"2018" traduzione finlandese

EN

"2018" in finlandese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "2018" viene usato.

Esempi di utilizzo "2018" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe deadline which resulted from the majority vote was 31 December 2018.
Enemmistön äänien perusteella määräaika asetettiin 31. päiväksi joulukuuta 2018.
EnglishThis is why the subsidies for hard coal production had to be extended until 2018.
Siksi kivihiilituotantoa koskevia tukia oli jatkettava vuoteen 2018 asti.
EnglishStrategic goals and recommendations for the EU's maritime transport policy until 2018 (
EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (
EnglishThis is why Parliament's position asking for it to be delayed to 2018 is so important.
Siksi parlamentin kanta, jossa pyydetään sen jatkamista vuoteen 2018 asti, on niin tärkeä.
EnglishThe estimated cost of health and social care by 2018 will be GBP 27 billion.
Terveys- ja sosiaalihuollon arvioidut kustannukset ovat vuoteen 2018 mennessä 27 miljardia puntaa.
EnglishWho will give us a guarantee that we are not going to have the same debate in 2018?
Kuka takaa, että emme käy samaa keskustelua vuonna 2018?
EnglishBecause the reasons that were valid back in 2002 that are valid today, will still be valid in 2018.
Ne syyt, jotka olivat päteviä vuonna 2002, ovat päteviä nykyäänkin ja vielä vuonna 2018.
EnglishStrategic goals and recommendations for the EU's maritime transport policy until 2018 (debate)
EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (keskustelu)
EnglishThis is why I think that we can find common ground with 2018.
Siksi uskon, että voimme päästä yhteisymmärrykseen vuodesta 2018.
EnglishWith the target as far away as 2017/2018, there is a risk that many banks will not manage this.
Kun tavoite on niinkin kaukana kuin 2017/2018, on olemassa riski, että moni pankki ei onnistu siinä.
EnglishConsequently, 2018 guarantees an acceptable solution, taking into account this impact assessment.
Siksi vuosi 2018 tarjoaa hyväksyttävän ratkaisun, jossa tämä vaikutustenarviointi otetaan huomioon.
EnglishThe question now is whether 2014 or 2018 is the right deadline.
Kyse on nyt siitä, onko oikea määräaika vuosi 2014 vai 2018.
EnglishIt represents the precondition for extended registration periods for companies, which then extend to 2018.
Se on edellytyksenä yritysten pidemmille rekisteröintiajoille, jotka ulottuvat vuoteen 2018.
EnglishThe only thing which might explain it is that 2014 is exactly halfway between 2010 and 2018.
Ainoa asia, joka saattaisi selittää sen, on se, että 2014 on täsmälleen vuosien 2010 ja 2018 puolivälissä.
EnglishThe period from now until 2018 will be used to put in place the necessary restructuring measures.
Vuoteen 2018 ulottuvaa ajanjaksoa käytetään tarvittavien rakenneuudistustoimenpiteiden toteuttamiseksi.
EnglishI voted in favour of Mr Rapkay's report because I agree with extending the deadline to 2018.
Äänestin Bernhard Rapkayn mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä määräajan jatkamisesta vuoteen 2018 asti.
EnglishUnder this proposal, compliance will be delayed to 2018 for limit values already agreed in 1999.
Tämän ehdotuksen mukaan jo vuonna 1999 sovittuja raja-arvoja noudatetaan täysimääräisesti vasta vuonna 2018.
EnglishHowever, the European Parliament has adopted a proposal, for which we voted, extending aid until 2018.
Euroopan parlamentti on kuitenkin antanut ehdotuksen, josta äänestimme, tuen jatkamisesta vuoteen 2018 asti.
EnglishThis is why the 2018 proposal is highly sensible.
Siksi vuotta 2018 koskeva ehdotus on erittäin järkevä.
EnglishIn 1996, 20.18 % of the population were over 58.
Vuonna 1996 20, 18 % väestöstä oli yli 58-vuotiaita.

Impara nuove parole

English
  • 2018

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Rumeno.