"black" traduzione finlandese

EN

"black" in finlandese

volume_up
black {sostantivo}
FI
EN

black {sostantivo}

volume_up
1. generale
black
volume_up
musta {sostantivo}
And the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Musta kivi on merenpohjan sedimenttiä planktonittomassa ympäristössä.
The Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Neuvosto on eurooppalaisen demokratian akilleenkantapää, ellei peräti sen musta aukko.
The black list for agricultural expenditure is not yet operating satisfactorily.
Maatalousmenojen alalla käytettävä " musta lista" ei ole toistaiseksi toiminut tyydyttävästi.
black
Can you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
Voitteko kuvitella, että mustaihoinen, pyörätuolilla liikkuva naishenkilö voi kokea tulevansa syrjityksi?
4:48 But, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
4:48 Mutta, sen lisäksi että olen mustaihoinen nainen, olen erilainen kuin te muillakin tavoin.
Yeah, I'm a poor black child from the ghetto.
Eli olen köyhä mustaihoinen lapsi getosta.
2. Sport
black

Esempi di utilizzo "black" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishConcerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
Mustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
EnglishThe picture I am painting is not as black as that painted by certain speakers.
Kuvaamani näkymät eivät ole yhtä synkät kuin eräiden muiden puhujien kuvailemat.
EnglishThe cellist, Vedran Smajovic, clad in black, was playing Tomaso Albinoni's Adagio.
Sellisti Vedran Smajovic soitti mustiin verhoutuneena Tomaso Albinonin Adagiota.
EnglishWhen I read it I feared that CSR in Europe was instead falling down a black hole.
Luin tiedonannon peläten, että yritysten yhteiskuntavastuu katoaa EU:sta kokonaan.
EnglishThis applies very strongly to the points on the black rhinoceros and the leopard.
Tämä pätee erityisen vahvasti mustasarvikuonoa ja leopardia koskeviin kohtiin.
EnglishWithout such power, in an emergency these black boxes are potentially worthless.
Ellei varavirtaa ole, nämä mustat laatikot voivat hätätilanteessa olla hyödyttömiä.
EnglishAll in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
Kaiken kaikkiaan tilanne ei mielestäni ole niin synkkä kuin esittelijä kuvailee.
EnglishIn addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Lisäksi työpöytäsi saattaa muuttua mustaksi näiden ilmoitusten korostamiseksi.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Ryhmästä vastuussa olevan opettajan oli päätettävä, menisivätkö he Schwarzwaldiin.
EnglishThere is also another factor: the Black Sea is getting blacker and blacker.
Asiaan vaikuttaa myös toinen tekijä: Mustastamerestä tulee mustempi ja mustempi.
EnglishIn Serbia, the centre of the 'Women in Black' is currently under threat of closure.
Ja nyt Women in Black -yhdistys on vaarassa joutua sulkemaan toimistonsa Serbiassa.
EnglishWhy do we allow black holes in the taxation system these days here in Europe?
Miksi me tänä päivänä sallimme verotuksen mustia aukkoja täällä Euroopassa?
EnglishThat is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
Sen vuoksi tarvitsemme aktiivista politiikkaa Keski-Aasiassa ja Mustanmeren alueella.
EnglishStability and security around the Black Sea have a direct impact on Europe.
Mustanmeren ympäristön vakaudella ja turvallisuudella on suora vaikutus Eurooppaan.
EnglishBlack-and-white films are not popular either in politics or in real life.
Mustavalkoiset elokuvat eivät ole suosittuja politiikassa eivätkä tosielämässä.
EnglishThirdly, we need to combat tax havens, the black holes of globalisation.
Kolmanneksi meidän on torjuttava veroparatiiseja, globalisaation mustia aukkoja.
EnglishThe tonnage for vessels targeting black hake will remain the same at 8 500 GRT.
Kummeliturskaa pyytävien alusten vetoisuus pysyy edelleen 8 500 bruttorekisteritonnissa.
EnglishIt has taken a large number of tragedies for the Member States to publish black lists.
Tarvittiin monta onnettomuutta, ennen kuin jäsenvaltiot julkaisivat mustia listoja.
EnglishIf black people kill other black people, we avert our eyes and let them get on with it.
Jos mustat tappavat mustia, käännämme pois katseemme ja annamme heidän jatkaa.
EnglishFor us Romanians, energy security means security in the Black Sea region.
Meille romanialaisille energiavarmuus merkitsee Mustanmeren alueen turvallisuutta.