EN crack
volume_up
{sostantivo}

1. gergale

crack (anche: ass crack)
volume_up
persvako {sostantivo} [gerg.]

2. altro

crack (anche: breach, shake)
volume_up
särö {sostantivo}
First and foremost, a crack has appeared in the principle of regional balance.
Ennen kaikkea alueellisen tasapainon periaatteessa on ilmennyt särö.
It is a small sector, but I share Mr Parish’s concern that any crack in confidence will destroy it.
Se on pieni ala, mutta yhdyn jäsen Parishin huolenaiheeseen siitä, että särö luottamuksessa tuhoaa sen kokonaan.
crack
volume_up
crack {sostantivo} (kokaiini)
Että heroiinin ja crack-kokaiinin kaltaiset huumeet ovat hyväksyttäviä?
The prevalence of illegal drugs, including crack-cocaine, continues to cause serious problems for society in terms of addiction, criminality, treatment and policing.
Laittomien huumeiden, ns. crack mukaan lukien, leviäminen aiheuttaa jatkuvasti vakavia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten riippuvuutta, rikollisuutta, hoitopaikkojen ja järjestyksenpidon tarvetta.
crack (anche: bang)
volume_up
paukahdus {sostantivo}
crack (anche: bash, blow, by-blow, chop)
volume_up
isku {sostantivo}
crack (anche: crash)
volume_up
räsähdys {sostantivo}
crack (anche: break, cranny, gap, interstice)
volume_up
rako {sostantivo}
One crack is the 2006 directive, which has already been mentioned; the other crack is the regulation on cooperation between the Member States.
Toinen rako on vuonna 2006 annettu direktiivi, joka on jo täällä mainittu, ja toinen on jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä käsittelevä asetus.
crack (anche: chink, cranny, crevice, fissure)
volume_up
halkeama {sostantivo}
crack (anche: rift)
volume_up
repeämä {sostantivo}
crack
volume_up
jyräys {sostantivo}
crack
crack (anche: crack cocaine)
volume_up
crack-kokaiini {sostantivo}

3. colloquiale

crack
volume_up
huuli {sostantivo} [coll.]
crack
volume_up
herja {sostantivo} [coll.]
crack
volume_up
letkautus {sostantivo} [coll.]

4. figurato

crack
volume_up
heikkous {sostantivo} [fig.]

Esempi di utilizzo "crack" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Jos yksikin toimintaketjun lenkeistä katkeaa, koko ketjun toiminta epäonnistuu.
EnglishThis directive, therefore, is like taking a sledgehammer to crack a nut!
Sen vuoksi tämän direktiivin antaminen on kuin pähkinän särkemistä moukarilla!
EnglishWe are trying to crack the code of protective rights for the companies but it is not easy.
Yritämme murtaa yhtiöiden suojaavien oikeuksien säännöstön, mutta se ei ole helppoa.
English9:11 Before I crack into my rant, which I'm sure you're waiting for ...
9:11 Ennen kuin aloitan vuodatukseni, mitä varmasti odotatte innolla...
EnglishThe first one is to crack down on the smuggling of human beings as an element of organised crime.
Ensimmäinen asia on ihmisten salakuljetuksen torjunta osana suurrikollisuutta.
EnglishHowever, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Yhdysvaltalaiset saattavat kuitenkin huomata, että Syyria on kova pähkinä purtavaksi.
EnglishWould it not be prudent to see how it works before we use a sledgehammer to crack a nut?
Eikö olisi järkevää odottaa ja katsoa, miten se toimii, ennen kuin ammumme tykillä hyttysiä?
EnglishEurope needs to crack down on the trade in trafficking human beings.
Euroopan on ryhdyttävä ankariin toimenpiteisiin ihmiskaupan suhteen.
EnglishThis time, the discharge pertains to the 1998 budget, and it is a particularly hard nut to crack.
Tällä kertaa kysymyksessä on varainhoitovuosi 1998, ja päätöksenteko on erityisen vaikeaa.
EnglishOur rapporteur has given the Commission several hard nuts to crack.
Esittelijämme on antanut komissiolle monta pähkinää purtavaksi.
EnglishWill the Commission also crack down on sheer exploitation?
Aikooko komissio ryhtyä ankariin toimenpiteisiin myös puhtaan hyväksikäytön torjumiseksi?
EnglishIn particular they want a fair crack of the whip.
Erityisesti ne haluavat kunnollisen mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa.
EnglishIt is also a market-opening measure without using sledgehammers to crack nuts.
Kyseessä on myös markkinoiden avaamiseen liittyvä toimenpide, jossa ei käytetä moukaria pähkinöiden särkemiseen.
English   Mr President, now that we have a Grand Coalition, we want to make a bit of a crack in it.
   Arvoisa puhemies, nyt kun Saksassa on saatu aikaan suuri koalitio, haluamme tehdä siihen pienen särön.
EnglishIt is the European Union' s responsibility to ask this question and have a crack at it.
Tämän kysymyksen esittäminen ja siihen mahdollisesti sisältyviin toimiin ryhtyminen on Euroopan unionin tehtävä.
EnglishAnd it is not being done because it is a harder nut to crack.
Ongelmaa ei ratkaista, koska se on kovempi pala purtavaksi.
EnglishClearly Europeans feel that the European Ombudsman has the right to crack the whip over everyone.
Eurooppalaisista selvästikin tuntuu siltä, että Euroopan oikeusasiamiehellä on oikeus rangaista kaikkia.
EnglishThis aggressive trade policy is making the European textile and clothing sector crack at the seams.
Euroopan tekstiili- ja vaatetusteollisuus on polvillaan tällaisen aggressiivisen kauppapolitiikan edessä.
EnglishBulgaria needs seriously to intensify its efforts to crack down on organised crime and corruption.
Bulgarian on toden teolla tehostettava ponnistelujaan järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption kitkemiseksi.
EnglishThis is also in line with the aspiration for a more transparent government that will crack down hard on corruption.
Tämä on myös avoimempaan hallintoon pyrkimisen mukaista korruption torjumiseksi ankarin ottein.