"to break down" traduzione finlandese

EN

"to break down" in finlandese

EN to break down
volume_up
{verbo}

1. generale

to break down (anche: to break, to crack up, to fracture, to desolate)
to break down (anche: to cave in, to crack, to implode)
to break down (anche: to disintegrate)
to break down
volume_up
raueta {v.} (keskustelusta)
to break down
volume_up
kariutua {v.} (keskustelusta)
We should not disguise the fact that the final outcome is not at all a foregone conclusion: the process might reach a deadlock or even break down.
Emme saa salata sitä seikkaa, että lopputulos ei ole lainkaan itsestäänselvyys: prosessi voi ajautua umpikujaan taikka jopa kariutua.
to break down

2. Chimica

to break down (anche: to dissociate, to decompose, to degrade)
We all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
Me kaikki tiedämme, että tuotamme jo nyt kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia kuin kasvimme voivat hajottaa.
This will quickly break down the public health care systems and prepare the way for extensive privatisation.
Tämä hajottaa nopeasti julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ja pohjustaa tietä laajoille yksityistämistoimille.
to break down (anche: to decompose, to degrade)
Dockers could lose their jobs, the security systems could break down and the safety issue would be jeopardised.
Satamatyöntekijät voivat menettää työpaikkansa, turvajärjestelmät saattavat hajota, ja turvallisuus vaarantuisi.
But when it is national currencies that are being defended as opposed to multinational banks, there is a strong danger that multilateral coordination is going to break down.
Mutta kun puolustetaan kansallisia valuuttoja ylikansallisia pankkeja vastaan, on suuri vaara, että monenvälinen koordinointi hajoaa.

Esempi di utilizzo "to break down" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnyone who is on holiday, travelling in Europe in his car, can break down abroad.
Kenen tahansa Euroopassa autoillen lomailevan auto saattaa kaivata korjausta ulkomailla.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
Ne eivät hajoa vaan kerääntyvät elimistöihimme ja koko ravintoketjuun.
EnglishIt is therefore quite natural that we should break down the barriers that exist.
Siksi on luonnollista, että meidän pitäisi poistaa nykyiset esteet.
EnglishThe precise aim of the digital library is to break down these barriers.
Digitaalisen kirjaston nimenomainen tavoite on näiden esteiden poistaminen.
EnglishSo we must do all we can to break down the barriers that are in that particular region.
Meidän on siis tehtävä kaikkemme kyseisen alueen esteiden poistamiseksi.
EnglishBy using modern technologies, we can break down the walls which exist today.
Käyttämällä uudenaikaisia tekniikoita voimme murtaa nykyiset muurit.
EnglishI therefore invite the Commission to take the necessary steps to break down this reluctance.
Kehotan siis komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta epäröinnistä päästäisiin.
EnglishWe need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Meidän on päästävä eroon kaikista tullimuureista ja lopetettava kaikki kaupankäynnin esteet.
EnglishWithout the codecision procedure we would not have managed to break down the Council' s position.
Yksinomaan yhteispäätösmenettelyn ansiosta onnistuimme murtamaan neuvoston kannan.
EnglishIf we stopped now, peace, stability, security and social cohesion would break down.
Jos pysähtyisimme nyt, rauha, vakaus, turvallisuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus romahtaisivat.
EnglishPFOS and PFOS-related substances are highly fluorinated and extremely difficult to break down.
PFOS-yhdisteet ja niihin liittyvät aineet ovat erittäin hitaasti hajoavia.
EnglishThe tendency is to want to break people down and frighten them into silence.
Vietnamilaiset yritetään murtaa ja pelotella pysymään vaiti.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
Ne haluavat unionin hajoavan vapaakauppa-alueeksi.
EnglishBut is it the task of the advertising sector to undertake pioneering work to break down stereotypes?
Mutta onko mainosalan tehtävä yrittää saada rooliajattelu muutettua?
EnglishAfter six months, you must prove that you did not cause the machine to break down, which can be difficult.
Tosin joidenkin maiden oma etämyyntiä koskeva lainsäädäntö kattaa myös verkkohuutokaupat.
EnglishWe need to break it down to make practical measures.
Meidän on jaettava ne osiin käytännöllisten toimenpiteiden luomiseksi.
EnglishIn dealing with all these issues it will be necessary to break down taboos and stop burying our heads in the sand.
Kaikilla aloilla on syytä poistaa tabut ja hylätä muna-kana - ajattelu.
EnglishSo it is up to them to break down the barriers.
On siis ensi sijassa heidän oma päätöksensä poistaa tällaiset esteet.
EnglishThe reality is that we in the EU need to break down our absolute dependence on Russian energy supplies.
Todellisuus on se, että EU:n on katkaistava täydellinen riippuvaisuutensa Venäjän energiatoimituksista.
EnglishWe have to break down the barriers and to do that we have to rewrite Declaration 30 differently.
Meidän on poistettava esteet ja tehtävä kaikki tarvittava, jotta julistus 30 voidaan laatia uudelleen erilailla.