"attempt" traduzione finlandese

EN

"attempt" in finlandese

volume_up
attempt {sostantivo}

EN attempt
volume_up
{sostantivo}

1. generale

volume_up
yritys {sostantivo}
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Se on ensimmäinen yritys, mutta olen vakuuttunut siitä, että yritys voi onnistua.
An attempt which was made, partly on the Commission' s initiative, failed in Nice.
Myös komission aloitteesta tehty yritys muuttaa sitä epäonnistui Nizzassa.
One was an attempt to get a voluntary agreement with the car industry.
Toinen syy oli yritys saada autoteollisuuden kanssa aikaan vapaaehtoinen sopimus.

2. arcaico

attempt
volume_up
murhayritys {sostantivo}
Yesterday there was an unsuccessful attempt to murder the Transitional President, Abdullahi Yusuf.
Eilen tehtiin epäonnistunut murhayritys siirtymäkauden presidenttiä Abdullahi Yusufia vastaan.
Although the elections held in 2008 were peaceful, an initial assassination attempt took place shortly afterwards.
Vaikka vuonna 2008 järjestetyt vaalit sujuivat rauhallisesti, ensimmäinen murhayritys tapahtui pian sen jälkeen.
The recent assassination attempt on President Karzai and other terrorist attacks are evidence of the serious security problems.
Äskettäinen presidentti Karzaihin kohdistunut murhayritys ja muut terroristi-iskut ovat osoitus vakavista turvallisuusongelmista.
attempt (anche: aggression, attack, charge, offense)
volume_up
hyökkäys {sostantivo}
Another threat already identified is cyber attacks and different attempts to attack and block via the Internet.
Toisen uhan muodostavat jo tunnistetut tietoverkkohyökkäykset ja erilaiset hyökkäys- ja saartoyritykset Internetin kautta.
It was an attack on the justice system, it was an attack on democracy and it was a deliberate attempt to undermine the Good Friday Agreement.
Se oli hyökkäys oikeusjärjestelmää vastaan, se oli hyökkäys demokratiaa vastaan ja se oli tahallinen yritys heikentää rauhansopimusta.
Each attempted assassination and each terrorist attack is a blow, not only for Algeria, but also for Europe.
Jokainen attentaatti, jokainen terroristien hyökkäys on uusi shokki eikä vain Algerialle, vaan myös Euroopalle.
attempt
volume_up
päällekarkaus {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "attempt":

attempt

Esempi di utilizzo "attempt" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Toisaalta siinä pyritään jatkuvasti peittelemään Euroopan todellista tilannetta.
EnglishThe sixth action programme makes a more or less felicitous attempt to do this.
Kuudennessa toimintaohjelmassa tähän pyritään enemmän tai vähemmän onnistuneesti.
EnglishYou are also alerted if programs attempt to change important Windows settings.
Hälytys näytetään myös, jos ohjelmat yrittävät muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
EnglishEvery attempt must be made to prevent another genocide on the continent of Africa.
Meidän on tehtävä kaikkemme estääksemme Afrikan mantereen toisen kansanmurhan.
EnglishIn any case, Mr Virrankoski, please take the floor and attempt to provide a summary.
Joka tapauksessa, Kyösti Virrankoski, olkaa hyvä ja pyrkikää tekemään yhteenveto.
EnglishI cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että EHNVS:lle pyritään antamaan arviointitehtäviä.
EnglishA fresh attempt is currently being made to reach agreement on a Statute for MEPs.
Uutta Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntöä on ryhdytty käsittelemään uudelleen.
EnglishIt also alerts you when programs attempt to change important Windows settings.
Se ilmoittaa myös, jos ohjelmat yrittävät muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
EnglishAn attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Kirjoittaja on pyrittävä löytämään ja hänen oikeuksiaan on pyrittävä suojelemaan.
EnglishThis contravenes the right to privacy and looks like an attempt at censorship.
Tämä rikkoo oikeutta yksityisyyteen ja vaikuttaa olevan sensuuria koskeva pyrkimys.
EnglishFirstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Ensinnäkin, pyrkiikö komissio kannustamaan Ruotsia velvollisuuksien täyttämisessä?
EnglishI think it is extremely positive that an attempt is being made to reach a compromise.
Mielestäni on erittäin myönteistä, että asiassa pyritään löytämään kompromissi.
EnglishNevertheless it is an attempt to ensure that there is a fund there for the future.
Näin pyritään joka tapauksessa turvaamaan varojen saatavuus tulevaisuudessa.
EnglishNo attempt has been made to bring those who abused and exploited her to justice.
Mitään ei ole tehty tytön oikeuksia rikkoneiden saamiseksi oikeuden eteen.
EnglishIt also alerts you when programs attempt to change important Windows settings.
Se hälyttää myös, jos ohjelmat yrittävät muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
EnglishOn behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
Puolustaudun vihreiden ryhmän puolesta eritoten tätä kunnianloukkausyritystä vastaan!
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Kaikki yritykset laimentaa, heikentää tai lykätä tehtyjä lupauksia on torjuttava.
EnglishOne starting point is the attempt at defining what is meant by 'commercial'.
Yksi lähtökohta on pyrkimys määritellä se, mitä "kaupallisella" tarkoitetaan.
EnglishThis is an attempt to step up the EU's intervention and presence in this key region.
Tämä on pyrkimys tehostaa EU:n interventiota ja läsnäoloa tällä tärkeällä alueella.
EnglishThe other danger is the attempt to set a uniform minimum rate for the workers.
Toinen vaara on pyrkimys yhtenäisen vähimmäisverokannan asettamisesta työntekijöille.