"cruise" traduzione finlandese

EN

"cruise" in finlandese

volume_up
cruise {sostantivo}
EN

cruise {sostantivo}

volume_up
cruise (anche: boat trip, shipping)
cruise
As the President of the Commission has pointed out, and as I am well aware, the cruise took place in the second half of August.
Kuten komission puheenjohtaja on todennut ja kuten hyvin tiedän, risteily tapahtui elokuun jälkipuoliskolla.

Sinonimi (inglese) per "cruise":

cruise
English

Esempi di utilizzo "cruise" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishProblems and accidents involving cruise control can be seen all over Europe.
Vakionopeussäätimen aiheuttamia ongelmia ja onnettomuuksia ilmenee kaikkialla Euroopassa.
EnglishIndicates that you are using Cruise Control to continue a keystroke.
Osoittaa, että jatkat näppäimen painallusta jatkuvalla toiminnolla.
EnglishIn liquids, they can cruise and cuddle and link up to form molecules.
Nesteissä ne voivat ajelehtia vapaasti toisiaan halimassa ja kytkeytyä toisiinsa molekyyleiksi.
EnglishBelgium wants to ban cruise control on its territory and should be given the chance to do so.
Belgia aikoo kieltää vakionopeussäätimen käytön alueellaan, ja sille on annettava siihen mahdollisuus.
EnglishDoes it intend to support the principle of the 'host state' particularly with regard to cruise ships?
Aikooko komissio tukea "vastaanottavan valtion" periaatetta, erityisesti risteilyalusten kohdalla?
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat' is a piece of cake.
Verrattaessa sitä todellisen euron tuloon eurolaivan vastavirtaan kulkeva reitti on helppo.
EnglishWhen you cruise with multiple keys, the LED remains on until the last cruising action is stopped.
Jos käytät jatkuvaa toimintoa useille näppäimille, merkkivalo palaa, kunnes viimeinen jatkuva toiminto on pysähtynyt.
EnglishAmongst other things, it was announced that the cruise industry is responsible for providing around 190 000 jobs within Europe.
Siinä muun muassa kerrotaan, että risteilyteollisuus tarjoaa noin 190 000 työpaikkaa Euroopassa.
EnglishThese were guided bombs or cruise missiles.
Näitä olivat ohjatut pommit tai risteilyohjukset.
EnglishWe want to make sure that cruise ships come here, spend money here and give employment to our various countries.
Haluamme varmistaa, että risteilijät tulevat tänne, kuluttavat täällä rahaa ja tuovat tullessaan uusia työpaikkoja eri maihin.
EnglishIn addition, there are relatively new phenomena such as the emergence of the low-cost air carriers and the growth of the cruise industry.
Lisäksi esiintyy suhteellisen uusia ilmiötä, joihin kuuluu halpalentoyhtiöiden esiintulo ja risteilymatkailun kasvu.
EnglishThe convention which is drafting the Charter on Fundamental Rights has begun its work and I believe that we are already doing so at cruise speed.
Perusoikeuskirjaa laativa valmistelukunta on aloittanut työnsä, ja mielestäni olemme työstämässä sitä huimaa vauhtia.
EnglishDiversification, niche industries or specialisation such as refurbishing cruise liners don't appear to be on the agenda for discussion.
Monipuolistaminen, kapea-alaisempi teollisuus tai erikoistuminen esimerkiksi risteilyalusten kunnostamiseen ei näytä olevan keskustelujen aiheena.
English(MT) Mr President, last week the European cruise industry organised a one-day conference in Brussels for all the stakeholders in the industry.
(MT) Arvoisa puhemies, viime viikolla Euroopan risteilyteollisuus järjesti Brysselissä yksipäiväisen konferenssin kaikille alan sidosryhmille.
EnglishOur extension of the scope to holiday clubs - a major problem - and also cruise ships, houseboats and caravans, is particularly important.
On erityisen tärkeää, että laajensimme direktiivin soveltamisalaa käsittämän lomaklubit - jotka ovat merkittävä ongelma - sekä risteilyalukset, asuntolaivat ja asuntovaunut.
EnglishIt adds over GBP 2 billion to the British economy every year and the local economy enjoys another GBP 200 million from the cruise industry alone.
Se tuottaa vuosittain yli 2 miljardia Englannin puntaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouteen, ja pelkästään risteilyala tuottaa paikallistalouteen vielä 200 miljoonaa puntaa.
EnglishI am absolutely certain that, had those people pictured in our media been cruise-line passengers, they would have been picked up far more quickly than was the case.
Olen aivan varma siitä, että jos tiedotusvälineissä nähdyt ihmiset olisivat olleet risteilymatkustajia, heidät olisi nostettu merestä paljon nopeammin kuin nyt.
EnglishThe cause is always those lorries using cruise control, which is a kind of autopilot enabling drivers to drive without keeping their feet on the pedals.
Syynä on kaikissa tapauksissa ollut kuorma-autoissa käytetty vakionopeuden säädin eli eräänlainen automaattiohjaus, jonka ansiosta kuljettaja voi nostaa jalkansa polkimilta.
EnglishAs a journalist, I experienced at first hand the major case of piracy on board the cruise ship outside Piraeus, when I saw arms and legs amputated and floating in the water.
Toimittajana koin omakohtaisesti merirosvouksen kauhut -risteilyaluksella Piraeuksen edustalla, kun näin, miten käsiä ja jalkoja leikattiin irti ja heitettiin mereen.