"alteration" traduzione finlandese

EN

"alteration" in finlandese

volume_up
alteration {sostantivo}
FI
FI

EN alteration
volume_up
{sostantivo}

alteration (anche: alternation, break, change, changeover)
volume_up
muutos {sostantivo}
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
Toinen muutos koskee H2-lentokoneiden liikennöinnin rajoittamista.
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Tämä ei ole sisällöllinen vaan puhtaasti tekninen muutos.
An alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
Kiotossa saatiin aikaan myös muutos; päästövähennykseen lasketaan nyt mukaan kolmen kaasun sijaan kuusi kaasua.

Sinonimi (inglese) per "alteration":

alteration

Esempi di utilizzo "alteration" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Tarkistus hyväksytään siis sen sanamuotoon tehtävän pienen muutoksen jälkeen.
EnglishIt will therefore be accepted with a slight alteration to the wording.
Se tullaan siis hyväksymään pienen sanamuotoa koskevan muutoksen jälkeen.
EnglishThere is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.
Parlamentti ei ole tehnyt ainoatakaan muutosta, ei edes pilkun verran.
EnglishHe mentioned that he proposes to make a slight alteration to one amendment by Mr van den Berg.
Hän mainitsi ehdottavansa pientä muutosta yhteen van der Bergin esittämään tarkistukseen.
EnglishI believe the alteration will make the amendments compatible, and we can then adopt them as they stand.
Sitten ne ovat mielestäni yhteensopivia, ja voimme hyväksyä ne sellaisenaan.
EnglishI am sure this small alteration will be agreed by all concerned.
Olen varma, että kaikki osapuolet suostuvat tähän pieneen muutokseen.
EnglishIt is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
Muistaakseni tätä muutosta ei tehty valiokunnan kokouksessa.
EnglishThe Socialist Group welcomes the Commission's proposal for the alteration to the JET statutes.
Sosialistiryhmä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen JETin perussääntöjen muuttamisesta.
EnglishI really do not know what this alteration to the agenda is about.
En tiedä, mikä tämän esityslistan muutoksen tarkoitus on!
EnglishWe believe that even taking into account the oral alteration we have a rather clearer amendment.
Uskomme suullisen tarkistuksen selventävän tarkistustamme.
EnglishSubject to that alteration, I recommend that the House adopt this amendment so as not to discriminate against Poland.
Muuten suosittelen parlamentille tarkistuksen hyväksymistä, jotta Puolaa ei syrjittäisi.
EnglishIt reiterates the fact there will be no alteration in employment.
Siinä toistetaan, ettei työllisyystilanne muutu.
EnglishThat is moving towards the other alteration that Mrs García Arias made, which is to remove the United States.
Se merkitsee siirtymistä toiseen muutokseen, jonka rouva García Arias esitti, eli Yhdysvaltain mallin hylkäämiseen.
EnglishI have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
Olen tämän takia esittänyt tarkistuksen, jossa ehdotetaan tällaista muutosta. Toivon, että te kaikki annatte sille tukenne.
EnglishFor this reason we would oppose any alteration to the existing rules for suckler cow premia and beef special premia.
Tästä syystä vastustamme kaikkia muutoksia nykyisiin emolehmäpalkkioita ja naudanlihan erityispalkkioita koskeviin sääntöihin.
EnglishOn ethics in biotechnology, the proposals allow funding of research into the alteration of the germline of human beings.
Biotekniikan etiikkaa koskevat ehdotukset mahdollistavat ihmisten sukusolulinjan muutoksia koskevan tutkimuksen rahoittamisen.
EnglishHowever, the Commission cannot accept the removal or any alteration of Article 5, as proposed in Amendments Nos 2, 22 and 98.
Komissio ei sen sijaan voi hyväksyä sitä, että 5 artikla poistetaan tai muutetaan, kuten tarkistuksissa 2, 22 ja 98 ehdotetaan.
EnglishThis House regarded the Marco Polo II draft as already satisfactory and saw little need to make any fundamental alteration to it.
Parlamentti piti Marco Polo II -luonnosta jo valmiiksi tyydyttävänä, eikä siihen ollut sen mielestä tarpeen tehdä suuria muutoksia.
EnglishWe feel that Amendments Nos 9 and 10 can be partially accepted, with a slight alteration which does not change them fundamentally.
Mielestämme tarkistukset 9 ja 10 voidaan hyväksyä osittain eli muuttamalla niitä hiukan tavalla, joka ei vaikuta niiden luonteeseen.
EnglishThis represents a major interference and alteration of the national judicial systems and the criminal-law procedures within the Member States.
Sen puitteissa puututaan laajalti jäsenvaltioiden kansallisiin oikeusjärjestelmiin ja rikoslain menettelyihin ja muutetaan niitä.