"207" traduzione finlandese

EN

"207" in finlandese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "207" viene usato.

Esempi di utilizzo "207" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English2:07 And things got a lot more fun when the Internet came around.
2:07 ja kaikki muuttui aina vain hauskemmaksi kun internet ilmestyi kuvaan.
EnglishAfter the Kalenke judgment in 1995, the Commission proposed to amend Directive 207/EEC of 1976.
Vuoden 1995 Kalanke-tuomion jälkeen komissio ehdotti tarkistusta vuoden 1976 direktiiviin 207/ETY.
EnglishSo within 12 months, we could see another 20.7 million people given free access to the EU.
Vuoden kuluessa tilanne saattaa siis olla se, että 20,7 miljoonaa ihmistä pääsee vapaasti tulemaan EU:hun.
EnglishThis is mentioned in Article 207 of the future Lisbon Treaty.
Tämä mainitaan tulevan Lissabonin sopimuksen 207 artiklassa.
EnglishLiabilities to general government (liability item 5.1) decreased by EUR 20.7 billion to EUR 44.3 billion.
Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20,7 miljardilla eurolla 44,3 miljardiin euroon.
EnglishLiabilities to general government (liability item 5.1) decreased by EUR 20.7 billion to EUR 91.8 billion.
Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20,7 miljardilla eurolla 91,8 miljardiin euroon.
Englishfixed-term deposits in an amount of EUR 207 billion matured and new deposits were collected in an amount of EUR 207.5 billion.
määräaikaistalletuksia ja kerättiin 207,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.
EnglishThere are more than 207 proceedings against DTP MPs.
Yli 207 DTP:n parlamentin jäsentä on viety oikeuteen.
English2:07 CA: And so, and that windmill, what -- it worked?
English2:07 I'm wearing a camera, just a simple webcam, a portable, battery-powered projection system with a little mirror.
2:07 Laitteeseen kuuluu kamera, aivan tavallinen webbikamera ja kannettava, akkukäyttöinen projektori pienellä peilillä.
EnglishThe working population in 2020 will be 20.7% less than in 1980, which is the equivalent of 20 million fewer workers.
Vuonna 2020 työväestön määrä on 20,7 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 1980, eli työntekijöitä on 20 miljoonaa vähemmän.
EnglishThere is no longer any point to the Commission's proposal to amend Directive 76/207/EEC following the Kalanke ruling.
Ehdotus direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta, jota komissio ehdottaa meille Kalanke-tuomion perusteella, on nyt aiheeton.
EnglishIt is the fourth paragraph of Article 207.
English2:07 I decided to write a piece for choir a couple of years later as a gift to this conductor who had changed my life.
2:07 Päätin kirjoittaa kuorolle kappaleen muutamaa vuotta myöhemmin lahjaksi tälle kuoronjohtajalle, joka oli muuttanut elämäni.
EnglishThat is why I expressed a minority opinion, and I ask all honourable Members to read that opinion, which appears on pages 207 to 210 of the report.
Tämän vuoksi mielipiteeni edustaa vähemmistöä ja kehotan kaikkia kollegoita lukemaan sen mietinnön sivuilta 207-210.
EnglishLuisa Morgantini: 207 votes
EnglishPierre Moscovici: 207 votes
EnglishIt has been agreed to earmark 2.07 million out of this to a regional initiative on mines launched by the Southern Africa Development Community.
On sovittu 2, 07 miljoonan ecun myöntämisestä alueelliselle aloitteelle, joka liittyy eteläisen Afrikan kehitysalueen miinoihin.
EnglishAccording to Articles 206 and 207 TFEU, foreign direct investment (FDI) is an exclusive competence of the EU.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artiklassa ulkomaiset suorat sijoitukset todetaan EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaksi osa-alueeksi.
EnglishOn the same day, fixed-term deposits in an amount of EUR 194.2 billion matured and new deposits were collected in an amount of EUR 207 billion.
Samana päivänä erääntyi 194,2 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 207 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Impara nuove parole

English
  • 207

Scopri di più nel dizionario Rumeno-Italiano.