"to become" traduzione finlandese

EN

"to become" in finlandese

EN to become
volume_up
[became|become] {verbo}

Bureaucracy must not become a barrier to improving the position of young farmers.
Byrokratia ei saa tulla esteeksi kehitettäessä nuorten viljelijöitten asemaa.
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
Niiden soveltamisesta pitäisi tulla sääntö, ei poliittisten kauppojen kohde.
Antibiotics threaten to become ineffective as a means of treating disease.
Antibiootit uhkaavat tulla hoitomuotona tehottomiksi.
to become
At the end of August this action became a general strike affecting the whole country.
Elokuun lopussa tästä kehkeytyi koko maahan ulottunut yleislakko.
But there is a danger of this becoming a sort of virtual politics, while the real situation on the ground goes from bad to worse to appalling.
Kuitenkin vaarana on, että tästä kehkeytyy jonkinlaista näennäispolitiikkaa samalla, kun todellinen tilanne paikan päällä huononee entisestään ja muuttuu suorastaan sietämättömäksi.
(DA) Mr President, we can already see that it is the payments that are becoming a problem this time, and that in the Council there are a lot of countries that do not want to pay.
(DA) Arvoisa puhemies, voimme jo nähdä, että tällä hetkellä maksuista on kehkeytymässä ongelma ja että neuvostossa on paljon valtioita, jotka eivät halua suorittaa näitä maksuja.

Esempi di utilizzo "to become" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe Europe of the future must become a land of exchange, of meetings and mixing.
Tulevaisuuden Euroopasta on tultava vaihtojen, kohtaamisten ja sekoittumisen maa.
EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internetistä on viime vuosina tullut uusi yleismaailmallinen kommunikaatiomuoto.
EnglishThe Commission proposes to Greece to become the twelfth member of the euro-zone.
Euroopan komissio ehdottaa Kreikan liittämistä 12:nneksi jäseneksi euroalueeseen.
EnglishAfter that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Kun olet kopioinut raidat, niistä tulee tietokoneen digitaalisia mediatiedostoja.
EnglishWe will not allow human rights to become a plaything for populist scaremongering.
Me emme salli, että ihmisoikeuksista tehdään populistisen pelottelun leikkikalu.
EnglishAnd what we do, we become friends, and we find out what that person wants to do.
Solmimme ystävyyssuhteita ja otamme selville, mitä kyseinen ihminen haluaa tehdä.
EnglishI hope that the slogan of the Dutch presidency will become 'opt in or opt out' .
Toivon, että puheenjohtajamaa Hollannin motoksi tulee " joko mukaan tai ulos" .
EnglishI trust that Romania and Bulgaria will soon become members of the European Union.
Uskon, että Romaniasta ja Bulgariasta tulee pian Euroopan unionin jäsenvaltioita.
EnglishIt should be pointed out that anyone can become disabled at any point in life.
On syytä korostaa sitäkin, että kuka tahansa voi hetkenä minä hyvänsä vammautua.
EnglishThe European Union has become stronger, more stable, and internally more open.
Euroopan unionista on tullut entistä vahvempi, vakaampi ja sisäisesti avoimempi.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government'.
En voi tukea sitä, että komissio pyrkii jonkinlaiseksi EU: n " hallitukseksi" .
EnglishIn this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
Tältä osin vetoankin siihen, että tästä väliaikaisesta tuesta tehdään vakituinen.
EnglishMore funding should be allocated to the ESF and it should become more flexible.
ESR:lle olisi osoitettava enemmän rahoitusta, ja siitä olisi tehtävä joustavampi.
EnglishAnyone who wants to be a member must be prepared to become a member on our terms.
Jäseneksi haluavan on oltava valmis tulemaan jäseneksi Euroopan unionin ehdoilla.
EnglishUnfortunately, for feminist women, the family has become sort of battleground.
Perheestä on valitettavasti tullut eräänlainen taistelutanner feministinaisille.
EnglishFor the first time, treatments and diagnoses of patients will become patentable.
Ensimmäisen kerran ihmisen hoitomenetelmät ja diagnoosit olisivat patentoitavissa.
EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Niiden ongelmista tulee yhä vakavampia, mikä aiheuttaa yhä enemmän maastamuuttoa.
EnglishOnly states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.
Vain valtiot voivat olla Euroopan unionin jäseniä, ja Kosovosta on tullut valtio.
EnglishMacedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
Makedonian kansalaisten pääsystä EU:n valtioihin on tullut kiireellinen ongelma.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Nyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.