"2011" traduzione finlandese

EN

"2011" in finlandese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "2011" viene usato.

Esempi di utilizzo "2011" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
Minun laskujeni mukaan vuonna 2011 on seitsemän kuukautta, joissa on 31 päivää.
EnglishA Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
Komission lainsäädäntöehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2011 alkuneljänneksellä.
EnglishThe competition comprised three rounds, spanning the academic year 2011/2012.
Lukuvuoden 2011–2012 kuluessa opiskelijat kävivät läpi kolme kilpailukierrosta.
EnglishI hope we will see the same spirit of cooperation when we draw up the 2011 budget.
Toivon saman yhteistyöhengen jatkuvan, kun laadimme vuoden 2011 talousarviota.
EnglishFinally, I would like to look at the most pressing challenges that await us in 2011.
Lopuksi tarkastelen pakottavimpia haasteita, jotka odottavat meitä vuonna 2011.
EnglishWe are therefore awaiting the package with eagerness and interest in spring 2011.
Sen vuoksi odotamme innokkaina ja kiinnostuneina lainsäädäntöpakettia keväällä 2011.
EnglishFurthermore, Parliament wanted to maintain some reserves in the 2011 budget.
Lisäksi parlamentti haluaa säilyttää jotkut varaukset vuoden 2011 talousarviossa.
EnglishThe issue we are facing today stems from the management of the Schengen area in 2011.
Nyt käsittelemämme ongelma aiheutuu Schengen-alueen hallinnoinnista vuonna 2011.
EnglishEUR 28.5 billion remains to be programmed for the years 2011, 2012 and 2013.
Jäljellä on 28,5 miljardia euroa, jotka ohjelmoidaan vuosiksi 2011, 2012 ja 2013.
EnglishThe budget for 2011 is the fifth budget in the Multiannual Financial Framework.
Vuoden 2011 talousarvio on monivuotisen rahoituskehyksen viides talousarvio.
EnglishThere is even what appears to be an open-ended commitment for more funds in 2011.
Se tuntuu myös antaneen avoimen sitoumuksen uusien varojen myöntämiseksi vuonna 2011.
English2011 Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO) budget and procurement plan
Eurojärjestelmän hankintatoimisto – talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2011
EnglishOn 24 May 2012 the Governing Council took note of the TARGET Annual Report 2011.
EKP:n neuvosto tutustui 24.5.2012 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2011.
EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Tavoitteemme on hyväksyä direktiiviehdotus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.
EnglishThe vote will take place at midday tomorrow (Wednesday, 16 February 2011).
Äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä (keskiviikkona 16. helmikuuta 2011).
EnglishWe are now looking forward to the Commission's new plan on equality for 2011-2015.
Odotamme nyt kiinnostuneina komission uutta tasa-arvosuunnitelmaa vuosiksi 2011-2015.
EnglishCan I say that we really do expect progress before the Ides of March 2011.
Haluaisin sanoa, että odotamme todellakin edistystä ennen maaliskuun 2010 Idesiä.
EnglishThe vote in favour of the 2011 budget is, as far as we are concerned, a first step.
Äänestys vuoden 2011 talousarviosta on meidän mielestämme ensimmäinen askel.
EnglishAs has already been said, South Sudan will proclaim its independence on 9 July 2011.
Kuten on jo todettu, Etelä-Sudan julistautuu itsenäiseksi 9. heinäkuuta 2011.
EnglishSouth Sudan is expected formally to declare its independence on 9 July 2011.
Etelä-Sudanin odotetaan julistautuvan virallisesti itsenäiseksi 9. heinäkuuta 2011.

Impara nuove parole

English
  • 2011

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Tedesco.