"auxiliary" traduzione finlandese

EN

"auxiliary" in finlandese

volume_up
auxiliary {sostantivo}

EN auxiliary
volume_up
{sostantivo}

1. generale

auxiliary (anche: assistant, attendant, co-worker, help)
volume_up
avustaja {sostantivo}

2. Linguistica

auxiliary (anche: auxiliary verb)
volume_up
apuverbi {sostantivo}

Esempi di utilizzo "auxiliary" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt has to use the auxiliary substances needed to meet the demands of consumers.
Sen on käytettävä lisäaineita, jotta se voi täyttää kuluttajien vaatimukset.
EnglishDo the Members have a good computer system and sufficient auxiliary staff?
Onko jäsenillä hyvä tietokonejärjestelmä ja riittävästi avustavaa henkilöstöä?
EnglishThe stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
Stereotypia naisille kuuluvista aputöistä tuodaan mietinnössä hyvin esiin.
EnglishHowever, the rules governing auxiliary agents should be identical for all medicinal products.
Apuaineita koskevien sääntöjen olisi kuitenkin oltava samat kaikille lääkkeille.
EnglishA similar option is already available to auxiliary staff of the institutions.
Toimielinten avustavalla henkilökunnalla on jo vastaava vaihtoehto.
EnglishAirline staff are already being forced into the role of auxiliary police as a result of it.
Se pakottaa jo nyt lentoyhtiöiden henkilökunnan poliisien apulaisiksi.
EnglishThe Committee on Budgets, in a sense, has been the auxiliary committee.
Budjettivaliokunta on eräässä mielessä toiminut tukivaliokuntana.
EnglishThis is no job for auxiliary staff, and recent cutbacks in this domain must be reversed.
Ammattitaidottomat työntekijät eivät tässä työssä ole paikallaan, ja viime aikoina rahoitukseen kohdistetut vähennykset on peruttava.
EnglishIn summary, I might say that a firm basis for both processes was established in the 24th session of the auxiliary bodies.
Yhteenvetona todetaan, että apuelinten 24. istunnossa vahvistettiin vankka perusta molemmille prosesseille.
EnglishAs an auxiliary language, it can provide one means, amongst others, of facilitating communication between all European citizens.
Apukielenä se voisi toimia muiden välineiden rinnalla viestinnän helpottamisessa Euroopan kansalaisten välillä.
EnglishIn this regard I consider Mr Sterckx's report, for which I had the honour of being the rapporteur's auxiliary, to be a particularly good one.
Sterckxin mietintö, jossa minulla oli kunnia toimia avustajana, on siksi mielestäni erityisen hyvä.
EnglishFirstly: the regulation on paediatric medicinal products can only regulate the auxiliary agents in medicines for children.
Lastenlääkkeitä koskevassa asetuksessa voidaan ensinnäkin säännellä apuaineiden käyttöä ainoastaan lastenlääkkeiden osalta.
EnglishThe car industry really is one of the most important ones. 2.3 million people work directly in it and another 10-12 million in auxiliary sectors.
2,3 miljoonaa ihmistä työskentelee suoraan alalla, ja toiset 10-12 miljoonaa siihen liittyvillä aloilla.
EnglishAmounts are merely auxiliary quantities.
EnglishI also ask you to make your influence count to ensure that the auxiliary troops there can provide humanitarian assistance.
Pyydän teitä myös käyttämään vaikutusvaltaanne sen varmistamiseksi, että avustusjoukot siellä voivat tarjota humanitaarista apua.
EnglishSecondly, we cannot rule out the possibility that – precisely for certain important medicinal products – such auxiliary agents are indispensable.
Toiseksi emme voi olla varmoja, etteivät tällaiset apuaineet ole välttämättömiä juuri joissakin tärkeissä lääkkeissä.
EnglishThe legal basis laid down in the Commission proposal allows Members to confer on their assistants the status of auxiliary staff.
Komission ehdotus tarjoaa oikeudellisen perustan, joka sallii teidän parlamentin jäsenten antaa avustajillenne muun henkilöstön aseman.
EnglishMr President, if I can try be helpful to the Commissioner I accept his point about other auxiliary cabin staff, beauticians etc.
Arvoisa puhemies, jos voin yhtään yrittää auttaa komissaaria, hyväksyn hänen huomionsa avustavasta matkustamomiehistöstä, kosmetologeista jne.
EnglishThe role of Turkey is that of auxiliary policeman and aircraft-carrier, and Mr Clinton's raised index finger means nothing else.
Turkki näyttelee avustavan poliisin ja lentotukialuksen roolia, ja tähän typistyy myös herra Clintonin varoitukseen kohotetun etusormen tarkoitus.
EnglishIts marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
Sitä markkinoidaan pääasiassa farmaseuttisten tuotteiden, liuotteiden ja oheistuotteiden, maalinpoistoaineiden ja liimojen tuotantoon