"or so" traduzione danese

EN

"or so" in danese

or so
Il nostro team è stato informato riguardo la mancanza della traduzione di or so.

Traduzioni simili a "or so" in danese

or congiunzione
Danish
so avverbio

Esempi di utilizzo "or so" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Jeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Vi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.
EnglishIf they do not deem it necessary to do so I cannot make any other arrangements.
Hvis de ikke finder det nødvendigt at gøre det, kan jeg ikke gøre noget ved det.
EnglishThis agency will be dealing with problems in Kosovo, so it should be in Kosovo.
Dette agentur beskæftiger sig med problemerne i Kosovo og bør placeres i Kosovo.
EnglishIf, in fact, the Central Bank tells the truth, it commits harikari, so to speak.
Hvis Centralbanken siger sandheden, begår den nemlig harakiri, om man så må sige.
EnglishVoting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.
Det går efter interesser - om man producerer vin eller ikke producerer vin osv.
EnglishSo once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
Lad mig gentage, at gennemskuelighed er målet, og jeg tror, at vi når dette mål.
EnglishWe hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
Vi håber på en positiv afslutning, for at udvidelsesdiskussionen så kan begynde.
EnglishEven so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
Alligevel finder jeg det rigtigt, at vi ikke lod det stå i vejen for en aftale.
EnglishBoth countries have worked hard and they have achieved enormous progress so far.
De to lande har arbejdet hårdt, og de har gjort store fremskridt indtil videre.
EnglishSo we have to watch who we support and make sure the labels really are ethical.
Så vi må passe på, hvem vi støtter, og sikre os, at mærkerne virkelig er etiske.
EnglishSo let us be clear: the situation in Nigeria continues to be extremely serious.
Lad os derfor slå helt fast, at situationen i Nigeria stadig er yderst alvorlig.
EnglishThis will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
Det vil sikkert ikke være muligt fremover i form af et såkaldt neutralt udvalg.
EnglishSo here too, the euro should make a big difference to our unemployment problem.
Også her vil euroen være et betydeligt bidrag til vores arbejdsløshedsproblemer.
EnglishSo that I come again to my father's house in peace; then shall the LORD be my God:
og hvis jeg kommer uskadt tilbage til min Faders Hus så skal HERREN være min Gud
EnglishFor as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
Thi ligesom Legemet er dødt uden Ånd således er også Troen død uden Gerninger.
EnglishThe only court that could reasonably do so would be the Court of First Instance.
Den eneste domstol, der kan gøre det på fornuftig vis, er Retten i Første Instans.
EnglishMr President, we should be clear as to why this resolution today is so important.
Hr. formand, vi bør gøre os klart, hvorfor denne beslutning i dag er så vigtig.
EnglishWith its back to the wall, Slovenia signed the so-called 'Spanish compromise '.
Med ryggen mod muren undertegnede Slovenien det såkaldte " spanske kompromis ".
EnglishThis we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
Det var det, vi gjorde, i vores meddelelse fra 1998, og det vil vi blive ved med.

Impara nuove parole

English
  • or so

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Rumeno-Italiano.