"In which case" traduzione danese

EN

"In which case" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "In which case" viene usato.

Traduzioni simili a "In which case" in danese

in avverbio
Danish
in preposizione
Danish
which pronome
case sostantivo

Esempi di utilizzo "In which case" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn which case I do not know why he highlighted that point, but so be it.
Jeg ved ganske vist ikke, hvorfor han så tog det op, men pyt nu med det.
EnglishIn which case they are leading everybody up the garden path.
Et andet område, der gør ondt, er de finansielle overslag for det flerårige budget.
EnglishIn which case, I hope the Council of Europe will reject Parliament's opinion.
Hvis det forholder sig sådan, håber jeg, at Europarådet vil forkaste Europa-Parlamentets meddelelse.
EnglishPerhaps there is no film in it, in which case I would be perfectly happy.
Måske har han ikke film i apparatet, i så fald er jeg tilfreds.
EnglishEither the Commission is not ready to present this programme, in which case it should clarify it.
( I så fald ville det være passende, at den informerede om det.
EnglishI propose that we fight to reduce smoking, in which case world production of tobacco will be reduced.
Jeg foreslår, at vi bekæmper rygning, og så vil der ske en produktionsnedgang på verdensplan.
EnglishThat is rarely the case at present, in which case how is the market supposed to be able to help?
Det er især vigtigt at være opmærksom på de muligheder, der ligger i at lære af og kopiere naturen.
EnglishI hope he is not trapped in a lift, in which case there would be extenuating circumstances.
Jeg håber ikke, han sidder fast i en elevator, hvilket naturligvis ville være en formildende omstændighed.
EnglishIn which case, why can we not say this in our resolution?
Men hvorfor så ikke anføre det i vores beslutningsforslag?
EnglishI hope that Parliament will reject Amendments Nos 7 and 19, in which case I will be able to support the report.
Jeg håber, at Parlamentet forkaster ændringsforslag 7 og 19, hvorefter jeg kan støtte betænkningen.
EnglishYour network administrator might make location settings for you, in which case you can't change them here.
Din netværksadministrator kan have angivet indstillingerne for placering for dig, og du vil derfor ikke selv kunne ændre dem.
EnglishYour network administrator might manage your search engines for you, in which case you won't be able to add any here.
Din netværksadministrator kan administrere dine søgemaskiner for dig, og du vil derfor ikke kunne tilføje nogen her.
EnglishEither you draw up a draft regulation or the Committee will do it itself, in which case there is already a text.
Enten kommer De med et forslag til forordning, eller også gør Kommission det selv, og der foreligger altså allerede en tekst.
EnglishYou can, however, specify that Google should not display Instant Preview for your page, in which case neither the text snippet nor the preview will appear.
Du kan dog angive, at Google ikke skal vise Direkte visning for dit websted.
EnglishYour network administrator might configure cookies for you, in which case you can't change these settings yourself.
Din netværksadministrator kan have konfigureret cookies for dig, og du vil derfor ikke selv kunne ændre disse indstillinger.
EnglishYour network administrator might enable or disable Autofill for you, in which case you can't change this setting, here.
Din netværksadministrator kan have deaktiveret AutoFyld for dig, og du vil derfor ikke selv kunne ændre denne indstilling.
EnglishI hope that second reading will be nothing but a formality, in which case the text will be ready for publication in January.
Jeg håber, hr. formand, at andenbehandlingen kun bliver et formelt anliggende, så teksten kan offentliggøres i januar.
EnglishYour network administrator might choose whether you can save passwords, in which case you can't change this setting here.
Din administrator kan have valgt, om du skal kunne gemme adgangskoder, og du vil derfor ikke selv kunne ændre denne indstilling.
EnglishWhy not make the Council a second chamber, in which case how would we better distinguish between the legislative and executive powers of the Council?
Hvorfor ikke gøre Rådet til et andetkammer og i højere grad adskille Rådets lovgivende og udøvende opgaver?
EnglishYou can, however, specify that Google should not show a snippet (in which case neither the text snippet nor the preview icon will appear).
Du kan dog alligevel angive, at Google ikke skal vise et uddrag (i så fald vises hverken tekstuddrag eller eksempelikon).

Impara nuove parole

English
  • In which case

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Tedesco.