EN

bad {sostantivo}

volume_up
1. colloquiale
bad (anche: blooper, boner, boob)
volume_up
moka {sostantivo} [coll.]

Esempi di utilizzo "bad" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeingin valitus Airbusia vastaan WTO:ssa saa sen näyttämään huonolta häviäjältä.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
On jo kyllin ikävää, että hankkeet viivästyvät jonkin verran rahoituksen takia.
EnglishBut sporting organisations and many governing bodies think this is a bad thing.
Urheilujärjestöt ja monet hallintoelimet pitävät sitä kuitenkin huonona asiana.
EnglishThe weather in Portugal was particularly bad during the 1997/98 marketing year.
Portugalissa sääolot olivat markkinointivuonna 1997/98 poikkeuksellisen huonot.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Jos muutama iso maa näyttää huonoa esimerkkiä, tilanne ei kovin hyvältä näytä.
EnglishThere is no such thing as good or bad terrorism, as all kinds of terrorism are bad.
Ei ole joko hyvää tai pahaa terrorismia, sillä kaikenlainen terrorismi on pahaa.
EnglishThis is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
Nämä ovat huonoja uutisia, mutta kenties yllättäen ne ovat myös hyviä uutisia.
EnglishI frequently have a bad conscience about answering questions that no one has heard.
Tunnen usein syyllisyyttä vastatessani kysymyksiin, joita kukaan ei ole kuullut.
EnglishNevertheless, some of these things highlight where something is in a bad state.
Eräät näistä asioista kuitenkin osoittavat selvästi, missä jokin on huonosti.
EnglishLet us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Älkäämme seuratko sitä huonoa esimerkkiä, joka varjosti Durbanin konferenssia.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Al-Assadin perheen rikollista hallintoa ei saa palkita huonosta käyttäytymisestä.
EnglishMany countries are doing good work and others are doing bad work, to put it bluntly.
Monet jäsenvaltiot tekevät hyvää työtä, toiset taas suoraan sanoen kehnoa työtä.
EnglishNobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
Kukaan ei halua joutua huonoon maineeseen maailmassa, eikä Afganistan ole poikkeus.
EnglishTo make something retrospective and apply to what has happened in the past is bad.
Takautuva sääntö ja sen soveltaminen menneisiin tapahtumiin ei ole hyvä asia.
EnglishLet us waste no time in eradicating the bad seeds sprouting here and there.
Emme saa tuhlata aikaa kitkemällä huonoja siemeniä, jotka itävät paikka paikoin.
EnglishThese amendments are a bad and unnecessary deal for consumers and the industry.
Nämä tarkistukset ovat huonoja ja tarpeettomia kuluttajien ja teollisuuden kannalta.
EnglishCloning technology leaves nothing to chance, and makes bad copies.
Kloonitekniikassa ei jätetä mitään sattuman varaan, ja siinä vain kopioidaan.
EnglishIn that case, the rest of the proposal and the consultations would not be bad at all.
Siinä tapauksessa loppu ehdotuksesta ja kuulemiset eivät olisi lainkaan huonoja.
EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Jos asiat sujuvat vielä huonommin, lopulta syytetään Hans-Gert Pötteringiä.
EnglishEspecially when good things happen, and, in particular, when bad things happen.
Erityisesti, kun tapahtuu hyviä asioita, ja varsinkin, kun tapahtuu pahoja.