"to come" traduzione finlandese

EN

"to come" in finlandese

EN to come
volume_up
[came|come] {verbo}

1. generale

A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
Miksi lasten pitää tulla kouluun, jos heidän ei enää ole pakko tulla sinne saadakseen tietoa?
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suhtaudumme myönteisesti.
Recovery is coming: it may be at the end of this year or it may be next year, but it will come.
Elpyminen alkaa: se voi tapahtua tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna, mutta se alkaa.
The European institutions must never let it come to this.
EU:n toimielimet eivät saa antaa sen koskaan tapahtua.
Europol can only really take off when the Convention has been ratified and has come into force.
Europolin varsinainen kehittäminen voi tapahtua vasta kun sopimus on vahvistettu ja se on astunut voimaan.
And it was thanks to that that I realised it was time to come to the Chamber to vote.
Juuri sen vuoksi ymmärsin saapua ajoissa istuntosaliin äänestystä varten.
This time it is possible and I certainly will want to come.
Tällä kertaa pääsen osallistumaan ja haluan todellakin saapua paikalle.
We can come whenever they call and whenever reasonable progress has been made.
Me voimme saapua sinne milloin vain he pyytävät ja kun kohtuullista edistystä on tapahtunut.
to come
to come

2. colloquiale

to come
volume_up
tulla [tulen|tullut] {v.} [coll.] (saada orgasmi)
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
Miksi lasten pitää tulla kouluun, jos heidän ei enää ole pakko tulla sinne saadakseen tietoa?
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suhtaudumme myönteisesti.

Esempi di utilizzo "to come" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
Pienten jäsenvaltioiden edustajat eivät voi hyväksyä mietintöä tässä muodossaan.
EnglishThey are doing sterling work, although they have sometimes come under criticism.
He tekevät erinomaista työtä, vaikka joutuvat joskus kestämään kovaa kritiikkiä.
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Käyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Meidän on koottava voimamme ja tarjottava selkeästi laajaa kansainvälistä apua.
EnglishWe no longer trust ministers to deliver what they say when they come to Brussels.
Emme enää luota siihen, että ministerit pitävät Brysselissä antamansa lupaukset.
EnglishIt will now be up to the fifteen heads of government to come up with the goods.
Viidentoista hallituksen päämiehen tehtäväksi jää nyt menestyksen saavuttaminen.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
Jos tietokoneessa ei ole valmiina TV-korttia, saatat pystyä lisäämään sellaisen.
EnglishAgain, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
Haluaisin vielä palata mainitsemaanne kuulemiseen, jonka voitte järjestää tänään.
EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Satunnaiset uutisvuodot tulevat loikkareilta, ja todellisuus on todella hirveä.
EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Jos kukaan ei tee sitä, kaikkien toivoma laajentuminen keskeytyy väliaikaisesti.
EnglishNow, Mr Schulz, let us come to what you identified as a point of disagreement.
Nyt, hyvä Martin Schulz, pääsen asiaan, josta sanoitte meidän olevan eri mieltä.
EnglishThe ultimate delivery of these services will have to come from the marketplace.
Näiden palvelujen tarjoaminen käyttöön jää viime kädessä markkinoiden tehtäväksi.
EnglishThe common position has come up with a compromise here that I entirely support.
Yhteisessä kannassa asiaan on löydetty sopuratkaisu, jolle annan täyden tukeni.
EnglishThese corporations would thus come to enjoy a sort of 'monopoly on intelligence'.
Tällä tavalla nämä yhtiöt pääsisivät nauttimaan eräänlaisesta "älymonopolista".
EnglishIt is no surprise to find that pension funds come top of the list of priorities.
Ei ole mikään yllätys, että eläkerahastot mainitaan yhtenä tärkeimpänä asiana.
EnglishThey come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
Työntekijät tekevät omat henkilökohtaiset ratkaisunsa, emmekä saa puuttua siihen.
EnglishNow I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
Nyt olen tullut siihen tulokseen, että huono perustuslaki ei ole tyhjää parempi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have come to an absolutely decisive point.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, käsittelemme nyt erittäin ratkaisevaa kohtaa.