"continuation" traduzione finlandese

EN

"continuation" in finlandese

volume_up
continuation {sostantivo}

EN continuation
volume_up
{sostantivo}

continuation (anche: prolongation)
volume_up
jatkaminen {sostantivo}
Another success was the continuation of the so-called activities implemented jointly.
Myös niin sanottujen yhteisesti toteutettujen toimien jatkaminen oli menestys.
Under these conditions the continuation of reconstruction assistance cannot be justified.
Näissä oloissa jälleenrakennusavun jatkaminen ei ole perusteltua.
One of our tasks will thus be the continuation of the enlargement process.
Tehtäviimme kuuluu siis laajentumisprosessin jatkaminen.

Sinonimi (inglese) per "continuation":

continuation

Esempi di utilizzo "continuation" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPresentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
Espanjan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (jatkoa keskustelulle)
EnglishInternational financial crisis and political developments in Russia(continuation)
Kansainvälinen taloudellinen kriisi ja poliittinen kehitys Venäjällä (jatkoa)
EnglishPreparation for the European Council (14-15 December 2006) (continuation of debate)
Eurooppa-neuvoston valmistelu (14.-15. joulukuuta 2006) (jatkoa keskustelulle)
EnglishThe reconfirmation of the reference value implies the continuation of the pursuit
voimistaa jatkamalla rakenteellisia uudistuksia työ- ja hyödykemarkkinoilla.
EnglishIt also aims to ensure the continuation of research activity in the Community.
Lisäksi tavoitteena on turvata tutkimustoiminnan jatkuvuus yhteisön alueella.
EnglishInternational law, Community law, national constitutional law (continuation)
Kansainvälinen oikeus, yhteisön oikeus, kansallinen valtiosääntöoikeus (jatkoa)
EnglishBecause, you see, any continuation of this instability in the area will lead nowhere.
Sillä mitä tahansa tästä epävakaudesta alueella seuraakin, se ei johda mihinkään.
EnglishThey will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.
Ne mahdollistavat tämän parlamentin tärkeän ja hyödyllisen tehtävän jatkumisen.
EnglishTo quote Clausewitz, 'War is only the continuation of politics by other means.'
Clausewitzia lainatakseni sota ei ole muuta kuin politiikan jatkamista toisin keinoin.
EnglishAny continuation of Korean dumping practices must be punished with a sending off.
Korealaisten polkumyyntikäytäntöjen jatkamisesta on rangaistava kentältä poistamisella.
EnglishPreparations for the European Council meeting (24 June 2011) (continuation of debate)
Eurooppa-neuvoston kokouksen (24. kesäkuuta 2011) valmistelu (jatkoa keskustelulle)
EnglishThey are a logical continuation of the documents which we adopted last year.
Tarkistukset muodostavat loogisen jatkumon viime vuonna hyväksytyille asiakirjoille.
EnglishIn a way, it is a continuation of the debate we had on high oil prices last year.
Tavallaan jatkamme nyt keskustelua, jota kävimme viime vuonna korkeista öljyn hinnoista.
EnglishMake your Irish presidency a role model for the continuation of the Irish Government.
Tehkää Irlannin puheenjohtajakaudesta esimerkki Irlannin hallituksen työlle jatkossa.
EnglishI view the line taken by the Danish Presidency as a continuation of that policy.
Puheenjohtajavaltio Tanska näyttää mielestäni jatkavan tätä käytäntöä.
EnglishFinancial and technical cooperation with the Occupied Territories (continuation)
Rahoitus- ja tekninen yhteistyö miehitettyjen alueiden kanssa (jatkoa)
EnglishThe next item is the continuation of the debate on the report by Mr Wiebenga.
Esityslistalla on seuraavana jatkokeskustelu herra Wiebengan mietinnöstä.
EnglishThe continuation of funding will help the region overcome these disadvantages.
Alueet pääsevät tästä epäsuotuisasta asemasta, jos rahoitusta jatketaan.
EnglishState of the negotiations on the climate change and energy package (continuation of debate)
Ilmasto- ja energiapakettia koskevien neuvottelujen vaihe (jatkoa keskustelulle)
EnglishFreedom and dialogue must become the conditions for the continuation of aid to Chad.
Vapaus ja vuoropuhelu on asetettava Tšadille annettavan avun jatkamisen edellytykseksi.