"byproduct" traduzione finlandese

EN

"byproduct" in finlandese

volume_up
byproduct {sostantivo}

EN byproduct
volume_up
{sostantivo}

byproduct (anche: by-product, offshoot, spin-off)
volume_up
sivutuote {sostantivo}
However, in modern agriculture they are an unavoidable by-product of agricultural production methods.
Nykyaikaisessa maataloudessa ne ovat kuitenkin maatalouden tuotantomenetelmien väistämätön sivutuote.
Korruptio on heikon hallinnon sivutuote.
And as they repeatedly knock it down and start again, learning is happening as a sort of by-product of play.
Kun lapset purkavat tornin ja aloittavat alusta, oppiminen on ikään kuin leikin sivutuote.

Sinonimi (inglese) per "byproduct":

byproduct

Esempi di utilizzo "byproduct" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn fact, the latter is treated at best as a by-product of this major debate.
Itse asiassa sitä käsitellään parhaiten tämän merkittävän keskustelun sivutuotteena.
EnglishIt is a by-product of nuclear processing and must accordingly be treated as waste.
Kyseessä on ydinteollisuuden jäte, ja sitä on kohdeltava sellaisena.
EnglishThis process is very efficient and produces energy from an otherwise useless by-product.
Tämä menetelmä on erittäin tehokas. Sillä tuotetaan energiaa muuten hyödyttömästä sivutuotteesta.
EnglishIt is readily available as a by-product of the nuclear fuel cycle and it is very hard and self-sharpening.
Sitä on helposti saatavilla ydinpolttoaineketjun sivutuotteena, ja se on erittäin kovaa ja itsestään teroittuvaa.
EnglishThis poor development is the by-product of developing the European economy within restricted national frameworks.
Koska Euroopan talous kehittyy ahtaissa kansallisissa puitteissa, niin siitä koituu sivuvaikutuksena tällaisia puutteita.
EnglishAldous Huxley once said that happiness is like coke - something you get as a by-product of the process of making something else.
Aldous Huxley sanoi kerran, että onni on kuin koksi. Se syntyy sivutuotteena, kun valmistetaan jotakin aivan muuta.
EnglishA by-product of the summit was the way it also resolved disputes over where to locate EU agencies, wrangles that had long been a source of irritation.
Sivutuotteena huippukokous ratkaisi myös kauan hiertäneet kiistat EU-virastojen sijoituksesta.
EnglishSomething will be discovered which one did not know one was looking for, but which was discovered as a by-product of fusion energy research proper.
Löydetään jotakin, jota ei tiedetty etsiä, mutta joka löytyi varsinaisen fuusiotutkimuksen sivutuotteena.
EnglishWhen the capital development of a country becomes a by-product of the activities of a casino, the job is likely to be ill-done.'
When the capital development of a country becomes a by-product of the activities of a casino, the job is likely to be ill-done."
EnglishInstead, we are about to take a great leap forward as a by-product of a single policy measure in a highly specialised and limited field.
Olemme sen sijaan aikeissa ottaa suuren askeleen pitkälle erikoistuneella ja rajoitetulla alalla yksittäisen poliittisen toimenpiteen oheistuotteena.
EnglishThe process of assessing the impacts of a regulation contributes significantly towards reducing the bureaucratic burden that is a by-product of statutory regulation.
Säännöksien vaikutusten arviointia koskeva menettely vähentää osaltaan huomattavasti lainsäätämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa.
EnglishFor consumers in the UK there is an even bigger bonus as a by-product of boosting confidence in crossborder shopping on the Internet.
Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajat saavat Internetin kautta tapahtuvan rajat ylittävän ostamisen luotettavuuden vahvistamisen sivutuotteena vielä muita suuremman lisäedun.
Englishbalancing supply and demand by controlling production with the by-product and potable alcohol distillation mechanism and by modernising the vineyard register;
tarjonnan ja kysynnän tasapainottaminen valvomalla tuotantoa, joka perustuu sivutuotteiden ja juotavaksi tarkoitetun alkoholin tislausmenetelmään, ja nykyaikaistamalla viinitilarekisteriä
EnglishThese agreements must be applied to the letter; however, the promotion of the right to democracy cannot be a mere by-product of policies on cooperation, international trade or humanitarian aid.
Sopimuksia on sovellettava kirjaimellisesti. Oikeutta demokratiaan ei voida kuitenkaan edistää pelkästään yhteistyöpolitiikan, kansainvälisen kaupan tai humanitaarisen avun sivutuotteena.

Impara nuove parole