEP-kokouksesta, jossa olin yksi valtuuskunnan jäsenistä.
EnglishMr President, I thank the honourable delegates for their valuable speeches.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää arvoisia parlamentin jäseniä heidän arvokkaista kannanotoistaan.
EnglishIn Porto Alegre, I was one of 155 000 delegates from 135 countries.
Olin Porto Alegressa yksi 155 000 valtuutetusta osanottajasta, jotka edustivat 135:tä maata.
EnglishThe delegates in the Socialist Group are not unanimous here.
Sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän kollegat eivät toimi tässä yhteydessä ryhmänä.
EnglishSpread the word to your fellow delegates, persuade them to attend without biting their heads off.
Kertokaa tämä kollegoillenne, huolehtikaa, että he ovat paikalla, älkääkä marisko heille.
EnglishThe CSU European delegates have no sympathy whatsoever with the leader of the FPÖ.
CSU:laiset Euroopan parlamentin jäsenet eivät tunne minkäänlaista sympatiaa FPÖ:n johtajaa Haideria kohtaan.
EnglishNATO delegates also suddenly discovered a link between Belarus and international terrorism.
NATOn edustajat keksivät yhtäkkiä myös yhteyden Valko-Venäjän ja kansainvälisen terrorismin välillä.
EnglishI have taken note of the amendments to my report proposed by my fellow delegates with a great deal of interest.
Olen pannut kiinnostuneena merkille kollegoiden esittämät tarkistukset mietintööni.
EnglishThe socialist delegates appreciate enormously the work that the ILO has been doing since it started.
Sosialistien edustajat arvostavat suuresti työtä, jota ILO on perustamisestaan lähtien tehnyt.
EnglishI believe that as equal partners the EU- and ACP-elected delegates are up to that task.
Uskon, että tasa-arvoisina kumppaneina EU:n ja AKT:n valitut edustajat pystyvät suoriutumaan tästä tehtävästä.
EnglishAnd common sense it might be to the majority of people; but not, I fear, to the delegates to this convention.
Useimmille ihmisille tämä on järkeenkäypää muttei ilmeisesti tämän kokouksen edustajille.